fbpx
Načítání obsahu...
Dům umění
ZAVŘENO
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 - Katalog k výstavě V novém světě / Podmínky modernity 1917-1927
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 -
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 -
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 -
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 -
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 -
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 -
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 -
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 -
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 - Katalog k výstavě V novém světě / Podmínky modernity 1917-1927
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 - Katalog k výstavě V novém světě / Podmínky modernity 1917-1927
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 -
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 -
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 -

V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927

Publikace vydaná ke stejnojmenné výstavě, která se v Ostravě uskutečnila v roce 2016, zaměřuje pozornost na důležité období v českých dějinách na budování první republiky. Pod drobnohledem jsou v knize zkoumány pojmy avantgarda a modernismus, fungování uměleckých spolků i vztah umění a politiky.

Kniha je sondou do složitého prostředí kulturní varu, v němž konstituuje národ nově propojený svorníkem jednotného státu, tedy Československé republiky. Zároveň je tato nově definovaná societa součástí rozsáhlých změn evropského myšlení, které se zákonitě otiskly i do oblasti umění. Dochází k prudké polarizaci starého světa reprezentovaného naturalismem, klasicismem a romantismem i znovuobnovených proudů v umění jako byl kubismus, futurismus a expresionismus, které zakořenily již v předválečném období. Nově se na scénu dostává civilismus, prosazovaný S. K Neumannem, poetismus, dada či abstraktní formy umění. Publikace ale tuto polarizaci nezjednodušuje jako pouhý zápas starého a nového, odkrývá rozkoly a opoziční postoje i uvnitř nově se rodících uměleckých proudů. Ozřejmuje tak strukturální komplikovanost doby. Podstatnou roli v nové republice sehrávaly umělecké spolky, jimž je věnována celá jedna kapitola. Nalezneme zde i sondu do regionálního umění ostravského regionu a také kapitolu o nové skulpturální ikonografii.  

Publikace je posledním, pátým dílem mnohaletého projektu zkoumajícího osudy moderního umění od devadesátých let 19. století do konce třicátých let 20. století.

Koncepce: Karel Srp
Texty: Karel Srp, Zuzana Novotná, Dagmar Mazancová, Ivo Habán, Renata Skřebská, Gabriela Pelikánová
Jmenný rejstřík a redakce: Eva Hrubá
Obrazové podklady: Adolf Loos Apartement and Gallery; Archiv Alšovy jihočeské galerie, Hluboká nad Vltavou; Archiv der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden; Irena Armutidisová; Collet Prague / Munich; European Arts (foto Albert Trnka); Galerie Benedikta Rejta v Lounech; Galerie der Stadt Stuttgardt; Galerie Dílo, Brno (foto Roman Kalina); Galerie hlavního města Prahy; Galerie KODL (foto Milan Havel); Galerie moderního umění v Hradci Králové; Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (foto Jan Brodský); Galerie výtvarného umění v Chebu; Galerie výtvarného umění v Ostravě; Galerie Zlatá husa, Praha; Hauch Gallery (foto Jan Třeštík); Husitské muzeum v Táboře (foto Zdeněk Prchlík ml.); Karlštejsnká, a.s.; Käthe-Kolowitz-Museum Berlin; Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně; Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg; Kunsthalle Praha; Kunstmuseum Düsseldorf im Ehrenhof; Mary Duras Archiv; Městská galerie Vysoké Mýto; Miroslav Korecký, Obchod s uměním v Praze; Moravská galerie v Brně;  Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových; Muzeum a a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou; Muzeum hry, Jičín; Muzeum města Brna (foto Miloš Strnad); Muzeum města Ústí nad Labem; Muzeum Novojičínska,p.o.; Muzeum umění Olomouc (foto Lumír Čuřík, Ivo Přeček); Národní galerie v Praze; Národní technické muzeum v Praze; Oblastní galerie Liberec; Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě; Památník národního písemnictví; Parlamentní knihovna, Praha; Ondřej Polák; R2G Art Foundation (foto Vendula Vašátková); Sbírka Roberta Runtáka; Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích (foto Jan Brodský); Renata Skřebská, Sotheby´s Prague (foto Filip Marco); Staatliche Museen zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz, Nationalgalerie; Státní oblastní archiv Mladá Boleslav; Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Vědecká knihvona v Olomouci; Vojenský historický ústav Praha; Východočeská galerie v Pardubicích; Východoslovenská galéria Košice (foto Milan Bobula); Západočeská galerie v Plzni; Západočeské muzeum v Plzni; Zemský archiv v Opavě; Židovské muzeum v Praze; 8mička; Humpolec
Sazba, zlom a grafická úprava: Robert V. Novák
Spolupráce na zlomu a korekturách: Zuzana Burgrová a Tomáš Brichcín
Úprava reprodukcí: Radek Typovský
Tisk Graspo Zlín

Vydaly Arbor vitae societas v Řevnicích a Galerie výtvarného umění v Ostravě roku 2018 u příležitosti výstavy V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927, která se konala 28. 9. 2016 až 8. 1. 2017 v Domě umění v Ostravě
Vydání první
485 s., 717 reprodukcí, šitá
Kniha vznikla ve spolupráci s Katedrou výtvarného umění a architektury Technické univerzity v Liberci 

ISBN 978-80-904534-4-9


Kód produktu: K0268
1750
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero