Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Mezičas / ADÉLA MATASOVÁ

22. 6. – 4. 9. 2022
Záštitu nad výstavou převzal Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.
Financováno z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

Výstava sochařky a multimediální výtvarnice Adély Matasové sleduje autorčin zájem o fenomén přírodně, matematicky či společensky podmíněných procesů, které vytvářejí základní inspirační rámec jejího uměleckého směřování. Výstava v širokém záběru od začátku sedmdesátých let minulého století až po současnost představí autorčina díla akcentující energii vlastního těla či využívaných materiálů, procesuální instalace reagující na specifickou kvalitu výstavního prostoru, kinetické projekty spoluurčované řádem mechanických či digitálních soustav a v neposlední řadě také videa, která vyjadřují její interes o hybnost systémů ve formě podmanivých dynamických technických obrazů. 

Michal Koleček

Vernisáž se uskutečnila v úterý 21. června 2022 v 17 hodin.
Komentovaná prohlídka s autorkou se uskutečnila 28. června 2022 v 17 hodin.
Komentovaná prohlídka s kurátorem se uskutečnila 1. září 2022 v 17 hodin.

Kurátor: Michal Koleček 
Text: Michal Koleček 
Grafický design: Katarína Jamrišková
Propagace: Jana Malášek Šrubařová, Magdaléna Staňková


VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA zde


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero