Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00
Vlastislav Hofman / Nové pohledy, nová zjištění - Katalog k výstavě Vlastislav Hofman / Pocta invenci
Vlastislav Hofman / Nové pohledy, nová zjištění - Katalog k výstavě Vlastislav Hofman / Pocta invenci 1
Vlastislav Hofman / Nové pohledy, nová zjištění - Katalog k výstavě Vlastislav Hofman / Pocta invenci 2
Vlastislav Hofman / Nové pohledy, nová zjištění - Katalog k výstavě Vlastislav Hofman / Pocta invenci 3
Vlastislav Hofman / Nové pohledy, nová zjištění - Katalog k výstavě Vlastislav Hofman / Pocta invenci 4

Vlastislav Hofman / Nové pohledy, nová zjištění

Publikace rozdělená do šesti kapitol představuje Vlastislava Hofmana jako renesanční osobnost, jejíž tvůrčí potenciál neznal hranic. Setkáme se zde s Hofmanem jakožto malířem, architektem, designerem nábytku a dalších užitných předmětů, scénografem, grafikem i teoretikem. Publikace není zaměřena jen na reflexi vlastního autorova díla, ale odráží obecnější dobové kontexty, v nichž se starý svět mísil s nastupujícími modernistickými principy. A právě Hofman byl jedním z pionýrů české moderny a jedním z pěti našich nejvýznamnějších kubistických architektů. Jeho tvůrčí cesta byla vždy doprovázena invencí a intelektuálním přesahem, což publikace explicitně vystihuje. Mimo obecné reflexe Hofmanova mnohovrstevnatého nadání je v knize věnován poměrně velký prostor reflexi jeho již bohužel zaniklé, ale výjimečné ostravské stopy – objektu krematoria. Tuto stavbu, ale i předchozí velkorysé návrhy na řešení jejího okolí v publikaci rovněž obsažené, lze vnímat jako gesamtkunstwerk nejvyšších uměleckých kvalit.

Vydala: Galerie výtvarného umění v Ostravě ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i, Praha u příležitosti výstavy Vlastislav Hofman (1884–1964) Pocta invenci konané ve dnech 27. září 2017–7. ledna 2018 v Domě umění

Texty: Mahulena Nešlehová (ed.), Petr Gába, Jiří Fronek, Gabriela Pelikánová, Markéta Svobodová, Jana Trtíková, Věra Velemanová, Lucie Vlčková
Snímky:  Taťána Billerová, Ondřej Němec, Pavel Nešleha, rodinný archiv umělce, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Archiv hlavního města Prahy, Archiv města Ostravy (AMO), Archiv Národního divadla, Slezské zemské muzeum (SZM), Opava
Anglický překlad: Adrian Dean
Grafická úprava: Robert V. Novák a Zuzana Burgrová
Technická spolupráce: Kryštof Novák, Tomáš Brichcín
Tisk: Printo

151 s., 150 reprodukcí, brožovaná
ISBN 978-80-87405-42-0

Kód produktu: K0263
320
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero