Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Joža Uprka / Dívky v květech

1900

Obraz Dívky v květech patří k závěru Uprkova vrcholného období. Vynikajícím způsobem v něm zúročil snahy o vytvoření monumentální figurální kompozice. Krojovaná děvčata jsou zobrazena v okamžiku, kdy sluneční světlo dosahuje nejvyšší intenzity. Ornamentalizací kompozice, prosvětlením a barevným prozářením malby se stále více přibližoval expresi a abstrakci. Idealizace, která umožňovala tyto posuny v malířském zhodnocování viditelného, byla rozhodujícím měřítkem. Pomáhal mu výrazný krojový motiv, v němž dominovala červená, v té době v české malbě nepřijatelná barva, která prostupuje květy máků. Toto spontánní úsilí monumentálního impresionistického vyznění, které podmiňuje barevně exponovaným viděním etnicky osobitého rodného kraje, ho posouvá k vrcholům malby přelomu století a je srovnatelné s francouzskými vzory. Ve 20. a 30. letech, umělecky méně významných, žil na Slovensku. Pozdní umělcův vývoj vedl k jisté schematizaci a poklesu kvality, což bývá záminkou k paušalizujícímu nedocenění jeho vrcholné tvorby, stejně jako módně se navracející averze k folklórní inspiraci.


UPRKA JOŽA

(1861–1940) Joža Uprka studoval Akademii výtvarných umění v Praze u Františka Čermáka a Antonína Lhoty od roku 1881, Akademie der Bildenden Künste München u Otto Seitze od roku 1884 a opět Akademii výtvarných umění v Praze u Maxmiliána Pirnera. Po studiích se vrátil na Slovácko, aby zachytil běžné i slavné chvíle života lidí svého rodného kraje. Vliv mnichovského kolorismu a francouzského impresionismu přispěl k projasnění jeho palety neméně jako barevně hýřivé bohatství slováckého lidového umění. Impresionismus se mu stal branou ke spojení českého umění s aktuální francouzskou inspirací.
Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Hans von Aachen / Job v neštěstí

Hans von Aachen / Job v neštěstí

(před 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero