Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00
povolání: ŠEDÁ -
povolání: ŠEDÁ -
povolání: ŠEDÁ -
povolání: ŠEDÁ -
povolání: ŠEDÁ - povolání ŠEDÁ I.

povolání: ŠEDÁ

Monografie Kateřiny Šedé představuje dílo autorky, jejíž prokazatelnou vlastností je schopnost pohnout s monolity návyků a zažitých modelů v chování lidí. Postupy její práce se liší podle místa a komunity, se kterou se setkává. Najít způsob, jak ukázat a představit autorčiny projekty, které nejvyšší ceny nabývají ve chvíli samotné akce, je složité. Opěrnými body zůstávají co nejpřesnější popisy akcí, archivní záběry situací, komentáře účastníků. Každý z projektů je natolik odlišný, že postrádá smysl hledat paralely jako klíč k jejich uchopení.

Struktura publikace odpovídá jedinečnosti a zároveň solitérnosti jednotlivých akcí. Na první místo se dostává věrnost a přesnost podání. Také proto je formálně každý z projektů sevřen rozpětím jednoho sešitu s jasným začátkem a koncem, dostupnými informacemi a komentáři. Výběr projektů se zakládá na osobních preferencích. Každá z kapitol publikace se záměrně liší způsobem grafického zpracování, které podtrhuje jedinečnost, pestrost a tematickou škálu projektů. Charakterem odpovídá dané akci a zároveň posiluje autentičnost sdělení. Po prezentaci čtrnácti hlavních projektů následuje set v rychlém sledu informační zkratky rejstříkově řazených informací o dalších čtrnácti projektech. Resumé v anglickém jazyce zastupují překlady úvodních textů kapitol. Závěr knihy je věnován reflexím teoretiků umění. Průběžně se v publikaci formou rozhovoru objevují autorčiny aktuální komentáře k akcím i obecným otázkám. Tyto zdánlivě nenápadné vstupy ji zpřítomňují v dialogu se čtenářem. Otevřenost a věcnost reakcí posiluje iluzi přímé komunikace s autorkou. Forma rozhovoru je vhodnou platformou k nastolení obecných otázek týkajících se uměleckého provozu, je prostorem k přemítání nad nevyřčenými problémy. Je to jedna z poloh, která čtenáři umožňuje nejen pochopit, jak dílo vzniká, ale také sledovat, kde jsou kořeny autorčina zájmu o některá témata, v čem tkví opěrné body její tvorby. Obsahem výpovědí jde mnohem hlouběji. Odkrývá životní priority autorky, motivace, uznávané hodnoty, význam vztahů a spolupráce. 

Editoři: Kateřina Šedá a Yvona Ferencová
Koncepce publikace: Kateřina Šedá, Yvona Ferencová, Kristína Drinková
Texty: Fanni Fetzer, hana Jirmusová Lazarowitz, Milena Kalinovská, Vladimír Kokolia, Adam Szymczyk, Kateřina Šedá, Paula Toppila, Hamza Walker
Autoři rozhovorů: Yvona Ferencová, Jana Klusáková, Miroslav Maixner, Aleš Palán
Fotografie: Martin Hlavica, Michal Hladík, Roman Franc a další
Překlad z angličtiny do češtiny: Kateřina Danielová, Martina Dvořáková
Překlad úvodních textů do angličtiny: Ivan Gutierrez
Grafická úprava a sazba: Kristína Drinková
Jazyková spolupráce: Eva Hrubá
Redakční spolupráce: Lucie Faulerová
Tisk: Tiskárna Quatro Print, Brno
Náklad: 1 000 výtisků (vydání první)
Vydaly Galerie výtvarného umění v Ostravě a Kateřina Šedá v roce 2019.
Počet stran: 736 s.
Formát: 185×255 mm
Vazba: pevná vazba s barevnou ořízkou
ISBN 978-80-87405-50-5Kód produktu: K0270 / 9788087405505
730
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero