Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00
Stanislav Kolíbal / Rzeźby i rysunki -
Stanislav Kolíbal / Rzeźby i rysunki -
Stanislav Kolíbal / Rzeźby i rysunki -
Stanislav Kolíbal / Rzeźby i rysunki -
Stanislav Kolíbal / Rzeźby i rysunki -

Stanislav Kolíbal / Rzeźby i rysunki

Katalog odzwierciedla obszerną retrospeckję jednego z najważniejszych czeskich artystów Stanislava Kolíbala, która konała się w ostrawskim Domu sztuki w 2015 roku. Oprócz wprowadzającego tekstu Martina Dostála jest katalog podzielony na chronologiczne sekcje – pierwsza 1954–1961, ostatnia 2004–2014. W nich jest na podstawie czarno-białych reprodukcji fotograficznych, które dopełniają krótkie i trafne teksty autora, prezentowane dzieło Kolíbala w jego specyficznej czasowej i rozwojowej charakterystyce. Katalog jest analitycznym przenikaniem do twórczości autora i ma niezaprzeczalny wymiar edukacyjny, który dokładnie określa kierunek twórczy rzeźbiarza od stylizowanej figuracji do typowej obsesyjnej struktury geometrycznej. Znajdziemy tutaj reprezentacyjny wgląd do różnych technik, materiałów i form, które są związane z charakterystycznym rękopisem Kolíbala opartym o badanie kształtów geometrycznych ich relacji i możliwości granicznych.

Koncepcja i graficzne rozwiązanie: Stanislav Kolíbal, Marek Jodas
Tekst wprowadzający: Martin Dostál
Lista rzeźb i płaskorzeźb: Stanislav Kolíbal
Tłumaczenie do języka angielskiego: Stephan von Pohl
Przygotowanie reprodukcji: Marek Jodas
Korekta tekstów angielskich: Ivan Vomáčka
Redakcja: Lev Pavluch

Opublikowała Galeria sztuki w Ostrawie i Arbor vitae w Řevnice roku 2015 z okazji wystawy o tej samej nazwie konającej się w Domu sztuki GVUO w dniach 25 września 2015r. do 3 stycznia 2016r.
Wydrukował: Indigoprint, s.r.o., Praga
Wydanie pierwsze

127 s., 146 reprodukcji, oprawa miękka

ISBN 978-80-87405-33-8 (GVUO)
ISBN 978-80-7467-091-6 (Arbor vitae)


Kod produktu: K0254
370
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero