Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Astrologicko-astronomické rukopisy doby Václava IV.

14. 1. 2020

Panovníci vrcholného a pozdního středověku se hojně zajímali o astronomii a astrologii. Nejinak tomu bylo i v Českém království. Z Lucemburků se nejvíce oběma obory zabýval římský a český král Václav IV. Hlavními důkazy jsou tři dochované astronomicko-astrologické manuskripty z jeho knihovny. Dva z nich se dnes nacházejí v Rakouské národní knihovně ve Vídni. Prvním je tzv. Vídeňský astronomicko-astrologický sborník, druhým pak Quadripartitus Klaudia Ptolemaia. Nejméně známým je pak třetí rukopis, tzv. Mnichovský astronomicko-astrologický sborník, uložený v Bavorské státní knihovně v Mnichově. Především oba sborníky zaujmou jak po stránce obsahové, tak i po stránce výtvarné. Součástí výzdoby jsou i typické symboly Václava IV., kterého nezajímala jen výtvarná stránka kodexů, ale bezpochyby i jejich obsah. Přednáška představí slovem i obrazem všechny tři rukopisy. 


vstup volný

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero