Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Tisková konference k lednovým výstavám

22. 1. 2019 v 10h

Domě umění, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Jurečkova 9, Ostrava

za účasti:
Richarda Adama, kurátora výstavy DESET / současné německé umění ze sbírky Adam Gallery
Yvony Ferencové, kurátorky výstavy DESET / současné německé umění ze sbírky Adam Gallery
Jaroslava Michny, kurátora výstavy ZISKY 2018 GVUO: (KON)TEXTY Jána Mančušky
Jiřího Jůzy, ředitele GVUO

Prosím o potvrzení Vaší účasti na srubarova@gvuo.cz do pondělí 21. ledna.

Těšíme se na Vás!
Jana Malášek Šrubařová, 731 691 563, srubarova@gvuo.cz


23. 1. – 24. 3. 2019 (vernisáž 22. 1. v 17h)
DESET / současné německé umění ze sbírky Adam Gallery
Galerie výtvarného umění v Ostravě připravila výstavu německých autorů ze sbírky Adam Gallery. Jedná se o část rozsáhlé kolekce děl zahraniční provenience, která souvisí se záměrem vytvořit soubor středoevropského umění. Redukovaný konvolut děl, který je samostatně vystaven poprvé, odpovídá reálným možnostem intenzivních a cílených nákupů limitovaných lety 2006–2008. Jedním ze znaků sbírky Adam Gallery je dlouhodobě soustředěný zájem o malbu ve všech polohách tohoto média. Na výstavě jsou zastoupeny malby, kresby a objekty charakteristické expresivním rukopisem André Butzera, Hanse-Petera Thomase AKA Bary, Marcela Hüppauffa, Thomase Helbiga, Andrew Gilberta, doplněny o tisky Markuse Selga. Vyvažující protipól zastupují racionálně-geometrická a postkonceptuální díla Gerolda Millera, Thilo Heinzmanna a figurativní kompozice Andrey Lehmann a Christiana Macketanze.

Záštitu nad výstavou převzal Christoph Israng, velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze, Lukáš Curylo, první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, a Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy.

Projekt se uskutečňuje za podpory statutárního města Ostrava.

23. 1. – 24. 3. 2019 (vernisáž 22. 1. v 17h)
ZISKY 2018 GVUO: (KON)TEXTY Jána Mančušky
Výstava představuje poprvé v Ostravě dílo jednoho z nejvýznamnějších současných umělců. Galerie výtvarného umění v Ostravě se nákupem dvou Mančuškových děl Veden zdmi otočil jsem se do rohu a Žena středního věku v roce 2018 zapsala do dobré společnosti významných institucí, které Mančušku mají zastoupeného ve svých sbírkách.
Kurátorský záměr představit na výstavě jenom dvě zakoupená díla je motivován vědomím náročnosti procesu jejich pochopení, ale i tím, že velkorysost a čistota instalační prezentace ve výstavním prostoru může napomoct jejich adekvátnímu prožitku. Z výše uvedeného vyplývá, že výstavní blok nemá ambici ukázat Jána Mančušku v jeho celistvém uměleckém rozpětí. Je pouze částečným otiskem jedné jeho tvůrčí polohy, v níž se zaobíral texty jako nástroji uměleckého sdělování.

ZISKY 2018 GVUO: V roce 2017 zřídilo Ministerstvo kultury České republiky Akviziční fond na podporu umění mladšího padesáti let. V souladu s naší akviziční strategií jsme vybrali za rok 2018 soubor prací autorů, kteří nebyli doposud zastoupeni a představují zejména konceptuální proud v českém umění počátku tohoto milénia (Josef Bolf, Lukáš Jasanský a Martin Polák, Michal Kalhous, Alena Kotzmannová, Ján Mančuška, Markéta Othová, Pavla Sceranková, Kateřina Šedá, Jan Šerých a Jiří Thýn).
Jednotlivé akvizice budou prezentovány formou samostatných nebo souborných výstav, které vytvářejí sérii nazvanou Zisky 2018 GVUO. Cílem projektu je vytvořit dostatečný prostor k prezentaci umělců a jejich díla, čímž se akvizice stává nejen ziskem pro galerijní sbírky, ale i obecně významnou událostí určenou nejširší veřejnosti. Ziskem nemateriální povahy. Doufáme, že většina z nově získaných uměleckých děl se stane součástí stálých expozic v plánované přístavbě Domu umění.    

Záštitu nad výstavou převzal první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.

Zakoupeno s podporou Ministerstva kultury ČR.


Hlavní mediální partner: Česká televize

Mediální partneři: art&antiques, Artalk, Artikl, A2, A2larm, Český rozhlas Ostrava, Deník, dějiny a současnost, FlashArt, Literární noviny, Ostravan, TV Polar, Positiv / Bussines and Style, Program, Radiohouse

Partneři: Moravskoslezský kraj, Ministerstvo kultury ČR, Ostrava, Rada galerií České republiky, Adam Gallery, NEWTON media, seePOINT, RENGL, Epona, Tiskárna Helbich, Railreklam, Dopravní podnik Ostrava                                                                      

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero