logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > Sbírky > Významné osobnosti >  
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý 10 - 20 hodin
středa - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
Galerie výtvarného umění v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
 
Generální partner
Partneři
 
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen


          
  František Jureček
 
Postava ostravského stavitele je již tradičně spojována s počátky Galerie výtvarného umění v Ostravě, neboť František Jurečka se stal duchovním otcem výstavby tzv. Výstavního pavilónu, dnešního Domu umění. Bohužel jeho slavnostního otevření se již nedočkal, protože 5. října 1925 umírá. Již před svou smrtí se rozhodl věnovat spolku podstatnou část své sbírky výtvarného umění, s dominancí v české malbě 19. století, s myšlenkou instalovat ji, vedle výstavní činnosti, jako trvalou galerijní expozici, nazvanou Jurečkova galerie. Její postupné rozšiřování se stalo i základem nynější GVUO. Jeho portrét, který vytvořil František Ondrůšek (1861-1932 Bystřice pod Hostýnem) v roce 1923, nedlouho před Jurečkovou smrtí, byl obecně znám a již dříve reprodukován, zvěčňuje Jurečku ne jako úspěšného stavitele, ale jako zaujatého sběratele výtvarného umění. Akademicky virtuózní přednes řadí toto dílo k předním pracím autora, jenž prošel studiemi na pražské, vídeňské, benátské a absolvoval na mnichovské akademii, vystavujícím také v hlavních kulturních centrech německy mluvících zemí. Stal se předním portrétistou, pracujícím i pro mnohé významné objednavatele v cizině (př. bavorští králové). Zejména je znám portrétem T. G. M. pro techniku v Brně a řadou podobizen předních postav uměleckého a společenského života u nás (Marold, Vrchlický, Hlávka, Prečan a další).
František Jureček
Portrét od F. Ondrůška


  Alois Sprušil
 

V roce 1905 Alois Sprušil (12.5.1872 Žeravice u Přerova – 2.11.1946 Ostrava) přichází do Ostravy. V místě minulého působiště cítil jako hlavní nedostatek, chybějící možnost kontaktu s originálním dílem. Velmi přivítal jmenování do Ostravy, o níž slyšel, že zde panuje čilý umělecký ruch, ale nenašel zde, co očekával. Nebylo tu výraznější umělecké tradice, pouze pár mladých umělců, zakřiknutých, nikterak organizovaných. K prvnímu setkání s Jurečkou došlo záhy. V rukopisných pamětech Sprušil uvádí, že k prvnímu kontaktu došlo někde v hotelu, kde byl ubytován obchodní cestující pražské firmy Topič, jenž nabízel sběratelům, umělecká díla a hlavně literaturu. Druhou možnost seznámení zmiňuje Sprušil ve své novinové vzpomínce    z  roku   1926,    kde  vzpomíná, že kolem roku 1905 se poprvé setkali na jedné výstavě před malým Maroldovým obrázkem. Ať to bylo jakkoliv, stali se od té doby nerozlučnými přáteli a nepochybně jeden na druhého měli veliký vliv. Postupně v Ostravě vznikla dosti početná skupina lidí, kteří měli zájem o výtvarné umění a hlavně prostředky, aby si je mohli kupovat. Duší těchto nejrůznějších aktivit, vrcholících činností Domu umění, byl Alois Sprušil, který zájemce o umění organizoval, seznamoval s českými umělci, zval pražské výtvarníky do Ostravy, pořádal prodejní výstavy, byl obětavým propagátorem uměleckého života a měl podstatný vliv na jeho průběh. S otevřením Domu umění byl jmenován do čestné a neplacené funkce ředitele Jurečkovy galerie, kterou horlivě propagoval a rozvíjel, sám přednášel a prováděl sbírkami. Zásadní byla činnost akviziční, kdy se mu podařilo jedinečným způsobem pokračovat v Jurečkově odkazu a rozšířit původní fond ze 120 na 2100 inventárních čísel. Neméně důležitá byla jeho role v době 2. světové války, kdy udržel Dům umění v českých rukou a v závěru války ukrýt sbírky před bombardováním v kostelíku v Kunčicích p. Ondřejníkem, díky pomoci ing. E. Šebely. Dostalo se mu také ocenění při příležitosti jeho sedmdesátin, kdy byl v Domě umění uspořádán slavnostní večer, o němž referovali všechny ostravské deníky. Slavnostní pohřeb mu byl vypraven z Domu umění, který tolik miloval.

Alois Sprušil
karikatura od A. Dobrinova

 

 
Pro školy
 
 
 
 
 


copyright 2008 - 2011 | Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist