Loading page...
House of Art
TUES–SUN 10:00–18:00

For schools

Educational programmes for schools

Educational programmes for schools

Our educational programmes are aimed at a wide range of target groups: preschools, primary schools, secondary schools, art schools and universities, plus families and groups of adults.
These fun educational programmes give a fascinating insight into the world of art, offering visitors the chance to become involved in activities related to current exhibitions, develop their creativity and deepen their knowledge through interactive gallery tours. All age groups will enjoy this unique hands-on experience of art in the unique environment of our gallery.
Programme duration: preschools 60 minutes / primary schools, secondary schools, art schools and universities 60 minutes
Price: 30 CZK per child / student, accompanying teachers free of charge, programmes take place Monday–Friday from 08:00–18:00.
It is necessary to book the programmes in advance at www.gvuo.cz

JAROSLAV KOLÉŠEK / Technointim

23. 1. – 10. 3. 2023

Výstava představí tvorbu sochaře a pedagoga Jaroslava Koléška (*1974). Charakteristickým znakem jeho tvorby je spojení konceptuálního přístupu s tradičním sochařstvím. Ve svých dílech propojuje svět strojů a zbraní s tělem a intimitou. Často pracuje s ironií, vtipem a nadsázkou. Sochy vytváří z bronzu, betonu, cementu, kamene, pískovce, polyesteru i skla.  

NEČEKANÁ SPOJENÍ

pro SŠ, VOŠ, VŠ a jiné skupiny

URSZULA BROLL / Átman znamená dech

23. 1. – 10. 3. 2023

Výstava představí tvorbu polské umělkyně Urszuly Broll (1930 – 2020). V její tvorbě se odrážel vliv východních nauk, indické mystiky, budhismu, taoismu a zenové filozofie. Vytvářela meditační obrazy, akvarely, barevné mandaly, černobílé kresby tuší a horské krajiny. Inspiraci nacházela také v hudbě. Byla spoluzakládající členkou esoterického kroužku Oneiron, iniciátorkou a účastnicí první budhistické skupiny v Polsku.

KOUZLO TVARU

pro MŠ a I. třídu ZŠ

VRSTVY TICHA

pro II. – IX. třídu ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

DO NITRA

pro SŠ, VOŠ, VŠ a jiné skupiny

TICHÝ HOLAN V MANÉŽI

6. 2. – 24. 3. 2023

Komorní výstava v Kabinetu grafiky představí tvorbu grafiků a malířů Františka Tichého a Karla Holana. Oba autory spojoval zájem o cirkusovou tematiku. Na dřevorytech, leptech a suchých jehlách uvidíte břichomluvce, žongléry na koních, akrobatky, klauny, hadí tanečnice a další.

Kvůli malému výstavnímu prostoru je max. kapacita 15 osob.

KRASOJÍZDA

pro MŠ, I. stupeň ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

Buďte originál, učte v galerii!


Zpestřete si výuku! Nabízíme Vám možnost výuky přímo v prostředí GVUO. Právě probíráte Jana Amose Komenského? Přijďte si prohlédnout jeho portrét od Václava Brožíka a popovídejte si s žáky o jeho životě a době, ve které žil… Sdělte nám probírané učivo z dějepisu, literatury, přírodovědy, občanské nauky, matematiky či geometrie… Pokusíme se pro Vás vybrat umělecké dílo z našich sbírek, které se k probírané látce hodí. K vybranému dílu připravíme krátký výklad, případně po domluvě s Vámi i tvůrčí aktivitu (například vytváření trojrozměrných modelů z hlíny, vytváření vlastního herbáře, míchání barev z květů), která by formálně, či obsahově navazovala. Vaše hodiny získají přesah a žáci, či studenti novou inspiraci.

Délka trvání po dohodě, standardně 45–90 minut. Neváhejte nás kontaktovat s dostatečným časovým předstihem. Během výuky můžete využít také naše připojení na internet, promítací plátno i notebook. Do výuky Vám rádi zapůjčíme odborné publikace z naší knihovny (témata: architektura, design, výtvarné umění, fotografie, odívání, typografie, umělecká řemesla, památková péče).

Tailor-made program for schools

Tailor-made program for schools

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero