Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Dům umění prošel kolaudací po rekonstrukci střechy

13. 8. 2020

DŮM UMĚNÍ PROŠEL KOLAUDACÍ PO ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCI STŘECHY
V úterý 14. července se uskutečnila kolaudace rekonstruované střechy Domu umění. Rekonstrukce začala v polovině července 2019, Dům umění byl z důvodu příprav uzavřen již od května loňského roku. První etapa trvala do poloviny října 2019. Druhá etapa začala v únoru a skončila v červnu 2020. Celková investovaná částka Moravskoslezského kraje (MSK), zřizovatele GVUO, byla ve výši 17,6 milionů korun. Zakázku realizovalo konsorcium firem STAVOS Stavba a.s. a STAV MORAVIA spol. s.r.o.

"Dům umění byl před téměř sto lety postaven jako první umělecký výstavní prostor v Ostravě. Jeho architektura vycházela z tehdejších trendů a je postavena ve funkcionalistickém a konstruktivistickém slohu. Je to pro náš kraj významná kulturní památka, o kterou musíme pečovat. Její kvalitní a rozsáhlé sbírky řadí Galerii výtvarného umění v Ostravě k pětici nejvýznamnějších galerií v České republice. Málokdo ví, že GVUO vlastní například jeden z nejvýznamnějších obrazů 20. století Judita, jehož autorství je připisováno světově uznávanému umělci Gustavu Klimtovi," uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo a dodal, že veškeré rekonstrukční práce byly konzultovány s Národním památkovým ústavem tak, aby byla zachována původní forma i funkce budovy.  

Stav střech Domu umění před rekonstrukcí byl nevyhovující po stránce estetické i technické. Nezbytná byla výměna střešního pláště (původní pozinkovaný materiál byl vyměněn za titanzinek), zateplení střešního pláště minerální vlnou, výměna okapových žlabů a svislých odpadních trub za stejné prvky původního hranatého tvaru, natření a čištění původní ocelové konstrukce a dřevěných trámů z roku 1926, oprava povrchů z umělého kamene, oprava režného zdiva a omítek, rekonstrukce krovů a vybudování nových sádrokartonových podhledů ve světlících.

Celkově se jednalo o rekonstrukci čtyř samostatných pultových a sedlových střech (celkem 1107 m2) v různé výškové úrovni. Rekonstrukce směřovala od nejvyššího patra k nejnižšímu. Stavební práce byly prováděny v souladu s Projektovou dokumentací pro provádění stavby z 04/2013 zpracovanou Akad. Arch. Vlastimilem Krčmářem a Akad. Arch. Evou Krčmářovou. 

DŮM UMĚNÍ – památka moderní architektury
Dne 24. ledna 1923 byl založen „Spolek pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě“, který vypsal veřejnou soutěž na novou výstavní budovu. Porota, jejímiž členy byli Václav Vilém Štech i architekti František Vahala a Bohuslav Fuchs, udělila dvě druhé ceny – Kamilu Roškotovi a dvojici Františku Fialovi a Vladimíru Wallenfelsovi. K realizaci byl vybrán projekt mladých architektů s názvem Červený čtverec i z finančních důvodů.
Po drobných úpravách původního návrhu byla vyprojektována budova pokrokového puristického vzhledu, která akcentuje velké plochy cihlové stěny. Její jedinečné postavení v dobové architektuře spočívalo také v použití lucernového osvětlení, které zajišťovalo ideální přístup denního světla do velkých výstavních sálů. Dům umění byl otevřen veřejnosti 13. května 1926. 

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, jedná se o největší sbírkotvornou galerii v kraji. Sbírky GVUO obsahují přes 23 000 uměleckých předmětů. Výstavní prostory GVUO najdete v Domě umění, památkově chráněné budově z roku 1926, která patří mezi skvosty ostravské architektury. Kvalita sbírek řadí GVUO mezi 5 nejvýznamnějších sbírkotvorných institucí v České republice.


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero