logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > Výstavy > Připravujeme  
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
Galerie výtvarného umění v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
 
Generální partner
Partneři
 
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen


         
Kdo je vítězem? / Who is the Victor?
 

20. 6. – 9. 9. 2018 (vernisáž 19. 6. 2018 v 17 h)
20 June – 9 September 2018 (Opening 19 June 2018 at 17:00)

Záštitu nad výstavou převzal Lukáš Curylo, první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.
The patron of the exhibition is Lukáš Curylo, Deputy Governon of the Moravian-Silesian Region.

Kurátor / Curator: Yvona Ferencová

Vystavující autoři / Exhibiting artists:
Ján Mančuška, Eadweard  Muybridge, Pavel Baňka, Jiří Načeradský, Patricie Fexová, Petr Písařík, Igor Korpaczewski, Martin Sedlák, Jan Šerých, Alice Nikitinová, Vasil Artamonov, Ondřej Kopal, Jan Turner, Robert Šalanda, Matej Smetana, František Matoušek, Matěj Skalický, David Hanvald, Tomáš Císařovský, Silvina Arismendi, Jiří Kovanda, Tomáš Hlavina, Pavla Sceranková, Jiří Skála.

Základním rysem sportovních klání je časová ohraničenost daná pravidly určujícími kromě jiného začátek a konec soupeření. Obdivovaní sportovci, idoly fanoušků, v tomto případě atleti, jejichž výlučnost určuje talent, píle, vytrvalost, nasazení, odvaha a odhodlanost, nezřídka překonávají při sportovních utkáních sebe sama, ale i možná úskalí a překážky. Obdobně jako jedinci v běžném životě, jejichž „vítězství“ jsou určována individuálními preferencemi dosahovaných cílů.

Leitmotivem výstavy Kdo je vítězem? je téma trasy, časově vymezené sekvence, cesty životem, stopy ohraničené body A (začátku) a B (konce?). Středobodem skladby je promítaný obraz Igora Korpaczewského zobrazující figuru muže (The Timeman, 1998), běžce odměřujícího čas. Od něho se rozvíjí vícesměrné prostorové uspořádání celku výstavy tvořené mixem děl klasických a nových médií.  

Hromadné sdílení sportovních událostí, založené na koexistenci anonymní masy stejně zaujatých jedinců, mnohonásobně zintenzivňuje spoluprožívaný pocit vítězství. Silné emocionální prožitky stmelují. Pocit sounáležitosti stírá rozdíly. Významným faktorem ovlivňujícím intenzitu prožitku je míra ztotožnění se diváka se sportovcem.

Vysoký stupeň medializace sportovních klání násobí rychlost celosvětového růstu obliby sportu, úměrně spjatou s prosperitou firem a společností podporujících a zastřešujících sportovní podniky. Sportovci se stávají novou měnou.

Na uvozující otázku Kdo je vítězem? je bezpočet odpovědí. Záleží pouze na zpřesnění dotazu: čeho, v čem, mezi kým, nad kým, nad čím.

One fundamental feature of sports matches is the time limitation placed on them by the rules of the sport, which clearly define the beginning and end of the contest. Athletes are much-admired sporting idols, whose exceptional achievements are a result of natural talent, hard work, determination, commitment and bravery. When competing, they often have to overcome not only their own limitations, but also various other obstacles and difficulties. Like individuals in ordinary life, their “victories” are determined by their goals, which in turn are a product of their individual preferences.

The leitmotif running through the exhibition “Who is the Victor?” is the concept of the route, a time-defined sequence, a journey through life, a path running from point A (the start) to point B (the finish?). At the core of the exhibition is a projection of Igor Korpaczewski’s work depicting the figure of a man (The Timeman, 1998), a runner measuring time. This is the central anchor-point for the multidirectional spatial configuration of the exhibition, which presents a mixture of works in both traditional and new media.

The mass sharing of sports events – based on the coexistence of an anonymous mass of individuals all committed to the same cause – greatly intensifies the (co-)experience of victory. Powerful emotional experiences create bonds among people. The feeling of sharing the same cause blurs the boundaries among us. A major factor influencing the intensity of our experience is the extent to which the spectators identify with the athletes.

The intense media focus on sports events has accelerated the growth of sport’s global popularity – accompanied by a growth in the prosperity of the organizations supporting, sponsoring and organizing sports events. The athletes themselves are becoming a new form of currency.

The question “Who is the Victor?” – the central idea of the exhibition – can be answered in countless ways. The answer depends on the context. The victor of what? Between whom? Over what or whom?

 

Komentovaná prohlídka / Guided tour
26. 6. v 19 h / 26 June at 19:00Igor Korpaczewski, The Timeman, 1999,
malba na fasádě domu na Žižkově

 

Matěj Smetana, Antika I, 2010,
tisk na dibontu, pohlednice

 

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player


Pavla Sceranková,up, 2007,video


 

 


 

Diplomky 2018 / Diploma Works 2018  
   

22. 6. – 22. 7. 2018 (vernisáž 21. 6. v 17 hodin)
22 June – 22 July 2018 (Opening 21 June at 17:00)

Kurátor / Curator: Martin Fišr

Výstava Diplomky 2018 představí na tři desítky závěrečných prací studentů Fakulty umění Ostravské univerzity. Diplomová práce představuje pro většinu studentů stále to nejzásadnější, co za svou školní docházku vytvoří. Pět let učení, tvoření a hlavně hledání by se mělo přetavit do uměleckého díla, které pro mladé autory bude znamenat vstupenku minimálně do domácího galerijního provozu. Z kategorie student umění se tak dostane do kategorie emerging artist. Nejednomu diplomantovi se z těch nedozírných možností a očekávání podlomí nohy. Se změnou statutu se zároveň může rozloučit s poměrně komfortním zázemím školní instituce. Najednou zmizí referenční zdroj podnětů, inspirací, diskuzí a dobře míněných rad. Zmizí také jasně daný jízdní řád pravidelné produkce „umění“. Již tedy žádné klauzury, ateliérová zadání, školní výstavy. V lepším případě bude výstava diplomek prezentací nejenom výsledků školy, jednotlivých ateliérů nebo naplňování představ a vkusu pedagogů, ale hlavně zajímavým dokumentem, zachycujícím přerod od vnější k vnitřní motivaci, nebo alespoň pokusy o profesionalizaci ve tvorbě končících studentů. Dobří prognostici a dobré věštkyně mezi vystavujícími naleznou vedle slibných autorů možná i náznaky a cesty, které poznamenají příští tendence v současném umění.

The exhibition “Diploma Works 2018” presents around thirty diploma works created by students at Ostrava University’s Faculty of Fine Arts. For most students, their diploma work – a work of art submitted by the student as part of the final examination – represents the culmination of their years of study. Five years of learning, creative efforts, and searching for their own artistic personality – all of this should be embodied in a work that will unlock the world of exhibiting for these talented young artists. The diploma work marks the point of transition from art student to emerging artist. Faced with the unlimited spectrum of possibilities and the weight of expectations, many students falter. They also have to leave behind the comfortable, nurturing environment of the university; now they can no longer fall back upon their ‘alma mater’ as a ready source of stimulus, inspiration, discussion and constructive advice. The regular routines of an art student’s life – coursework, studio work, university exhibitions – also dissolve. In the best cases, the diploma works exhibited here will not only embody the student’s formal learning in university courses, reflecting the ideas and tastes of their teachers; above all they will offer a fascinating insight into the transition from external to internal motivation, the students’ quest to develop into professional artists. Those of you with a keen eye for talent and potential may spot among the exhibited works the embryonic traces of the next emerging tendencies and directions in contemporary art.


Videoinstalace diplomových prací absolventů Fakulty umění Ostravské univerzity 2017, foto: Karel Kita:

 


Videoinstalace diplomových prací absolventů Fakulty umění Ostravské univerzity 2017, foto: Karel Kita:

   

 

NAHORU


 
 
Pro školy
 
 
 
 


© copyright 2008 - 2011 | Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist