fbpx
Načítání obsahu...
Dům umění
10.00–18.00

ELIŠKA ČABALOVÁ / Místa & Knihy

15. 9. – 31. 10. 2021
Záštitu nad výstavou převzal Lukáš Curylo, první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.
Financováno z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

Výstava prezentuje dvě podoby autorčiny tvorby. „Místa“ jsou spojena s prostředím, které jsou pro ni z mnoha důvodů klíčové. Valašské Meziříčí – místo dětství, Jubilejní kolonie – místo kde žije, Oxford – místo tvůrčího pobytu v Anglii. Jejich atmosféru a proměny zachycují grafiky. Autorka je obdařena výraznou vnímavostí prožitku a citovostí, se kterou přetavuje do vlastní výtvarné vize téma vykácených sakur, jež byly dominantou a symbolem Jubilejní kolonie, nepostřehnutelný rej rybek v řece Bečvě, přísné oči pouličních světel, která ji provázela na cestě do knihařství za pobytu v Londýně. Zdánlivá banalita námětu, kouzlo pomíjivého okamžiku, vtip a postřeh pro jemné nuance se snoubí v jeden podmanivý celek.

Druhá část výstavy nazvaná„Knihy“ představuje umělecké knižní vazby. Eliška Čabalová je v tomto náročném oboru  ikonou. Výstava představuje kolekce jejích mimořádných autorských knih a vazeb bibliofilií, které díky bravurní znalosti techniky překračují hranici uměleckého řemesla až k volné sochařské tvorbě.  Dokladem jsou knižní objekty. Součástí výstavy jsou také knižní makety, které zachycují historický vývoj knihy a knižní vazby.

Podobně jako u mizejícího světa míst autorka reaguje na palčivý problém mizení umělecké knižní vazby, která byla po mnoha staletí silnou disciplínou. Výstava ukazuje nejen jejich krásu, ale také ohrožení a dává nám možnost zamyslet se nad místem a podobou knihy v životě současného člověka.

Renata Skřebská

Druhá výstava z cyklu OSTRAVA SOBĚ.

CYKLUS OSTRAVA SOBĚ
Cyklus výstav OSTRAVA SOBĚ navazuje na dlouhodobou výstavní strategii představující autory, kteří k Ostravě mají úzkou vazbu (Hana Puchová, Daniel Balabán, František Kowolowski, Zbyněk Janáček, Petr Lysáček atd.). V souvislosti s aktuální situací otevřených – zavřených galerií jsme se rozhodli tuto linii zintenzivnit a rozšířit ji na celoroční program. V letošním roce budou představeni Václav Rodek, Marek Sibinský, Michal Kalhous a Eliška Čabalová. Věřím, že vzájemně prospěšné partnerství s ostravskou kulturní scénou bude pokračovat i v příštích letech.

Jiří Jůza

kurátorka: Renata Skřebská

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero