Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Galerie výtvarného umění v Ostravě vystavuje tvorbu Antonína Tomalíka a Jaroslava Kapce

12. 10. 2023

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO), příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, zahajuje výstavy Antonína Tomalíka a Jaroslava Kapce. Vernisáž se uskuteční v úterý 17. října v 17 hodin za účasti kurátorek Mahuleny Nešlehové a Renaty Skřebské. V ostravském Domě umění budou výstavy k vidění do 31. prosince.  

"Galerie výtvarného umění v Ostravě nově představuje tvorbu umělců, kteří zanechali výraznou stopu v Moravskoslezském kraji. Příkladem může být dekorativní stěna ve spojovacím bloku mezi Poliklinikou a Diagnostickým centrem Fakultní nemocnice Ostrava. Jejím autorem je výtvarník a pedagog Jaroslav Kapec, který významně ovlivnil řadu současných regionálních umělců. Proto jsem rád, že je jeho dílu věnován v GVUO až do konce tohoto roku prostor. Byl důležitý nejen pro umělecký svět, jeho aktivity měly mnohem širší záběr, například usiloval o zápis ostravské Žofinské huti do seznamu kulturních památek. I když nebyl úspěšný, touto svou aktivitou posílil povědomí o potřebě propagace technických památek, na které je náš region bohatý," řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo, který nad výstavami převzal záštitu.

ANTONÍN TOMALÍK MEZI SVÝMI
Výstava připomíná život a dílo výtvarníka a jablunkovského rodáka Antonína Tomalíka (1939–1968). Plynule navazuje na retrospektivu, jež Galerie hlavního města Prahy uspořádala v roce 1991. Expozice představuje téměř padesát umělcových děl a bezmála čtyřicet prací jeho přátel, mezi něž patřili například Vladimír Boudník a Jan Koblasa. Během svého tvůrčího života autor postupoval od malby biblických námětů přes malbu gestickou až po informel, tedy strukturální abstrakci, která překračovala všechny dosavadní výtvarné postupy. Neotřelým způsobem prezentoval tíživost existenciálních pocitů, které sám prožíval; dokladem toho je i asambláž Obraz I z roku 1960, kterou zapůjčila Galerie Benedikta Rejta v Lounech.

"Prostřednictvím děl Tomalíkových přátel výstava přibližuje dobový kontext a názorový okruh, ve kterém se autor pohyboval a tvořil. S ohledem na nerozsáhlost malířova díla jsou i práce jeho kamarádů připomenuty v omezeném počtu. Jejich zařazení do výstavy vyrovnává ztrátu některých Tomalíkových prací. Podařilo se mi však objevit několik zapomenutých děl, která budou mít na ostravské výstavě svou premiéru. Mezi tato díla například patří Objekt z let 1961–1962, který zapůjčila pražská galerie Zlatá husa," dodala kurátorka Mahulena Nešlehová, jež zájemce provede výstavou v úterý 21. listopadu v 17 hodin. GVUO  také vydává první monografii Antonína Tomalíka, jejíž součástí jsou autorské texty Mahuleny Nešlehové a vzpomínkové texty Zdeňka Berana, Václava Sokola, Česlava Pietoně, Jana Hendrycha, Vladimíra Boreckého a Zdeňka Felixe. Zakoupit ho můžete na pokladně Domu umění a na e-shopu GVUO. 

JAROSLAV KAPEC / Mnohotvárnost života 
Komorně laděná výstava upozorňuje na blížící se sté výročí narození malíře a ilustrátora Jaroslava Kapce (1924–1998). Prezentuje jedenáct velkoformátových maleb a jednu kresbu z let 1958 až 1971, které pocházejí ze sbírek GVUO a od soukromých sběratelů. "Ve své tvorbě Jaroslav Kapec zpočátku zpracovával portréty mladých žen, později propojoval figurální malbu s písmem a geometrií. Příznačná pro něj byla redukce prostoru, izolovanost prostředí, expresivní barevnost a neidealizované tváře s výraznýma hloubavýma očima, což dokazuje například Portrét Evy z roku 1965," doplnila kurátorka výstavy Renata Skřebská, která zájemce provede výstavou ve čtvrtek 2. listopadu a ve středu 13. prosince v 17 hodin. 

Jednou z mála dochovaných Kapcových velkoformátových realizací v Ostravě je Mnohotvárnost života z roku 1971, kterou autor vytvořil pro foyer dnešního Divadla Antonína Dvořáka. Brzy po vystavení však bylo dílo politickými představiteli odstraněno. "Na druhou stranu se díky tomu stalo součástí sbírky GVUO už v roce 1972, a tak bude možné si ho na výstavě prohlédnout osobně," uzavřela Skřebská.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Na komentované prohlídky je nutná rezervace předem na webových stránkách galerie. V GVUO si můžete nyní prohlédnout výstavní projekty PAVEL ŠMÍD / Rituály, JIŘÍ JOHN / Krása skrytá pod povrchem a malbu Bedřicha Dlouhého s názvem Ulička odvahy, kterou jako kurátor vybral designér obuvi Oldrich Voyta. Dům umění, GVUO je otevřen úterý až neděle 10 až 18 hodin. Vstupné na všechny výstavy činí 100 korun plné a 50 korun zlevněné. V neděli a pro seniory je vstup volný. 

Antonín Tomalík mezi svými
18. 10. – 31. 12. 2023 (vernisáž 17. 10. v 17 hodin)
Kurátorka: Mahulena Nešlehová
Grafický design: Robert V. Novák

VYSTAVUJÍCÍ AUTOŘI: Antonín Tomalík, Zdeněk Beran, Vladimír Boudník, Jan Hendrych, Miloslav Hotový, Čestmír Janošek, Jan Koblasa, Antonín Málek, Pavel Nešleha, Zbyšek Sion, Jan Steklík, Jiří Valenta a Aleš Veselý

ZAPŮJČITELÉ: Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; Galerie Benedikta Rejta v Lounech; Galerie Dolmen; Galerie hlavního města Prahy; Galerie Kodl, Praha; Galerie Litera, Praha; Galerie moderního umění v Hradci Králové; Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem; Galerie výtvarného umění v Chebu; Galerie výtvarného umění v Ostravě; Galerie Zlatá husa, Praha; Galerie Ztichlá klika, Praha; GASK – Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora; Nadační fond 8smička, Humpolec; Národní galerie v Praze; Oblastní galerie Liberec a soukromí zapůjčitelé.

ANTONÍN TOMALÍK (1939–1968), výtvarník, vystudoval Školu uměleckých řemesel v Brně a následně navštěvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Krátce pracoval v propagačním oddělení kulturního zařízení, kde se zaměřil na návrhy plakátů. Stal se členem Československých výtvarných umělců. Vytvářel grafiky, malby a objekty, které často předělával dalšími destruktivními zásahy, například pálením, řezáním nebo sekáním. Jeho tvorba je zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách v České republice. 

JAROSLAV KAPEC / Mnohotvárnost života
18. 10. – 31. 12. 2023 (vernisáž 17. 10. v 17 hodin)
Kurátorka: Renata Skřebská
Grafický design: Katarína Jamrišková

JAROSLAV KAPEC (1924–1998), malíř, ilustrátor, pedagog a evangelický kazatel, vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Vlastimila Rady, Miloslava Holého a Karla Součka. Působil na Lidové škole umění v Ostravě, kde lidsky i pracovně zapůsobil na celou jednu generaci současných architektů a výtvarných umělců v regionu. V 70. letech 20. století odešel z politických i osobních důvodů do ústraní a teprve po revoluci se vrátil zpět do veřejného života. Jeho tvorba je zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách v České republice.

Záštitu nad výstavami převzal Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje. 
Projekty se uskutečňují za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. 

PARTNEŘI: Moravskoslezský kraj; Ministerstvo kultury České republiky; Rada galerií České republiky; NEWTON media, a.s.; RENGL, s.r.o.; Epona, Ostrava s.r.o.; Tiskárna Helbich, a.s.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: ART ANTIQUES; Artalk; Artikl; Czech Design; Český rozhlas Ostrava; Deník; FlashArt; Ostravan.cz; Patriot magazín; Polar; Program; Rádio Čas

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje a ve svých sbírkách pečuje o 23 tisíc uměleckých předmětů. GVUO spravuje Dům umění, kde pořádá výstavy staršího i současného umění, designu a architektury, včetně edukačních a doprovodných programů, a administrativní budovu na Poděbradově ulici 12, kde se nachází veřejná knihovna s badatelnou zaměřená na výtvarné umění a dokumentaci výstav GVUO. Více informací na www.gvuo.cz.

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero