Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

V ostravském Domě umění se chystá Grand opening

15. 6. 2022

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO), příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, zahajuje letní sezónu třemi výstavními projekty. Otevřeny budou autorské výstavy multimediální umělkyně Adély Matasové a kubistického malíře Antonína Procházky, včetně interaktivní výstavy určené pro děti a jejich doprovod s názvem Bylo, nebylo… Vernisáž se uskuteční 21. června v 17 hodin za osobní účasti Adély Matasové a kurátorů jednotlivých výstavních projektů. V ostravském Domě umění budou výstavy k vidění až do 4. září.  

"Letní měsíce svádí k cestování, a proto GVUO každý rok v červnu otevírá nové výstavy, aby na své skvosty do Moravskoslezského kraje přilákala co nejvíce turistů. I letošní výstavy jsou z větší části sbírkové, představují klasické i současné umění a jsou určeny nejen dospělým, ale i dětem. Rozhodně doporučuji rodičům, aby své děti vzali na výstavu Bylo, nebylo… Kreativní zóny přímo mezi vystavenými díly dětem nabídnou možnost zažít proces tvorby. Vůbec bych se nedivil, kdyby se do tvoření nakonec zapojili i dospělí návštěvníci," uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo, který nad výstavami převzal záštitu.

KAŽDÁ VĚC MÁ NĚJAKÝ PŘÍBĚH
Instalační koncept retrospektivní výstavy multimediální umělkyně Adély Matasové s názvem Mezičas byl vytvořen na míru architektonickému prostředí ostravského Domu umění. Výstava prezentuje více než dvacet autorčiných děl, která vznikla v období od 70. let 20. století až do současnosti a byla inspirována přírodními, matematickými a společenskými fenomény. Autorka se jejich prostřednictvím zabývá uměleckým tvaroslovím prostorových instalací, pohybem v kinetických objektech a videích, ale i časovostí, jež je zastoupena především ve fotodokumentacích uskutečněných performancí. 

"Vznik děl, představených na této výstavě, je rozprostřen do širokého období, přesto je její instalační koncepce budována jako jednotný celek. V něm je přitom možné postřehnout jemné předivo vztahů mezi klíčovými etapami autorčiny tvorby i mezi formálně a technologicky různorodými, a přesto obsahově blízkými, uměleckými díly," vysvětlil kurátor výstavy Michal Koleček z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.  

Expozice navazuje na nedávno ukončený výstavní projekt v Galerii Středočeského kraje. Ostravská výstava je doplněna o videoprojekci Každý někdy přísaháme a především o zcela poprvé vystavenou fotodokumentaci performativní scénické akce, inspirované elektronickou hudbu Edgara Varèse, která se uskutečnila na Malé scéně v Českých Budějovicích v roce 1974. Tato performance měla zásadní vliv na další vývoj autorky především s ohledem na její zájem o fenomén pohybu a jeho prolínání do obsahového rámce i výrazové struktury uměleckého díla. 

OSTRAVA JE DALEKO V ORIENTĚ
Výstava Čarodějná laboratoř Antonína Procházky prezentuje více než čtyřicet Procházkových maleb a grafik ze sbírky GVUO. Jejich nákup byl iniciován malířovým pobytem v Ostravě v letech 1910–1921. Procházka tehdy v důsledku neutěšené finanční situace přijal jako kandidát profesury místo suplujícího učitele krasopisu, geometrie i kreslení a asistenta na Zemské vyšší reálce v Moravské Ostravě. O jeho ostravském pobytu se zachovalo jen málo dokumentů, část informací pochází z korespondence. Procházkův povzdech nad životem v Ostravě je známý z dopisu Emilu Fillovi z roku 1921: „Ostrava je daleko v Orientě“. 

"Hodnota výstavního projektu spočívá v komplexním zastoupení malířovy tvorby, jež umožňuje retrospektivní přehled. Mezi vystavenými díly je třeba zmínit Procházkův obraz Ovoce a džbán z roku 1907, který je považován za jednu z prvních maleb na pomezí kubismu na českém území. K nejznámějším kubistickým obrazům, které vznikly za jeho pobytu v Ostravě, jenž autor ve svých dopisech přátelům do Prahy označoval za nešťastný, patří Koncert a Hlava (Čtenář)," sdělila kurátorka Renata Skřebská.

Výstavu doplňuje audiovizuální část, jejímž prostřednictvím budou představeny Procházkovy archivní dokumenty, fotografie, dopisy a díla ze skicářů. Tyto materiály zejména pocházejí ze sbírky Muzea města Brna. "V rámci bádání jsme však spolupracovali také se Zemským archivem v Brně, Archivem města Ostravy a Ostravským muzeem," zakončila Skřebská.  

TŘEBA I Z CUKRU
Výstava Bylo, nebylo…, která je určena dětem a jejich doprovodu, představuje výběr jedenácti uměleckých děl ze sbírek GVUO z oblasti kresby, malby, grafiky, fotografie a prostorové tvorby. Ty se staly inspirací ke stejnému počtu tvůrčích tipů pro děti, jež připravily lektorky GVUO Jana Sedláková a Hedvika Dalecká. 

"Výstava získala své jméno podle tvůrčího tipu, který je inspirován malbou Pohádka od Jana Preislera z roku 1902. Průvodcem tvůrčími tipy i výstavou je pak lachtan Serafín, který je symbolem lektorského centra GVUO od roku 2018. Naše interaktivní výstava volně navazuje na projekt Brčko na drátě, který se v ostravském Domě umění uskutečnil na přelomu loňského roku," doplnila Jana Sedláková, lektorka GVUO a kurátorka výstavy.

"Součástí výstavy jsou tvůrčí zóny, v nichž si děti i dospělí mohou hrát se semínky, kreslit pastelem, mačkat papír, skládat kompozice z kostek cukru, obkreslovat stíny, poslouchat hudbu i skládat objekty z ruliček toaletního papíru, to vše přímo ve výstavním sále s originály na zdech kolem nás," uzavřela Hedvika Dalecká, lektorka GVUO a kurátorka výstavy.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Komentované prohlídky výstavou ADÉLA MATASOVÁ / Mezičas s autorkou a kurátorem se uskuteční 28. června a 1. září v 17 hodin. Komentované prohlídky výstavou Čarodějná laboratoř Antonína Procházky s kurátory se uskuteční 12. července a 16. srpna v 17 hodin. Komentovaných prohlídek je možné se zúčastnit po předchozí rezervaci na webových stránkách galerie. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu. 

V rámci stálé expozice je v Domě umění k vidění také komorní výstava FRANTIŠEK PODEŠVA / Připoután šťastným odevzdáním a výstava jednoho díla ze sbírky GVUO. Grafiku Josefa Váchala s názvem Kloaka ulice vybral malíř Petr Nikl. 

Dům umění, GVUO je otevřen úterý až neděle 10 až 18 hodin. Vstupné na všechny výstavy činí 100 korun plné a 50 korun zlevněné. V neděli a pro seniory vstup volný. 

ADÉLA MATASOVÁ / Mezičas
22. 6. – 4. 9. 2022 (vernisáž 21. 6. v 17 hodin)
Kurátor: Michal Koleček
Grafický design: Katarína Jamrišková

ADÉLA MATASOVÁ (1940), multimediální výtvarnice, malířka, sochařka, grafička, žije v Praze. V letech 1958 až 1964 studovala na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru monumentální malby u Vladimíra Sychry a později u Arnošta Paderlíka. Po absolutoriu se intenzivně zapojila do živé umělecké atmosféry spojené s uvolněnou politickou a kulturní situací konce šedesátých let dvacátého století. V roce 1968 získala stipendium UNESCO pro studijní pobyt ve Francii. V období normalizace a v osmdesátých letech si autorka udržovala vědomý distanc od oficiálního kulturního provozu. S novou energií se potom na české i mezinárodní scéně prosadila po roce 1989 na pozici vedoucí ateliéru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde se zásadní měrou zasloužila o rozvoj konceptuálních a intermediálních tendencí. Na skupinových výstavách se prezentuje od roku 1967, na autorských od roku 1971. Mezi její nejvýznamnější zahraniční projekty bezesporu patří samostatná výstava v Museu současného umění v Denveru v roce 2004. V roce 2021 získala Adéla Matasová Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění. Zastoupena je ve státních i soukromých sbírkách v České republice i zahraničí. 

Čarodějná laboratoř Antonína Procházky
22. 6. – 4. 9. 2022 (vernisáž 21. 6. v 17 hodin)
Kurátor: Renata Skřebská, Jiří Jůza
Odborná spolupráce: Gabriela Pelikánová
Grafický design: Robert V. Novák, Karolína Matušková

ANTONÍN PROCHÁZKA (1882–1945), malíř, grafik a ilustrátor. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole a Akademii výtvarných umění v Praze u Vlaha Bukovace, Hanuše Schwaigera a Maxe Švabinského. Byl členem Osmy a Spolku výtvarných umělců Mánes. Antonín Procházka patří k zakladatelům českého moderního umění. Jeho tvorba byla ovlivněna ozvuky kubismu, orfismu i novoklasicismu. 

Bylo, nebylo...
22. 6. – 4. 9. 2022 (vernisáž 21. 6. v 17 hodin)
Kurátorky: Jana Sedláková, Hedvika Dalecká
Grafický design: Katarína Jamrišková

LACHTAN SERAFÍN
Lachtan Serafín se stal symbolem lektorského centra. Jeho předobrazem je Lachtan sochaře Jana Laudy z roku 1936. Malí návštěvníci GVUO pojmenovali lachtana jménem Serafín. Socha dříve sloužila i jako chrlič vody v expozici plameňáků v ostravské ZOO. Serafín dnes provází děti tvořením v galerii i doma. Domů si ho děti z galerie mohou odnést na samolepkách, jako tetovačku, ale i v plyšové podobě.

PARTNEŘI: Ministerstvo kultury České republiky; Moravskoslezský kraj; ICOM Prague 2022; Rada galerií České republiky; Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace Plzeňského kraje; Museum KAMPA – Nadace Jana a Medy Mládkových; Muzeum města Brna; NEWTON media, a.s.; RENGL, s.r.o.; EPONA; Tiskárna Helbich, a.s.; Dopravní podnik Ostrava, a.s.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: ART ANTIQUES; Artalk; Artikl; A2; A2larm; Český rozhlas Ostrava; deník; FlashArt; ostravan.cz; Patriot magazín; polar; program; Radiohouse

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje a ve svých sbírkách pečuje o 23 tisíc uměleckých předmětů. GVUO spravuje Dům umění, kde pořádá výstavy staršího i současného umění, designu a architektury, včetně edukačních a doprovodných programů, a administrativní budovu na Poděbradově ulici 12, kde se nachází veřejná knihovna s badatelnou zaměřená na výtvarné umění a dokumentaci výstav GVUO. Více informací na www.gvuo.cz

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero