Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Dělník je smrtelný, práce je živá

22. 9. 2020

vernisáž výstavy 22. 9. 2020 v 17 hodin

Výstava se pokusí představit slavnou dobu světa práce, přes její degradaci, nezájem a postupný návrat na výtvarnou scénu. Nebude se jednat o nostalgické představení práce, ale o rehabilitaci tématu, jeho kritické zhodnocení a představení laické i odborné veřejnosti, jako tématu, které se nějakým způsobem týká každého lidského jedince otevřít. Výstava chce ukázat dobový význam tématiky práce a její odkaz pro současnost obecně a v užším pojetí regionu. V jednotlivých výstavních sekcích bude přestavena tematika práce, atributy pracovních profesí od průmyslu, obchodu, intelektuální činnosti až po zemědělské profese a jejich umělecké proměny v rámci 20. století tak, jak byly zastoupeny v sochařství, malířství, fotografii a architektonické plastice na českém území s přesahem do 21. století. Proměny od pojetí práce jako nutnosti, přes okouzlení technikou, až po současnou možnou interpretaci v rovině dobového pojetí každodennosti a dokladu technologického postupu či „posledního pracovního dne“, protože řada řemeslných a pracovních činností je dnes již opuštěna nebo zapomenuta. 

Renata Skřebská


Záštitu nad výstavou převzal Lukáš Curylo, první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Financováno z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero