logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > Výstavy > Aktuální  
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
Galerie výtvarného umění v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
 
Generální partner
Partneři
 
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen


          
Vlastislav Hofman

 

 

Vernisáž 26. 9. 2017 v 17 hodin

Dům umění, Ostrava


Osobnost mnoha talentů, architekt, scénograf, malíř, designér a grafik Vlastislav Hofman stál po dlouhá léta ve stínu svých známějších kolegů ze skupiny Tvrdošíjní. Jako představitel kubistické architektury spolu s Františkem Menclem navrhnul krematorium v Moravské Ostravě, které by dnes patřilo k architektonickým perlám města, kdyby jej tehdejší režim koncem sedmdesátých let nenechal srovnat se zemí.
Hofmanovo scénografické dílo zahrnuje přes čtyři sta divadelních výprav. Hofman graficky ozvláštnil řadu publikací a nezanedbatelný je i jeho přínos v oblasti užitého umění. Mnohé z jeho realizací nábytku či porcelánu dodnes slouží svému původnímu účelu a překvapují inovativním designem.
Všeobecně nadaný umělec získal během života řadu ocenění, mimo jiné i na mezinárodních výstavách v Paříži a Miláně. Nenechte si ujít výstavu v Galerii výtvarného umění v Ostravě, která umělcovo jméno připomene veřejnosti a představí jeho scénografickou tvorbu, architektonické návrhy, malby, grafiku i užité umění.

Záštitu nad výstavou převzali:
ministr kultury ČR Daniel Herman,
hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák,
primátor Statutárního města Ostrava Tomáš Macura.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministrestva kultury České republiky.

Generální mediální partner / General media partner:
Česká televize
Hlavní mediální partner / Main media partner:
Český rozhlas Ostrava
Mediální partneři / Media partners:
TV Polar, Moravskoslezský deník, Literární noviny, Artalk, Art&Antique, Ostravan, Artikl, Program, FAN – TOM, Radiohouse,
Partneři / Partners:
Moravskoslezský kraj, Rada galerií ČR, Anopress, Rengl, Epona Seepoint, Rail Reklam, Ministerstvo kultury ČR, Student Agency, Printo

Foto: Krematorium v Moravské Ostravě, Zdroj: Ostravské muzeum; Podsbírka fotografická; sign. XVIII-26-5-28

Projekt navazuje na rozsáhlou retrospektivu díla architekta, grafika, malíře, designera a mezinárodně uznávaného scénografa Vlastislava Hofmana (1884–1964), příslušníka Skupiny výtvarných umělců a skupiny Tvrdošíjní, která se konala v Obecním domě v Praze v roce 2004. Nesla název Kubista nejtvrdošíjnější a podtrhovala jeho uměleckou a názorovou pozici v české avantgardě počátku 20. století.
Koncepce připravované výstavy tentokráte klade výběrem prací důraz na Hofmanovu mimořádnou invenci a tvůrčí odvahu, jež se prosazovaly jak v jeho architektonických vizích a soutěžních návrzích, tak v designérské, grafické a scénografické tvorbě. Obsáhne všechny výstavní prostory galerie a klade si za cíl vyzdvihnout právě tuto Hofmanovu výjimečnost. V hlavním spodním sále položí důraz na řešení hřbitova v Praze-Ďáblicích (1911–1914), na dobu překračující návrhy fasád (1914) a na návrh řešení citadely Vyšehrad (1914–1915). Doplní je pronikavé designérské návrhy nábytku (1911–1913), ukázky užitého umění (1910–1919) a výběr grafické tvorby z let 1918–1921, obohacený o dosud nezveřejněné matrice linorytů a linořezů; opomenuty nebudou ani Hofmanovy návrhy Pomníků s urnou (1913–1915) a vize krematorií v Pardubicích (1919) a Písku (1920–1922). Vedlejší, tzv. přednáškový sál, věnujeme Hofmanovu zbořenému krematoriu v Moravské Ostravě, realizovanému ve spolupráci s ing. Františkem Menclem v letech 1923–1925. Jde o podstatnou část výstavy. Pokusíme se připomenout tuto výjimečnou stavbu a upozornit na brutální čin, ke kterému došlo za normalizace v roce 1980. Tato skutečnost je o to tragičtější, že se jednalo o Hofmanovu jedinou, komplexně řešenou kuboexpresivní stavbu. Z tohoto důvodu ji představíme prostřednictvím rozměrných digitálních tisků a celou kauzu aktualizujeme dobovým materiálem. Na spodní sály navážou v Kabinetu grafiky ukázky z cyklu F. M. Dostojevskij, který vyšel v roce 1917 pražským nakladatelstvím Františka Borového, a soubor kolorovaných linorytů Fysiognomie (1917–1918). Horní sál představí ukázky Hofmanovy malby z let 1915–1934, plakáty divadelních her a výběr zásadních prací z jeho scénografické tvorby. Tu obohatí snímky a projekce z divadelních inscenací; zveřejníme též díla scénografů, kteří dokázali na Hofmanovu scénografii podnětně navázat.
Výstavu doprovodí umělcova monografie z roku 2004 a katalog, zaměřený na nová zjištění v umělcově bohatém díle.
/Mahulena Nešlehová /

Komentovaná prohlídka výstavou s kurátory a významnými osobnosti v oblasti architektury se uskuteční v termínech:

Úterý 10. 10. v 17 hodin
výstavou provede spolukurátor Mgr. Petr Gába

Úterý 24. 10. v 17 hodin
výstavou provede kurátorka PhDr. Mahulena Nešlehová – téma Hofmanova malířská a grafická tvorba

Čtvrtek 2. 11. v 17 hodin – dušičkový speciál
výstavou provede spolukurátor Mgr. Petr Gába (+ promítání filmu Spalovač mrtvol)

Úterý 7. 11. v 17 hodin
výstavou provede PhDr. Lucie Vlčková – téma Hofmanovo užité umění

Úterý 21. 11. v 17 hodin
výstavou provede Mgr. Markéta Svobodová, Ph.D. – téma Hofmanova funerální architektura

Sobota 2. 12. v 17 hodin
výstavou provede Mgr. Věra Velemanová – téma Hofmanova scénografie

Úterý 5. 12. v 17 hodin
výstavou provede Mgr. Gabriela Pelikánová

Úterý 19. 12. v 17 hodin
výstavou provede spolukurátor Mgr. Petr Gába

Čtvrtek 4. 1. 2018 v 17 hodin
výstavou provede Mgr. Gabriela Pelikánová

Vstup na komentované prohlídky s platnou vstupenkou na výstavu. Rezervace nutná na www.rezervace-gvuo.cz

Vzdělávací programy pro školy a veřejnost připravujeme na objednávku od úterý do pátku. Cena programu je 20 Kč na osobu (pedagogický doprovod zdarma). Programy je nutno rezervovat předem na telefonním čísle 734 437 181 nebo sedlakova@gvuo.cz. Bližší informace naleznete na www.gvuo.cz.

Vstupné:
Plné                            100 Kč
Zlevněné                     50 Kč
Senioři                        zdarma
Animační programy    20 Kč
Školní skupiny            10 Kč
Rodinné                      150 Kč
Skupiny nad 10 osob  70 Kč / osoba

 

 

 


 

 

Václav Špála ze sbírek GVUO
14. 7. – 30. 10. 2017 (vernisáž 13. července 2017 v 17 hodin)
Dům umění, Opava


Další ze série předních českých malířů ze sbírek Galerie výtvarného umění, který se představí v opavském Domě umění, je Václav Špála. Špála byl společně s dalšími malíři své doby členem progresivní skupiny Osma, ale také spolku Mánes a Skupiny výtvarných umělců. Byl výrazně ovlivněn francouzskou scénou. Po své návštěvě Dalmácie se roku 1911 opakovaně vracel do Paříže a pobýval i v Italii a na Balkáně. Navzdory silnému kubistickému vlivu si Špála dokázal uhájit odstup od jeho analytické varianty.  Svou barevností a především sepětím s venkovem a lidovými motivy vytvořil vlastní osobitý rukopis, který jej charakterizuje prakticky po celou dobu jeho aktivní tvorby. Jeho osobitost a určitá míra individualismu se nepřímo váže také k jeho členství ve skupině Tvrdošíjní, kde působil společně s dalšími svébytnými autory české moderny, jakými byli Josef Čapek, Jan Zrzavý a také Vlastislav Hofman. Galerie výtvarného umění v Ostravě spravuje velmi zajímavou a reprezentativní kolekci prací Václava Špály, kterou v opavském Domě umění představí v komplexní šíři. /Jan Kudrna/

Foto: Václav Špála, Dvě ženy u vody, 1914, olej, lepenka, 50x65 cm, GVUO

14. 7. – 30. 10. 2017 (Openning 13. 7. 2017 v 17 hodin)
Václav Špála from the collections of the Gallery of Fine Arts in Ostrava

Václav Špála is the next in a series of major Czech artists whose works will be presented at Opava’s House of Art (from the collections of Ostrava’s Gallery of Fine Arts). Špála, along with other important painters of his era, was a member of the progressive group Osma (‘The Eight’), but he was also involved in the Mánes association and the Skupina výtvarných umělců (‘Group of Fine Artists’). He was strongly influenced by developments in France. After visiting Dalmatia in 1911, he travelled to Paris on numerous occasions, as well as spending time in Italy and the Balkans. Despite showing the clear influence of Cubism, Špála’s work remained somewhat distanced from the analytical forms of the Cubist aesthetic. His use of colour, and his rootedness in the rural environment (also manifested in his use of folk motifs), enabled him to create his own distinctive artistic signature, which remained a typical feature of his work throughout almost his entire active career. Špála’s powerful artistic personality, incorporating a certain degree of individualism, was indirectly manifested in his membership of the Tvrdošíjní group (‘The Obstinates’), which also included his contemporaries Josef Čapek, Jan Zrzavý and Vlastislav Hofman. The Gallery of Fine Arts in Ostrava keeps a very interesting and representative collection of Václav Špála’s works, a broad range of which will be presented at Opava’s House of Art. / Jan Kudrna/

 


 

 

VÝSTAVA JEDNOHO DÍLA ZE SBÍREK GVUO

Schikaneder Jakub
Studie k obrazu Smutný návrat,1886
Olej, plátno, 17 x 24 cm


Sedmé dílo vybral básník, písničkář a prozaik Jan Burian


31.10.2017 – 7. 1.2018 / Dům umění

Od ledna letošního roku galerie krátkodobě vystavuje v rámci svého nového vizuálního stylu solitérní dílo ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě. Vystavená díla vybírají různorodé osobnosti z řad literátů, výtvarných umělců, divadelníků, architektů, vědců, hudebníků, restaurátorů a dalších profesí, které se primárně uměnovědou nezabývají, ale jejich citlivost a invence je kvalifikuje k tomu, aby se staly kurátorem výstavy pro jeden obraz. Na základě své volby se pak tyto osobnosti podělí o svůj specifický pohled na vybrané dílo, například formou přednášky či veřejného čtení.

V pondělí 6. listopadu od 18 hodin se v Domě umění odehraje koncert Jana Buriana  & Bizzare band v rámci projektu Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO.
Vstup 100 Kč.


Foto: Jakub Schikaneder, Studie k obrazu Smutný návrat,1886, olej, plátno, 17 x 24 cm

 

 

 

 


 

Tradice v proudu modernity / Stálá expozice

18. 1. – 31. 12. 2017 (vernisáž 17. ledna 2017 v 17 hodin)

Kurátor: Renáta Skřebská


Dlouhodobá výstava představuje jeden z proudů výtvarného umění, který byl v určitých obdobích přeceňován a v jiných bagatelizován, a tím je tradiční malba. Jedná se o díla zakladatelů generace české malby, jako byl Luděk Marold, Vojtěch Hynais nebo Václav Brožík, jejichž tvorba je představena především portrétními díly. Dále jsou zde zastoupeny obrazy malířů, kteří byli dlouhý čas neprávem spíše na okraji zájmu uměnovědy, jako například Maxmilán Pirner nebo Beneš Knüpfer. A v neposlední řadě díla autorů, kteří se vymezili proti modernistickým proudům, ať již cíleně, nebo nevědomky v rovině formální, či námětové. Přesto lze jejich tvorbu do jisté míry považovat za základnu pro následné avantgardní výboje. Často se jedná o autory, kteří byli střídavě ceněni a zavrhováni, jako byl Julius Mařák, Alois Kalvoda, Václav Radimský a řada dalších. Na výstavě jsou dále prezentována díla malířů, jako je Rudolf Kremlička nebo Václav Boštík ve výrazové poloze, ve které je příliš neznáme. Všechna díla spojuje řemeslná dokonalost a zároveň ryze vlastní invence a individuální rukopis v duchu tradiční malby, což je nečiní umělecky méně hodnotné než jejich slavnější avantgardní protějšky. Vystavená díla z období konce devatenáctého století do třicátých let dvacátého století pocházejí ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě.

18 January – 31 December 2017 (exhibition opening: 17 January 2017 at 17:00)
House of Art

Tradition in the current of modernity / Permanent exhibition

This long-term exhibition presents a current of modern art whose importance has sometimes been overstated and at other times understated – traditional painting. Artists featured at the exhibition include the first members of this generation of Czech painters – such as Luděk Marold, Vojtěch Hynais and Václav Brožík – whose work is represented mainly through their portraiture. The exhibition also presents works by artists who for many years were unjustly viewed by critics and theorists as marginal figures – such as Maxmilián Pirner and Beneš Knüpfer. Other painters represented at the exhibition were at odds with the Modernist tendencies of the time – either deliberately or by accident, in both form and content – yet their works can in a sense be viewed as precursors of the avant-garde movement that would later emerge. For many of these painters – including Julius Mařák, Alois Kalvoda, Václav Radimský and others – reception of their work fluctuated between enthusiasm and rejection. The exhibition also displays several paintings revealing little-known facets of the careers of artists such as Rudolf Kremlička and Václav Boštík. All the works presented at the exhibition are of outstanding technical quality, and they also reveal each painter’s distinctive artistic personality and creativity, manifested within the boundaries of traditional painting. Though traditional in concept, these painters’ works are no less artistically valuable than those of their better-known avant-garde counterparts. The works on display date from the end of the 19th century to the 1930s, and they are all taken from the collections of the Gallery of Fine Arts in Ostrava.Oldřich Blažíček, Zátiší s lidovou kreamikou, 1913, olej, plátno

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Pro školy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


copyright 2008 - 2011 | Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist