Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Unikátní kolekce knižní a grafické tvorby Toyen je k vidění v Ostravě

20. 3. 2024

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO), příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, ve spolupráci s Galerií Zdeněk Sklenář představují unikátní kolekci knižní a grafické tvorby Toyen z jejího francouzského období, kterou galerie v loňském roce zakoupila do svého fondu. Jedná se o osmdesát pět artefaktů (knih, bibliofilií, knižních vazeb a boxů, volných grafických listů, časopisů, katalogů a pozvánek k výstavám), přičemž některé z nich se skládají z více kusů, v celkové hodnotě 2,2 milionů korun. Výstava TOYEN / Knihy bez hranic bude zahájena v úterý 26. března v 17 hodin za účasti kurátora Karla Srpa a galeristy Zdeňka Sklenáře. V Domě umění v Ostravě bude výstava k vidění až do 16. června.   

"Galerii výtvarného umění v Ostravě se podařil skvělý tah. Získali jsme rozsáhlý soubor artefaktů Toyen z jejího francouzského období, dá se říci, že jsme tak zachránili celistvost její bibliografie a výtvarného doprovodu. Velmi často se právě u děl Toyen stává, že její grafické práce bývají z knih vyřezávány a prodávány jako samostatné původní dílo. Nyní je kolekce na jednom místě ve veřejné instituci. Sice není úplně kompletní, přesto je v rámci republiky výjimečná. Žádné jiné veřejné muzeum v Česku takto velký soubor knižní a grafické tvorby Toyen z jejího francouzského období nevlastní," řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

O VÝSTAVĚ 
Výstavní projekt TOYEN / Knihy bez hranic představuje artefakty převážně z francouzského období Toyen ze sbírky GVUO, z nichž většinu tvoří knihy a bibliofilie. Doplňují je zápůjčky dvanácti grafických listů, šest knih a čtyři malby Toyen. Zápůjčky pocházejí ze soukromých sbírek a galerií European Arts, Galerie Moderna a Galerie Zdeněk Sklenář. Pro instalaci knih ve výstavě byly vyrobeny speciální police a podstavce. Volné grafické listy Toyen, suché jehly a litografie, jsou vystaveny jednotlivě. Z bezpečnostních důvodů není povoleno knihami listovat. Byly však pořízeny jejich digitální nahrávky, které je možné si prohlédnout na obrazovkách přímo ve výstavě.

"Toyen se celý svůj život vedle malířské tvorby věnovala také knihám. Navrhovala knižní obálky, vazby a ilustrace pro nejrůznější pražská a pařížská nakladatelství. Přestože proslula svými obrazy, její umělecký přínos a význam je mnohem širší. Souběžně s malbami vzniklo také rozsáhlé knižní dílo. Ve Francii přestala vnímat knihy jako zdroj obživy. Začala soustřeďovat svou pozornost zejména na knižní obálky a ilustrace do básnických sbírek a teoretických úvah svých přátel. Tyto publikace byly často vydávány v nízkých nákladech jako bibliofilie a mnoho se jich v původním stavu nedochovalo," vysvětlil Karel Srp.

Rozšíření galerijní sbírky o knižní a grafickou tvorbu Toyen bylo možné jen díky finanční podpoře a aktivnímu zapojení Moravskoslezského kraje, zřizovatele GVUO. "Prostřednictvím Zdeňka Sklenáře se podařilo cennou kolekci francouzského emeritního profesora historie na Sorbonně Antoina Marèse a několik dalších artefaktů z českých soukromých sbírek získat do péče naší galerie, kde jsou nyní vystaveny a kde poté zůstanou zachovány v původním stavu pro další generace," uzavřel Jiří Jůza, ředitel GVUO.  

Výstavní projekt, který se koná u stého výročí vydání prvních manifestů poetismu a surrealismu, doprovází publikace TOYEN / Knihy bez hranic kurátora Karla Srpa. Komentovaná prohlídka se uskuteční 25. května ve 14 hodin. Galerie také pro veřejnost připravila tvůrčí dílny a edukační programy pro školy na míru. 

PRAKTICKÉ INFORMACE
V GVUO si nyní můžete prohlédnout rovněž výstavy RUTH ORKIN / A Photo Spirit; Tomáš Garrigue Masaryk ve Vítkovicích a Výstavu jednoho díla ze sbírek GVUO. Dvacáté páté dílo, fotografii Proužková zkouška  Jiřího Thýna, vybral filmař Štěpán Pech. Dům umění, GVUO je otevřen úterý až neděle 10 až 18 hodin. Vstupné na výstavu činí 60 korun plné a 30 korun zlevněné. V pátek a pro seniory je vstup volný. 

TOYEN / Knihy bez hranic
27. 3. – 16. 6. 2024 (vernisáž 26. 3. v 17 hodin)
Kurátor: Karel Srp
Grafický design: Robert V. Novák

TOYEN / MARIE ČERMÍNOVÁ (1902–1980), malířka, grafička, ilustrátorka, v letech 1919–1922 studovala na Uměleckoprůmyslové škole dekorativní malbu u Emanuela Dítěte ml. Úzce spolupracovala s malířem Jindřichem Štyrským. Oba dva se připojili k Uměleckému svazu Devětsil. Byla také členkou Spolku výtvarných umělců Mánes a surrealistické skupiny kolem André Bretona a Paula Éluarda. V roce 1934 se stali zakládajícími členy Skupiny surrealistů v ČSR. V roce 1947 opustila Československo a odstěhovala se do Paříže, kde již zůstala natrvalo. Kromě maleb se věnovala také knižní tvorbě a grafickým technikám. Její tvorba je zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách v České republice i zahraničí.

Záštitu nad výstavou převzal Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.


PARTNEŘI: Moravskoslezský kraj; Ministerstvo kultury; Rada galerií České republiky; European Arts; Dopravní podnik Ostrava; Railreklam; Newton media, a. s.; Rengl, s. r. o.; Epona Ostrava s. r. o.; Tiskárna Helbich, a. s.; Fakultní nemocnice Ostrava

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER: Český rozhlas Vltava

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Art antiques; Artalk; Artikl; Český rozhlas Ostrava; Deník; Flash Art; Magazín Patriot; ostravan.cz; Patriot Program; Polar; Rádio čas

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje a ve svých sbírkách pečuje o dvacet tři tisíc uměleckých předmětů. GVUO spravuje Dům umění, kde pořádá výstavy staršího i současného umění, designu a architektury, včetně edukačních a doprovodných programů, a administrativní budovu na Poděbradově ulici 12, kde se nachází veřejná knihovna s badatelnou zaměřená na výtvarné umění a dokumentaci výstav GVUO. Více informací na www.gvuo.cz.


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero