fbpx
Načítání obsahu...
Dům umění
ZAVŘENO

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje

8. 12. 2020

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje je udělována u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům zveřejněných děl, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace zejména na území Moravskoslezského kraje.

Celkem sedm hendikepovaných umělců převzalo z rukou hejtmana kraje Ivo Vondráka ocenění za svou tvorbu. Mezi díly zaslanými do soutěže se objevily abstraktní malby, ale také plastika z ytongu, keramická mozaika, výšivka nebo humoristická kresba. Ceny jsou už 17. rokem udělovány při příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených, který připadá na 3. prosince.

 „Umění je jeden z úžasných nástrojů, jak propojovat svět zdravých s lidmi, kterým život ztěžuje zdravotní postižení. Umělci s hendikepem mohou skrze tvorbu vyjádřit své pocity, a naopak zdraví lidé mají příležitost svět a vnímání hendikepovaných lépe chápat. Velmi mě například oslovily kreslené vtipy Milana Linharta, na kterých nechybí téma invalidního vozíku, ke kterému ho před lety připoutal vážný úraz. Kromě poranění míchy mu úraz způsobil velké poškození zraku, pan Linhart přesto nadále intenzivně tvoří. Jeho silou a nadhledem by se mnozí mohli inspirovat,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a vysvětlil, že Ceny hejtmana kraje pro hendikepované umělce jsou udělovány v rámci krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

První místo získala Miroslava Geryková za výšivku s názvem „Baletní figura“, na které autorka pracovala bezmála celý rok. Druhé místo obsadil se svou mozaikou z kachlíkových střepů Radek Kopec. V díle „Noční Karibik“ vzpomínal na dovolenou s rodiči. Třetí místo patří Pavlíně Grzegorzové za abstraktní malbu „Emoce v síti“. Mezi tyto vítěze byla rozdělena finanční odměna v celkové výši 50 tisíc korun. Hodnotící komise pak udělila ještě 2 čestná uznání.

„Velice mě mrzí, že pandemie znemožnila oceněná díla ukázat veřejnosti. V předchozích letech bylo tradicí prezentovat díla hendikepovaných umělců v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Výstava Svět podle nás nabídla možnost nahlédnout do duše a životů lidí, kteří se rozhodli skrze umění sdílet své bolesti, ale i radosti. Letos nám koronavirus výstavu bohužel znemožnil uspořádat,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák a doplnil, že na základě kvalifikovaných odhadů tvoří občané se zdravotním postižením přibližně desetinu obyvatel kraje. 

Tvůrčí dílny pro hendikepované a výstavu uměleckých děl, které v rámci nich vznikly, každoročně pořádala za podpory Moravskoslezského kraje a Ministerstva kultury ČR Galerie výtvarného umění v Ostravě.  „Lidem s handicapem se intenzivně věnujeme už mnoho let. Pravidelně pořádáme výtvarné dílny pro dospělé s postižením zraku, nedoslýchavé a neslyšící a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. V minulém roce se u nás uskutečnilo pět desítek různě zaměřených dílen pro hendikepované, letos se jich s ohledem na pandemii koronaviru tolik konat nemohlo. Věřím, že příští rok bude v tomto ohledu lepší a hlavně, že se nám v příštím ročníku soutěže opět podaří oceněná díla veřejnosti ukázat,“ uzavřel ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě Jiří Jůza. 


Do soutěže o Cenu hejtmana Moravskoslezského  kraje pro umělce s hendikepem se přihlásilo 14 soutěžících. Přihlášené projekty si můžete prohlédnout ve fotopříloze.

1. MIROSLAVA GERYKOVÁ – „Baletní figura“, výšivka křížkovým stehem, 50 x 70 cm (1. místo)
Autorka navštěvuje Stacionář Lipová. Její hlavní prioritou je práce na výšivce. Vyšívá výhradně křížkovým stehem. Pracuje zcela samostatně a každý křížek odpočítává po jednotlivých řádcích. Pro své dílo měla k dispozici pouze zvětšený obrázek, podle kterého si vše počítala. Sama si označila jednotlivé odstíny barev, které očíslovala a podle těchto čísel je vyšívala. Dílo si nebylo možné zjednodušit, třeba předkreslením. Sociální pracovníci jej považují za jedno z nejtěžších děl, které bylo vytvořeno v organizaci SANTÉ. Vytvoření díla trvalo bezmála celý rok. Mimo stacionář Miroslava skládá puzzle. Chodí často na procházky a do obchodů.
Dílo bylo vystaveno:
V prostorách kreativního ateliéru Stacionáře Lipová. Jedná se o nově dokončené dílo, které z důvodu COVID 19 zatím nebylo jinde vystaveno, jelikož výstavy byly zrušeny

2. RADEK KOPEC – „Noční Karibik“, mozaika z kachlíkových střepů, 80 x 40 cm (2. místo)
Autor navštěvuje stacionář MIKADO již více než 20 let, kde se věnuje především vystřihování obrázků, míchání licí hmoty a tvoření z hlíny. Nyní se soustředil na tvorbu mozaiky a motiv si zvolil jako vzpomínku na dovolenou s rodiči. Prvním krokem tvorby bylo připravení rámu se sololitem, na který si do předkresleného obrázku lepil flexibilním lepidlem hlavní motivy, které si předem vytvořil z keramiky – loď, chýši, palmy, aj. Poté doplnil kousky barevných kachlí a své dílo dokončil spárovací hmotou. 
Dílo bylo vystaveno: 
V prostorách keramické činnosti Stacionáře MIKADO. Jedná se o nově dokončené dílo, které z důvodu COVID  19 nebylo zatím jinde vystaveno, jelikož výstavy byly zrušeny.

3. PAVLÍNA GREGORZOVÁ – „Emoce v síti“, abstraktní malba, 80 x 70 cm (3. místo)
Autorka je výtvarně nadaná. V dětství svůj talent rozvíjela na ZUŠ, později na ostravské škole AVE ART, kde také odmaturovala. V pubertě jí do života vstoupila vážná psychická nemoc, se kterou jí malování pomáhá se vyrovnávat – dochází do ateliéru MENS SANA, účastnila se mj. kolektivních výstav na porubském zámku, v Galerii Mlejn v Přívoze a v Brně.
Dílo bylo vystaveno:
Od 24. 8. 2020 na FB profilu

Čestné uznání: ANDREA BROMKOVÁ – „Květinová louka“, rozpracovaný Ytong, 25 x 60 cm (čestné uznání)
Autorka navštěvuje Stacionář Lipová od roku 2018, kde se v kreativním ateliéru věnuje zejména výtvarné činnosti – olejomalbě, akrylu, akvarelu, a také linoritu či perokresbě. Rovněž zpracovává keramickou hlínu. Nejvíce má však v oblibě malbu na plátno. Andrea navštěvovala lidovou školu umění, kde se věnovala hře na zobcovou flétnu. Té a zpěvu se věnuje i v dnešní době. Andrea má ráda sport. Hraje tenis, fotbal, plave, ráda tancuje a zajímá se o moderní hudbu. Do zpracování Ytongu se pustila poprvé a velmi ji to bavilo. Je precizní a velmi dbá na detaily. 
Dílo bylo vystaveno: 
V prostorách kreativního Stacionáře LIPOVÁ.  Zhotoveno bylo během roku 2020

Čestné uznání: MICHAL HAVLIŠ, Vladan Aschenbrenner, David Hruška – kreativní technika, restaurovaná kytara (čestné uznání)
Autoři jsou uživateli výtvarné dílny Slezské diakonie EFFATHA Karviná. Každý z uživatelů se podílel na vytvoření díla různou technikou (tupování akrylovou barvou, plstěním za mokra, výrobou květin z lýka a navíjením quilligových spirál).
Dílo bylo vystaveno:
V září, říjnu 2019 v rámci Týdne sociálních služeb v Karviné na dni otevřených dveří v prostorách HOSANA Karviná, domov pro osoby se zdravotním postižením
V EFFATHA  Karviná sociálně terapeutické dílně
Ve Spolkovém domě Karviná v rámci akce Sociální služby na dlani

Další soutěžící:
Mgr. et Bc. MILAN LINHART – kreslený humor, 21 x 30 cm
Autor se od dětských začátků propracovává k portrétům, figurálním námětům a žánrovým scénám. V roce 1974 utrpěl těžký úraz. Zůstal ochrnutý, popálený a téměř nevidomý. Po dvou letech hospitalizace se vrací do života. S kombinovaným postižením se aktivně zapojuje do hnutí zdravotně postižených. Píše do časopisů a hlavně kreslí torzem oka za pomoci optických pomůcek. Zcela průkopnickou oblastí je kreslený humor ze života zdravotně postižených, který otiskují periodika ZdP Elán, Noviny Můžeš, Vozíčkář, Zora a Vozka. Kromě kreslených vtipů v nich publikuje i své články. Kreslený humor představuje v poslední době na výstavách v Ostravě a na mnoha místech Moravskoslezského kraje.
Dílo bylo vystaveno:
Časopis Vozka, č. 1, prosinec 2020

Mgr. et Bc. MILAN LINHART – kreslený humor, 21 x 30 cm
Autor se od dětských začátků propracovává k portrétům, figurálním námětům a žánrovým scénám. V roce 1974 utrpěl těžký úraz. Zůstal ochrnutý, popálený a téměř nevidomý. Po dvou letech hospitalizace se vrací do života. S kombinovaným postižením se aktivně zapojuje do hnutí zdravotně postižených. Píše do časopisů a hlavně kreslí torzem oka za pomoci optických pomůcek. Zcela průkopnickou oblastí je kreslený humor ze života zdravotně postižených, který otiskují periodika ZdP Elán, Noviny Můžeš, Vozíčkář, Zora a Vozka. Kromě kreslených vtipů v nich publikuje i své články. Kreslený humor představuje v poslední době na výstavách v Ostravě a na mnoha místech Moravskoslezského kraje.
Dílo bylo vystaveno: 
Časopis Vozka, č. 4, prosinec 2019

PETR ZAGORSKÝ – „Pralesnička“, akrylová malba, 40 x 30 cm

Autor je imobilní klient, který dochází do Stacionáře Lipová již 5 let. Vybral si činnost zaměřující se na výtvarnictví, jelikož ho baví malování. V současné době se věnuje malování akrylovými barvami. Mezi jeho koníčky patří boccia, rád zpívá a komunikuje přes PC. Rád poznává nová místa na výletech s rodinou a organizací SANTÉ.
Dílo bylo vystaveno:
V prostorách kreativního ateliéru Stacionáře Lipová
V měsíci dubnu – květnu 2020 bylo vystaveno v obchodním domě Billa

MARTIN VOLF, TEREZA ZAHRAJOVÁ, ALEŠ ROJÍČEK, ONDŘEJ LÖVY, MARKÉTA MAŠKOVÁ  – „Loukový kraj“, akrylová malba, 39,5 x 49 cm
Autoři díla jsou uživateli denního Stacionáře ŽEBŘÍK o.p.s., který poskytuje služby dospělým lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Své dílo vytvořili v rámci výtvarných dílen technikou lití akrylových barev, pod vedením pracovníka přímé péče. 
Dílo bylo vystaveno:
V prostorách denního stacionáře dne 28. 8. 2020 na setkání rodičů

PAVLÍNA GREGORZOVÁ – "Harmonie mysli", abstraktní malba, 45x64 cm

Autorka je výtvarně nadaná. V dětství svůj talent rozvíjela na ZUŠ, později na ostravské škole AVE ART, kde také odmaturovala. V pubertě jí do života vstoupila vážná psychická nemoc, se kterou jí malování pomáhá se vyrovnávat – dochází do ateliéru MENS SANA, účastnila se mj. kolektivních výstav na porubském zámku, v Galerii Mlejn v Přívoze a v Brně.
Dílo bylo vystaveno:
Od 24. 8. 2020 na FB profilu

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero