Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 - Katalog k výstavě V novém světě / Podmínky modernity 1917-1927
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 -
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 -
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 -
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 -
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 -
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 -
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 -
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 -
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 - Katalog k výstavě V novém světě / Podmínky modernity 1917-1927
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 - Katalog k výstavě V novém světě / Podmínky modernity 1917-1927
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 -
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 -
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 -

V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927

Publikace vydaná ke stejnojmenné výstavě, která se v Ostravě uskutečnila v roce 2016, zaměřuje pozornost na důležité období v českých dějinách na budování první republiky. Pod drobnohledem jsou v knize zkoumány pojmy avantgarda a modernismus, fungování uměleckých spolků i vztah umění a politiky.

Kniha je sondou do složitého prostředí kulturní varu, v němž konstituuje národ nově propojený svorníkem jednotného státu, tedy Československé republiky. Zároveň je tato nově definovaná societa součástí rozsáhlých změn evropského myšlení, které se zákonitě otiskly i do oblasti umění. Dochází k prudké polarizaci starého světa reprezentovaného naturalismem, klasicismem a romantismem i znovuobnovených proudů v umění jako byl kubismus, futurismus a expresionismus, které zakořenily již v předválečném období. Nově se na scénu dostává civilismus, prosazovaný S. K Neumannem, poetismus, dada či abstraktní formy umění. Publikace ale tuto polarizaci nezjednodušuje jako pouhý zápas starého a nového, odkrývá rozkoly a opoziční postoje i uvnitř nově se rodících uměleckých proudů. Ozřejmuje tak strukturální komplikovanost doby. Podstatnou roli v nové republice sehrávaly umělecké spolky, jimž je věnována celá jedna kapitola. Nalezneme zde i sondu do regionálního umění ostravského regionu a také kapitolu o nové skulpturální ikonografii.  

Publikace je posledním, pátým dílem mnohaletého projektu zkoumajícího osudy moderního umění od devadesátých let 19. století do konce třicátých let 20. století.

Koncepce: Karel Srp
Texty: Karel Srp, Zuzana Novotná, Dagmar Mazancová, Ivo Habán, Renata Skřebská, Gabriela Pelikánová
Jmenný rejstřík a redakce: Eva Hrubá
Sazba, zlom a grafická úprava: Robert V. Novák
Spolupráce na zlomu a korekturách: Zuzana Burgrová a Tomáš Brichcín
Úprava reprodukcí: Radek Typovský
Tisk Graspo Zlín

Vydaly Arbor vitae societas v Řevnicích a Galerie výtvarného umění v Ostravě roku 2018 u příležitosti výstavy V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927, která se konala 28. 9. 2016 až 8. 1. 2017 v Domě umění v Ostravě
Vydání první
485 s., 717 reprodukcí, šitá
Kniha vznikla ve spolupráci s Katedrou výtvarného umění a architektury Technické univerzity v Liberci 

ISBN 978-80-904534-4-9


Původní cena 1750 Kč


Kód produktu: K0268
750
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero