Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Jaký byl minulý rok v Galerii výtvarného umění v Ostravě?

7. 1. 2020

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) připravila v roce 2019 celkem 14 výstavních projektů, které zhlédlo téměř 50 000 lidí. Návštěvnost GVUO výrazně ovlivnila půlroční plánovaná rekonstrukce střechy Domu umění, kdy byla výstavní budova uzavřena veřejnosti. V ostravském Domě umění se v roce 2019 uskutečnilo 10 výstav a přes 300 doprovodných a edukačních programů. Dohromady je navštívilo 40 000 osob. Další 4 výstavy galerijních sbírek byly realizovány mimo Dům umění v Ostravě ve spolupráci s Domem umění v Opavě, Tatranskou galérii Poprad a Moravskoslezským krajem. 

"Před téměř sty lety vznikal Dům umění jako moderní budova respektující trendy tehdejší světové architektury. Tato významná kulturní památka si zaslouží významnou péči, proto Moravskoslezský kraj jako zřizovatel GVUO vloni financoval rozsáhlou rekonstrukci dvou střešních částí. V letošním roce dokončíme rekonstrukci posledního křídla budovy, také zajistíme opravu parket v horním sále Domu umění. Rekonstruovat se bude za provozu, budeme se snažit, aby práce provoz galerie nijak neomezily,"uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

V roce 2019 byla nejnavštěvovanější výstava DESET / současné německé umění ze sbírky Adam Gallery. Prohlédlo si ji téměř 7 000 návštěvníků. Na druhé příčce se umístila výstava ZISKY 2018 GVUO: (Kon)texty Jána Mančušky s necelými 6 000 návštěvníky.  

Edukačních programů a tvůrčích dílen se uskutečnilo 280 a zúčastnili se jich děti, dospělí i hendikepovaní. GVUO uspořádala nebo se podílela na 57 akcích, včetně vernisáží, festivalů a kulturních programů. GVUO je připravena pořádat kvalitní kulturní projekty všeho druhu i v roce 2020.

"Aktuálně a až do 12. ledna jsou v GVUO k vidění výstavy Rudolfa Sikory a Otto Gutfreunda. Instalaci Kateřiny Šedé prodlužujeme až do 22. března. První vernisáž výstavy mimořádně technicky zručného mědirytce Jacquese Callota s názvem Zrcadlo světa se uskuteční 21. ledna v 17 hodin. O týden později 28. ledna zahájíme výstavu současné ostravské autorky Marty Kolářové", uzavírá Jiří Jůza, ředitel GVUO.

I v roce 2020 budou prezentovány Výstavy jednoho díla ze sbírek GVUO, které představují galerijní sbírku a cyklus nových akvizic s názvem ZISKY 2018 GVUO, jenž představí tvorbu Josefa Bolfa.

Galerie výtvarného umění v Ostravě spravuje Dům umění, kde pořádá většinu výstav, edukační i doprovodné programy, a administrativní budovu na Poděbradově ulici 12, kde se nachází veřejně přístupná knihovna s badatelnou. Dům umění je otevřen úterý až neděle 10 až 18 hodin. Vstupné na výstavy činí 100 korun plné a 50 korun zlevněné. Pro seniory nad 65 let a v neděli je vstup volný. Knihovna GVUO je otevřena ve středu od 8 do 16 hodin a ve čtvrtek od 10 do 17.45 hodin, půjčovné se nehradí a studium je prezenční. Více informací na www.gvuo.cz


VÝSTAVY V GVUO V ROCE 2020

22. 1. – 22. 3. 2020 (vernisáž 21. 1. v 17 hodin)
JACQUES CALLOT / Zrcadlo světa
V období vrcholného baroka se rozvinul mimořádný talent lotrinského umělce mědirytce Jacquese Callota (1592–1635). Callot zažil nejen velkolepost Říma a úspěchy u dvora Medičejských, ale i utrpení lotrinských, jejichž zemí procházely ničící a vraždící vojska a tlupy. To vše stejně jako pobyty v Paříži, Flandrech a v Lotrinsku Callotovi přinášelo nebývalé spektrum námětů. Od oslavných listů lidského hemžení v městské a vesnické kulise, od burcujících protiválečných listů až po prostou lidskou pokoru katolíka. Středem Callotova zájmu byla lidská figura. Dovedl ji v jemných čarách do skutečného pohybu bez zbytečného detailu či nepodstatných podrobností. Callot se vyznačoval výjimečným technickým zpracováním. Leptal desky, pracoval s rydlem, a to i pod mikroskopem či silnou lupou. Callotovy práce se staly předmětem obdivu umělců, především mladého Rembrandta van Rijn, který sbíral jeho grafické listy, nebo našeho Václava Hollara. Callotův styl se stal pojmem a ovlivnil umělce dalších pokolení.
Kurátor: Jiří Jůza a Jan T. Štefan

29. 1. – 15. 3. 2020 (vernisáž 28. 1. v 17 hodin)
MARTA KOLÁŘOVÁ
Tvorba Marty Kolářové (1976), absolventky Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru profesora Michaela Rittsteina (2005), je inspirována periferní industriální krajinou Ostravy. Město je jejím hlavním námětem. Kolářová naslouchá vnitřnímu hlasu a vytrvale maluje nevábná, nehostinná a bezútěšná ostravská zákoutí (v mlze či smogu, v dešti, v noci či nad ránem, v období únorových plískanic).
Umělkyně zobrazuje všední, opuštěná městská zátiší a obyčejné věci. Vychází z autentických prožitků, z toho, co ji obklopuje a oslovuje. Používá velmi střídmou barevnost – jakoby nebarvy – ale i šedá a černá jsou barvy s nepřeberným množstvím nuancí. To vědí i mnozí fotografové, kteří záměrně užívají pouze černobílou škálu. Kolářová překonává melancholické pocity prázdna a bezvýchodnosti svou malbou. Její cesta je obtížná a riskantní, současně však smysluplná a naplňující.                   
Kurátor: Milan Weber

8. 4. – 7. 6. 2020 (vernisáž 7. 4. v 17 hodin)
PAVEL NEŠLEHA / Síla obraznosti
Kurátor: Mahulena Nešlehová a Gabriela Pelikánová

8. 4. – 7. 6. 2020 (vernisáž 7. 4. v 17 hodin)
ZISKY 2018 GVUO: Josef Bolf 
Kurátor: Jiří Ptáček a Jaroslav Michna

24. 6. – 31. 8. 2020 (vernisáž 23. 6. v 17 hodin)
HYBRID-IN
Mezinárodní výstavní projekt je koncipován jako konfrontace současného umění z Česka, Polska a Slovenska. Cílem je prezentace současného vizuálního jazyka ve středoevropském kontextu s preferencí 3D realizací (objektů, instalací, ready-make, objektoobrazů, de-instalací a podobně). Výstava se zaměřuje na problematiku současné transformace společnosti a ekonomiky v bývalých industriálních a postindustriálních prostředích. Kromě politicko-sociálního rámce se jedná o prezentaci umělecké práce s hybridními, neklasickými a neluxusními materiály – rezivějícími plechy, lešením, sádrou, stavební pěnou, polyuretany, dřevotřískou, polystyrénem, odpadky atd. Jedná se o křížení nízké a vysoké kultury a hybridní sochařskou práci, jedná se o absurdní střet předmětů a materiálů v celku, který přináší rozličné možnosti kulturních kontextů a odlišných možností čtení a nakonec i vnímání současnosti.
Kurátoři: Zbigniew Libera, František Kowolowski

23. 9. 2020 – 3. 1. 2021 (vernisáž 22. 9. v 17 hodin)
DĚLNÍK JE SMRTELNÝ, PRÁCE JE ŽIVÁ 
Výstava představí slavnou dobu světa práce, přes její degradaci, nezájem a postupný návrat na výtvarnou scénu. Nejedná se o nostalgické představení práce, ale o rehabilitaci tématu, jeho kritické zhodnocení a představení veřejnosti jako tématu, které se týká každého z nás. Výstava ukáže dobový význam tematiky práce a její odkaz pro současnost obecně i v užším pojetí regionu. V jednotlivých sekcích bude přestavena tematika práce, atributy pracovních profesí od průmyslu, obchodu, intelektuální činnosti až po zemědělské profese a jejich umělecké proměny v rámci 20. století, jak byly zastoupeny v sochařství, malířství, fotografii a architektonické plastice na českém území s přesahem do 21. století. Proměny práce budou zachyceny od nutnosti, přes okouzlení technikou, až po současnou možnou interpretaci v rovině každodennosti a dokladu technologického postupu či „posledního pracovního dne“, protože řada řemeslných a pracovních činností je dnes již opuštěna nebo zapomenuta.
Kurátor: Renata Skřebská


GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, jedná se o největší sbírkotvornou galerii v kraji. Výstavy a akce pořádané GVUO ročně navštěvuje přes 100 tisíc milovníků umění. Sbírky GVUO obsahují přes 23 000 uměleckých předmětů. Výstavní prostory GVUO najdete v Domě umění, památkově chráněné budově z roku 1926, která patří mezi skvosty ostravské architektury. Kvalita sbírek řadí GVUO mezi 5 nejvýznamnějších sbírkotvorných institucí v České republice. Více informací na www.gvuo.cz


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero