Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00
Trojhlavý drak 2009 - Katalog k výstavě Trojhlavý drak
Trojhlavý drak 2009 - Katalog k výstavě Trojhlavý drak 1
Trojhlavý drak 2009 - Katalog k výstavě Trojhlavý drak 2
Trojhlavý drak 2009 - Katalog k výstavě Trojhlavý drak 3
Trojhlavý drak 2009 - Katalog k výstavě Trojhlavý drak 4
Trojhlavý drak 2009 - Katalog k výstavě Trojhlavý drak 5

Trojhlavý drak 2009

Publikace s názvem Trojhlavý drak je unikátní ukázkou jakéhosi připomenutí dob nedávno minulých. Představuje meziválečnou architekturu Horního Slezska, v podstatě bez hranic, které dnes Horní Slezsko rozdělují. Tento specifický region, silně etablovaný na těžký průmysl a zastoupený hornictvím a hutnictvím, v minulosti nenabízel jen obraz bídy a dřiny. Pozoruhodná křižovatka dějinných událostí, sociální skladba místních obyvatel a mnohonárodnostní otázka, to všechno vytvořilo zvláštní esenci. Kromě jiného v meziválečném období vznikla v Horním Slezsku celá řada kvalitních staveb. Architekti jako Leopold Bauer, Josef Gočár nebo Erik Mendelsohn zanechali svou pomyslnou stopu v tomto kraji. Celkem je možné podrobně se seznámit se čtrnácti špičkovými stavbami meziválečného období.

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Trojhlavý drak / Trójgłowy smok / Dreiköpfiger Drache / 2009 pořádané SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu a Galerií výtvarného umění v Ostravě v Domě umění – Kabinetu architektury | 25. 9.–31. 10. 2009, ve spolupráci se Slezskou polytechnikou, Fakultou Architektury, Katedrou historie a teorie architektury v Glivicích a časopisem Archivolta. 

Kurátoři výstavy: Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec (česká část), Ryszard Nakonieczny, Justyna Wojtas (polská část) 
Autor textu „Slezsko“: Radovan Lipus 
Překlad Renata Putzlacher (pl), Tomáš Kafka (de), Pavel Dominik (en) 
Fotografie: Antonín Dvořák, Ryszard Nakonieczny, Roman Polášek, Martin Popelář, Justyna Wojtas, Anna Syska, Jiří Štencek, Halina Sikora, Martin Kubečka, Eliška Bochňáková, Vlasta Horáková, Petra Dočekalová, Alena Krásná, Łukasz Piszczek a archivní materiály
Koncepce katalogu a editoři: Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec 
Jazyková redakce: Martina Němcová-Dragonová 
Překlad: Tadeáš Goryczka (pl), Hana Foltýnová (de), Jan Hrabec (en) 
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec. 
Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava – Poruba 
Vydání první, Ostrava 2009 
Nákladem 1000 ks, 
vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o. s., Vdovská 36, 712 00 Ostrava | www.trojhlavydrak.com a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o., Jurečkova 9, 702 00 Ostrava | www.gvuo.cz 
ISBN 978-80-904096-4-4 
ISBN 978-80-85091-95-3

152 fotografií, 96 s., brožovaná 


Kód produktu: K0206
48
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero