Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE / ZAVŘENO
Černá země? Mýtus a realita -
Černá země? Mýtus a realita -
Černá země? Mýtus a realita -
Černá země? Mýtus a realita -
Černá země? Mýtus a realita -
Černá země? Mýtus a realita -

Černá země? Mýtus a realita

Publikace představuje situaci ve výtvarné a umělecké scéně Ostravy a širšího regionu. Reflektuje kosmopolitní ráz umění na příkladu tvorby Hugo Baara, Antona Koliga nebo Albína Poláška. Stěžejní část je věnována umělecké tvorbě mezi léty 1918–1938. Jednotlivé kapitoly poprvé komplexně představují mecenáše, sběratele a podporovatele uměleckých snah, jako byli Lichnovští nebo Oskara Federer. Vznik Československé republiky a proměny ve vnímání umění přinesl nové výzvy pro umělce a nastolil otázku, na kolik byla regionální umělecká scéna těmto změnám otevřená. Odpověď lze najít v každém oboru, kdy se zabývá tvorbou známých i méně známých osobností regionu (Břetislav Bartoš, Ferdiš Duša, Alois Zapletal, Valentin Držkovic, atd.) osobností, které zde působily v určitém období života (např. Antonín Procházka, Bohumír Dvorský), nebo pro ně byl region inspirací (Jan Zrzavý).

Kontextem vývoje architektury regionu se zabývá kapitola Architektura mezi centry a periferiemi, jak se stavělo za první československé republiky na pomezí Moravy a Slezska. Samostatná kapitola je věnována německým a židovským malířům a sochařům (Franz Barwig, Adolf Zdrazila, Raimund Mosler, Paul Gebauer, Karl Harrer, Helena Scholz-Zelezny, Josef Obeth, Engelbert Kaps atd.) a uměleckému řemeslu, především stále nedoceněné keramické dílně Aloise Jaroňka. Poetické návrhy s krajinnými prvky, na kterých se mimo jiné podílel také Ferdiš Duša, odrážejí svébytnou formou dobový vliv hnutí Arts and Crafts a jejich touhu po ztracené kráse ruční řemeslné práce. Naproti tomu progresivní tendence moderního reklamního designu přináší kapitoly věnované knižní grafice a průmyslovému designu ve spojením s návrhy pro Tatru Kopřivnice. V rámci soupisových prací jsou samostatné kapitoly seznamující s osobnostmi kulturního života, uměleckými skupinami a sdruženími a výstavní chronologií daného období.

Koncepce výstavy a katalogu: Renata Skřebská
Texty: Renata Skřebská, Pavel Šopák, Jiří Jůza, Martin Strakoš
Recenze: Miloš Matěj, Lenka Rychtářová
Soupisové práce: Petr Gába, Vladimíra Lichovníková, Jaroslav Michna
Reprodukce: Jaroslav Dua, Ivo Kadlčík, Jan Kolář, Roman Polášek, Renata Skřebská, Vladimír Skýpala, Luděk Wünsch
Jazyková redakce: Eva Hrubá
Překlad resumé: Christopher Hopkinson
Grafická úprava: Jiří Šigut — Concept, 2018
Tisk: PRINTO, s.r.o., Ostrava
Náklad: 400 ks

Na obálce publikace použita reprodukce: Jan Sládek, Ostravské mosty, 1937, olej, dřevo, 60×120 cm (Galerie výtvarného umění v Ostravě)

Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě u příležitosti výstavy Černá země? Mýtus a realita, která se konala od 26. září 2018 do  6. ledna 2019 v Domě umění v Ostravě.
Výstavní projekt byl realizován za podpory Ministerstva kultury České republiky.

317 s., 137 reprodukcí, brožovaná

© Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018
ISBN 978-80-87405-48-2 

Výstava Černá země? Mýtus a realita získala zvláštní ocenění Národní soutěží muzeí Gloria musaealis za rok 2018.

Kód produktu: K0267
450
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero