Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Akvizice 2012–2016

12. 7. – 3. 9. 2017

Výstava navazuje na projekt věnovaný Aloisi Sprušilovi, prvnímu řediteli Domu umění, který za své dvacetileté působení získal darem, převodem nebo koupí dva tisíce nových uměleckých děl do sbírky galerie. Rozšiřování sbírek provázelo celou historii Galerie výtvarného umění v Ostravě. K velmi silné aktivitě došlo zejména v polovině šedesátých let a v následujícím desetiletí, kdy mimo jiné vznikly důležité sbírky mezinárodní povahy. 

V roce 2011 jsme představili přírůstky za uplynulé desetiletí. Nyní můžeme opět představit výběr nových akvizic. Díky Moravskoslezskému kraji a jeho dotační podpoře bylo možné zakoupit znamenitá díla českého moderního umění a autorů, kteří ve sbírce doposud neměli zastoupení. Dříve tomu tak bylo z politických důvodů a později kvůli ekonomickým regulativům. Zejména se jedná o velikány české kultury Karla Malicha, Zdeňka Sýkoru nebo Zbyňka Sekala. Vedle nich jsme však mohli doplnit sbírku i o umělecká díla významných regionálních autorů, jako je například Marius Kotrba a Jakub Špaňhel, nebo díla z okruhu německo-židovské kultury, které se koncepčně věnujeme, jako jsou Hugo Baar či Karl Harrer. 

Je také potřeba poděkovat paní Marii Wojnarové, Eduardovi Ovčáčkovi a Adamu Kubíčkovi za velkorysé dary. Mnohé akvizice nyní nebudou představeny, protože jsme je vystavovali v nedávné době (například Hugo Demartini, Franta, Daniel Balabán, Zbyněk Janošec Benda), nebo budou prezentovány v blízké době (Vlastislav Hofman). Za uplynulých pět let se nám podařilo do sbírek získat šest set devadesát šest nových položek.

Jiří Jůza

Kurátor výstavy:  Jiří Jůza
Texty: Jiří Jůza
Grafický design: Robert V. Novák a Zuzana Burgrová
Propagace: Kateřina Mertha, Jana Šrubařová, Kateřina Šuláková
Vzdělávací programy: Marcela Pelikánová, Jana Sedláková, Lukáš Kleberc
Překlad: Christopher Hopkinson

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero