Načítání obsahu...
Dům umění
ZAVŘENO

EDUKAČNÍ PROGRAMY

28. 1. 2019
Zažijte prohlídku výstavy úplně jinak. S lektory GVUO si vyzkoušíte vlastní tvorbu přímo mezi vystavenými uměleckými díly.

VÝTVARNÉ DÍLNY A EDUKAČNÍ PROGRAMY K VÝSTAVÁM 

DESET / současné německé umění ze sbírky Adam Gallery

ZISKY 2018 GVUO: (KON)TEXTY Jána Mančušky

Doporučujeme objednávat programy s časovým předstihem zejména v případě, kdy vyžadujete konkrétní datum.
Objednávka je závazná, musí obsahovat datum a hodinu, název programu, ročník, počet žáků ve skupině, vaše jméno, název školy, telefonické spojení a e-mailovou adresu.
Pokud se vám nepodaří spojit se s námi telefonicky, pracujeme právě s dětmi a rádi vám zavoláme zpět, jakmile to bude možné.

Všechny programy jsou určeny pro min. 6 osob.
Délka programu 60 min., po dohodě 90–120 min.
Rezervace programu předem je nutná

Jana Sedláková
T +420 734 437 181
sedlakova@gvuo.cz

Hedvika Dalecká
T +420 731 691 561
dalecka@gvuo.czTYPY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

DESET / současné německé umění ze sbírky Adam Gallery
Programy začínají od 28. 1. 2019
Výstava představí tvorbu současných německých autorů ze sbírky Adam Gallery, zastoupeny jsou malby, kresby, tisky i objekty.

STOPY DOTEKU
pro všechny věkové skupiny
čistota / kompozice / lehkost / citlivost / intuitivní tvorba
Co je to abstrakce? Jak ji můžeme vnímat? Nechme se zavát do křehkosti intuitivních kompozic Thilo Heizmanna a monochromních tajuplných obrazů Thomase Helbiga. Budeme využívat jemné materiály a pigmenty, dotýkat se papíru, kreslit, perforovat, rozmazávat…
Program vychází ze vzdělávacích oblastí Umění a kultura (RVP ZV) a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.

ČÁRY MÁRY
pro MŠ a I. třídu ZŠ
hra / zážitek / náhoda / hledání / spontaneita
Necháme se vtáhnout divokou barevností expresivních maleb André Butzera do víru vlastního tvoření a objevování. Formou hry budeme s dětmi vytvářet velkoformátový obraz z prolínajících se linií, tvarů a barevných ploch. Tvůrčí aktivita rozvíjí prožitek ze hry, podporuje vnímání druhých a schopnost spolupráce.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a jeho psychika, dítě a společnost (RVP PV), Umění a kultura (RVP ZV), jež podporují rozvoj kompetence k učení, komunikativní, sociální, personální, rozvoj vnímání a tvořivosti.

HOĎ SI KOSTKOU!
pro I. stupeň ZŠ
akce / zábava / exprese / prostor / kompozice
Budeme pronikat do světa maleb, kreseb i prostorových objektů. Seznámíme děti s expresivní malbou i jemností intuitivních kompozic. V tvůrčí části programu se zaměříme na akční kresbu a kompozici.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí Umění a kultura (RVP ZV) a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.

UVOLNI SE
pro II. stupeň ZŠ
experiment / gesto / exprese / struktura / barva
Edukační program seznámí žáky s pojmy exprese, gesto, strukturální malba. V tvůrčí části si sami vyzkoušejí různé způsoby malby a práci se špachtlemi a jinými materiály. Budou zkoumat malbu a její limity.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost, Umění a kultura (RVP ZV) a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.

MALBA?
pro SŠ, VOŠ a VŠ
exprese / gesto / koncept / asociace / abstrakce
Vstupte s námi do světa současného německého umění, kde se seznámíte s různými malířskými tendencemi – konceptualismem, minimalismem, neoexpresionismem i figurativní malbou. Studenti si formou experimentu vyzkoušejí různé způsoby malby i práci se spreji.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost, Umění a kultura (RVP ZV) a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.(KON)TEXTY Jána Mančušky
Programy začínají od 28. 1. 2019
Výstava (KON)TEXTY představuje poprvé v Ostravě dílo Jána Mančušky, jednoho z nejvýznamnějších českých současných umělců. Budou zde zastoupeny textové instalace inspirované konceptuálními tendencemi, které mají kořeny v USA v 60. letech 20. století. Autor pojímá text jako umělecký prostředek přenosu informace a nástroj pro práci s obsahem.

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH
pro I. stupeň ZŠ
krajina / představivost / hledání / zážitek / písmena
Může být text vnímán jako umění? Jak může souviset text s prostorem a s pohybem našeho těla? Na textových instalacích si ukážeme možné způsoby jejich čtení, z nichž se nám před očima odvíjí nit nejrůznějších příběhů. Budeme navlékat slova jako korálky do osnovy naší představivosti. S dětmi se vydáme na objevnou cestu do mnohovrstevnaté krajiny slov. Budeme si se slovy hrát a experimentovat.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální výchova (RVP ZV) a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.

POSUŇ TO DÁL!
pro II. stupeň ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny
text / sdělení / slovo / vnímání / příběhy
Program nás zavede do prostoru textových instalací s otevřenými možnostmi čtení a výkladu. Ponoříme se do jejich struktur a inspirujeme se jimi pro vlastní tvůrčí činnost. Formou hry se slovy se budou žáci společně podílet na utváření nových příběhů.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální výchova (RVP ZV) a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.

CO KDYŽ?
pro II. stupeň ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny
proměna / dekonstrukce / konstrukce / doplňování / fantazie
Budeme se inspirovat vystavenou videoprojekcí, která prolíná a proměňuje text. Ten je postupně mozaikovitě rozkrýván a obsahově konstruován. Žáci budou pracovat s dekonstrukcí obsahu textu a jeho opětovným složením, na němž se budou společně podílet.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální výchova (RVP ZV) a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.

MEZI SLOVY
pro SŠ, VOŠ a VŠ a jiné skupiny
akce / prostor / pohyb / místo / sdělení
Studenti se seznámí s tendencemi konceptuálního umění. Připomeneme si osobnost a přístupy Marcela Duchampa, jeho zpochybňování zavedených forem výtvarného umění a analytickou práci s jazykem a textem Josepha Kosutha. Studenti se pokusí o společnou tvorbu textu, který budou skládat do vymezeného prostoru.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální výchova (RVP G) a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.


Změna programu vyhrazena© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero