fbpx
Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Významné ženy středověku

10. 5. 2022

Přednáška Marka Zágory z cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku.

nutná rezervace ZDE

Přednáška bude streamována na Facebooku a YouTube GVUO.

vstup volný

Středověk byl obdobím, které je spojováno především se světem mužů. Nesmíme však zapomenout, že důležitou roli hrály i ženy, které plnily úlohu matek, manželek a dcer. I když je pro nás převážná většina z nich zcela bezejmenná, známe řadu výjimečných žen různého původu, jimž se podařilo výraznějším způsobem vystoupit z „mužského“ stínu. Nejlépe jsme informováni o životních osudech kněžen, královen a císařoven, z nichž mnohé prokázaly i své vladařské schopnosti. Dále následují vlivné řeholnice a šlechtičny, jejichž životní příběhy byly zaznamenáníhodné a některé se svým příkladným životem a svými činy dokonce zařadily mezi světice. V pozdním středověku se pak do popředí dostaly i ženy pocházející z nižších společenských vrstev, které se dokázaly prosadit a dokonce ovlivnily dějiny. Přednáška přiblíží osudy dvanácti významných žen evropského středověku, které se zásadní měrou zapsaly do dějin. 

ÚČAST NA AKCI:
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je třeba dodržet následující opatření:
Povinné jsou respirátory FFP2.
Dvoumetrové rozestupy, nejde-li o osoby ze společné domácnosti.
Potvrzení o prodělání nemoci, či očkování.

POTVRZENÍ:
O prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech.
O uplynutí 14 dní po aplikaci poslední dávky očkování.

Při účasti do 20 osob je možné akci absolvovat bez potvrzení.

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero