logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > Výstavy > Připravujeme  
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
Galerie výtvarného umění v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
 
Generální partner
Partneři
 
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen


         

Trvalý odkaz budoucnosti
Alois Sprušil a sbírky v letech 1926 – 1946

5. 4. – 4. 6. 2017 (vernisáž 4. dubna 2017 v 17 hodin), Dům umění

Galerie výtvarného umění v Ostravě spravuje sbírky mimořádných hodnot a kvality, které mají své kořeny u zrodu Domu umění v odkazu jeho duchovního otce architekta Františka Jurečka a v činnosti jeho prvníhoředitele Aloise Sprušila.
Duší nejrůznějších aktivit, které vyvrcholily činností Domu umění, byl právě Alois Sprušil. Organizoval zájemce o umění, seznamoval veřejnost s českými umělci, zval pražské výtvarníky do Ostravy, pořádal prodejní výstavy. Byl obětavým propagátorem uměleckého života a měl podstatný vliv na jeho průběh. S otevřením Domu umění byl jmenován do čestné a neplacené funkce ředitele Jurečkovy galerie, kterou horlivě propagoval a rozvíjel. Sám v Domě umění přednášel a prováděl sbírkami. Vedle výstav byla zásadní také jeho akvizičníčinnost. Jedinečným způsobem se mu podařilo pokračovat v Jurečkově odkazu a rozšířit původní fond ze sto dvaceti na
dva tisíce sto inventárních čísel. Neméně důležitá byla jeho role v době druhé světové války, kdy se mu podařilo udržet Dům umění v českých rukou. V závěru války dokázal ukrýt sbírky před bombardováním v kostelíku v Kunčicích pod Ondřejníkem za pomoci inženýra Eduarda Šebely.
Ocenění se mu dostalo při příležitosti jeho sedmdesátých narozenin, kdy byl v Domě umění uspořádán slavnostní večer, o němž
referovaly všechny ostravské deníky. Alois Sprušil zemřel 2. listopadu 1946. Slavnostní pohřební průvod mu byl vypraven z Domu
umění, který tolik miloval.
Jiří Jůza

Vystaveníi autoři (výběr):
Quido Mánes, Antonín Procházka, Jaroslav Čermák, František Kaván, Václav Špála, Jan Zrzavý, Endre Nemes, Otakar Nejedlý, Vincenc Beneš, Jan Trampota, Jaroslav Panuška, Rudolf Kremlička, Jan Bauch, Josef Čapek, Jiří Kars, Max Švabinský, Jakub Bauernfreund, Vojtěch Sapík, Břetislav Benda, Josef Václav Myslbek, Augustin Handzel, Jan Štursa, Otto Guttfreund, Konstantin Aleksejevič Korovin nebo František Kobliha


 

Archikultura 2017
Huang Sheng-Yuan / Fieldoffice Architects
Zpřístupněná místa

12. 4. – 4. 6. 2017 (vernisáž 11. dubna 2017 v 17 hodin), Dům umění

Výstava představuje tvorbu architekta Huang Sheng-Yuan, který studoval na Tunghaiské univerzitě i na Yale University ve Spojených státech. V počátcích své profesní kariéry architekt působil v kanceláři Erica Owena Mosse a před návratem na Tchai-wan vyučoval také na North Carolina State University.
Huang Sheng-Yuan pevně věří v kořeny architektury, které vyrůstají ze samé podstatyživota. Život je pro něj nejpravdivější formou architektonického projevu nejen v rovině konstrukčních a materiálových projevů, ale taky záznamem dynamických a nekonečně pomíjivých změn všeho, co nás obklopuje. Výsledkem takového vnímání života a originálního pohledu na architekturu je jedinečný směr, který vychází především z fenoménu pomíjivosti, tak výrazně přítomného v přírodě. Tato filozofie je v praxi uskutečňována
v architektonických projektech studia Fieldoffice, které Huang založil a osobně vede. Práce architektonického studia se dočkala mnoha mezinárodních ocenění.
Prezentovány budou architektonické návrhy Huang Sheng-Yuana, Chiu Chen-Yu a Zon Chena.
Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec

Přednášky k festivalu Archikultura 2017

11. dubna
15:00 Profesor Čchun-Siung Wang (Wang Chun-Hsiung) – Prezident Aliance pro architektonickou modernost, Tchaj-wan: Několik úvah o hnutí regionální moderní architektury na Tchaj-Wanu po roce 1980.
15:30 Architekt Šeng-Jüan Chuang (Huang Sheng-Yuan) – Fieldoffice Architects, Taiwan: Making Places / Zpřístupněná místa

12. dubna
16:00 Odborný asistent / Assistant Professor Čchen-Jü Ť-iou (Chiu Chen-Yu) – katedra architektury, univerzita Bilkent, Turecko. Téma: Japonsko, Aaltova příroda
17:00 Profesor Aino Niskanen – katedra architektury, Aaltova univerzita, Finsko. Téma: O lidových kořenech modernismu


 

 

Aaltova příroda
Úloha lidové tradice v japonském a finském stavitelství v díle Alvara Aalta ve 30. letech minulého století

12. 4. – 4. 6. 2017 (vernisáž 11. dubna 2017 v 17 hodin), Dům umění

Autoři výstavy
Šeng-Jüan Chuang (Huang Sheng-Yuan),
Čchen-Jü Ť-iou (Chiu Chen-Yu) / Zon Chen
Kurátoři výstavy v Ostravě
Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec / Kabinet architektury

Myšlenky tradiční japonské architektury a finského lidového stavebnictví hrály v rané životní dráze finského architekta Alvara Aalta (1898–1976) důležitou roli. Už záhy odmítal historizující a funkcionalistické přístupy k designu a zasazoval se o humánnější architektonickou syntézu. Aaltova díla tohoto období jasně dokládají jeho schopnost vyslovovat se metaforicky k přírodě a vnímat požadavky lidských smyslů při interpretaci vytříbeného estetismu japonské architektury a forem finských lidových staveb. Tato výstava, první svého druhu, detailně zkoumá roli japonské a finské lidové tradice stavitelství ve vyzrálém architektonickém díle Alvara Aalta a odhaluje příčiny jeho úspěchu.
Výstava představuje nejen Aaltovy hlavní projekty z 30. let, ale i jeho důležitá díla z 20. let. Jejím cílem je podtrhnout významné změny a vývoj Aaltovy filozofie v přístupu k architektuře a designu. Předvádí rovněž vybrané obrázky z Aaltových studií japonské architektury a klíčové dokumenty dokládající jeho vnímání finské lidové architektury s poukazem na analogii mezi Aaltovým pohledem a jeho prezentací lidové stavitelské tradice v Japonsku a Finsku. Dvě nejvýznamnější ukázky syntézy přejatých myšlenek a vzorů představuje Aaltův návrh vlastního domu a studia Munkkiniemi (1936) a vily Mairea (1939).

 

 

 

NAHORU


 
 
 
 
 
 
Pro školy
 
 
 
 


copyright 2008 - 2011 | Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist