Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

Rudolf Sikora KONIEC ŚWIATA? (Komiks ekologiczny)

28. 11. 2019

Najnowsza wystawa Rudolfa Sikory (1946, Žilina), jest poświęcona problematyce ekologicznej. Sikora uznał to za pilne wyzwanie dla wszystkich, którzy dbają o przyszłość naszej cywilizacji i planety, która według najwybitniejszych naukowców świata znajduje się obecnie w stanie zagrożenia ekologicznego i nie jest daleko od samozniszczenia.

Wystawa z komentarzem

tylko w języku czeskim

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero