Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Krása a tajemství středověkých rukopisů II.

2. 2. – 20. 3. 2012

Středověk je stále většinou lidí považován za temné období. Jeho vnímání se ale v posledních letech zásadním způsobem mění a začíná se nám ukazovat ve zcela novém světle. Ponoříme-li se do jeho tajů a seznámíme-li se blíže např. s dochovanými výtvory středověkého umění, zjistíme, že „střední věk" lidských dějin byl velice pestrý, plný fascinující symboliky a gest.
Ve středověku vzniklo mnoho uměleckých děl, z nichž se nám bohužel do současnosti dochoval pouhý zlomek. Přesto si z něj můžeme udělat určitou představu o středověku jako významné etapě lidských dějin a také o životě v něm i dobovém myšlení. Jedním z nejnádhernějších pramenů poznání života a zároveň myšlení ve středověku jsou drahocenné rukopisy.
Výstavní projekt „Krása a tajemství středověkých rukopisů II." chce přiblížit středověk „zakódovaný" právě do těchto nádherných, často bohatě iluminovaných manuskriptů. Bohužel originály jednotlivých rukopisů jsou uloženy ve speciálních „trezorech", takže se k nim často nedostanou ani odborníci, kteří se jimi profesně zabývají. Musí se pak spokojit s jejich fotografiemi, digitalizovanými „verzemi" nebo s jejich uměleckými kopiemi či faksimile.
Výstava postupně představí hned několik jedinečných středověkých manuskriptů, některé jako úplná faksimile, jiné v podobě faksimilových listů. To vše bude doplněno ještě vybranými reprodukcemi dalších zajímavých památek knižního malířství.
Návštěvníci se mohou těšit např. na proslulý Jenský kodex, Bamberskou apokalypsu, Knihu o lovu Gastona Féba, Žaltář Svatého Ludvíka nebo ukázky z proslulého Codexu Manesse či Bible Václava IV.
Jednotlivé exponáty, jež přiblíží rukopisné skvosty od počátku jedenáctého do druhé poloviny století šestnáctého, budou pravidelně obměňovány.

Marek Zágora
Kurátor: Marek Zágora

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero