Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

JAROSLAV KAPEC / Różnorodność życia

17. 10. 2023

17:00

Patronat honorowy nad wystawą objął zastępca gubernatora Kraju Morawsko-Śląskiego Lukáš Curylo.
Projekt współfinansowany ze środków Ministerswa Kultury Czech.

Malarz, ilustrator, pedagog, kaznodzieja ewangelicki, a przede wszystkim indywidualista, który z twórczością artystyczną utożsamiał osobistą filozofię i wiarę.
Twórczość Jaroslava Kapeca (1924–1998) jest na pograniczu abstrakcji lirycznej i nowej figuracji. Kapecowa twórczość to osobiste wydarzenie, proces, którego efektem są obrazy - kryptogramy. Jej forma jest równie skomplikowana jak schemat kompozycyjny, w którym malarstwo figuralne łączy się z geometrią i liternictwem. Stwarza to wrażenie szyfru, ukrywania myśli przed światem, nierealistyczny realizm. Jednocześnie Kapec próbował uchwycić świat, który znał - przemysłowe miasto i wieś. Jest to imaginacyjna koncepcja, która oddaje raczej genius loci, a nie konkretny budynek lub miejsce. Symbole świata rzeczy i ludzi prowadzą do niepokojących wizji, jednocześnie uciążliwych i magicznie pociągających.
Połączenie wszystkich aspektów – trudności w interpretacji dzieła, ówczesnych niepokojów społecznych, osobistych predyspozycji – wszystko to najwyraźniej wpłynęło na decyzję autora o wycofaniu się z życia publicznego w latach 70., do którego powrócił dopiero po 1990 roku.

Renata Skřebská

Równocześnie zostanie otwarta wystawa Antonín Tomalík między swymi.

wejście darmowe

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero