Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

Robotnik jest śmiertelny, praca jest żywa

22. 9. 2020

Wernisaż 22. 9. o godz. 17:00

Wystawa postara się przedstawić czas świetności świata pracy, poprzez jej degradację, bezinteresowność i stopniowy powrót do sceny artystycznej. Nie będzie to nostalgiczna prezentacja pracy, ale odnowienie tematu, jego krytyczna ocena i prezentacja osób nie posiadających specjalistycznej wiedzy jak i fachowców, jako tematu, który w pewien sposób dotyczy otwarcia każdej osoby ludzkiej. Wystawa ma na celu pokazanie współczesnego znaczenia tematu pracy i jej odniesienie do teraźniejszości ogólnie oraz w węższej koncepcji regionu. W poszczególnych sekcjach wystawy zostaną przedstawione tematy pracy, atrybuty zawodów od przemysłu, handlu, działalności intelektualnej po zawody rolnicze i ich przemiany artystyczne w 20. wieku tak, jak były reprezentowane w rzeźbie, malarstwie, fotografii i rzeźbie architektonicznej w Czechach aż do 21 wieku. Przemiany od koncepcji pracy jako konieczności, poprzez oczarowanie technologią, do obecnej możliwej interpretacji pod względem współczesnej koncepcji życia codziennego i dowodów postępu technologicznego lub „ostatniego dnia roboczego”, ponieważ wiele prac rzemieślniczych i zawodowych jest teraz porzuconych lub zapomnianych. 

Renata Skřebská

Patronat honorowy nad wystawą objął zastępca gubernatora Kraju Morawsko-Śląskiego Lukáš Curylo.


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero