logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > Programy >
Programy / Skoly
Programy / Verejnost
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
GVUO je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen
SCA-ART
Info Ostrava
 

 

 
     

 

TŘI KRÁLOVÉ
/Knihovna GVUO/
Tři králové dnes patří hlavně k dějinám Vánoc. V Matoušově evangeliu se píše o „mázích z Východu“ a ne o králích, také jejich počet není vůbec zmíněn. Až do 12. století nebyl jejich kult příliš známý a ani uctívaný. Teprve translace jejich ostatků z Milána do Kolína nad Rýnem, kterou zinscenoval roku 1164 jako triumfální pochod Rainald z Dasselu, kancléř císaře Fridricha I. Barbarossy, znamenala zásadní přelom. Vlastnictví ostatků těchto králů, kteří jako první rozpoznali v Ježíši krále všech králů, učinilo z Kolína nad Rýnem jedno z nejvýznamnějších poutních míst středověku. Klanění tří králů bylo ve středověku častým námětem výtvarných děl. Někteří ze tří svatých pak měli i podobu některých konkrétních, žijících panovníků. Přednáška Marka Zágory.

10. 1. 2012 v 16 hod.

SALVATOR DALÍ – NEVIDITELNÝ REŽISÉR
/Knihovna GVUO/
Teprve ve 21. století dlouho po smrti slavného malíře spatřil světlo světa jeho nikdy nedokončený animovaný snímek natočený ve spolupráci s Waltem Disneyem. Spletitá cesta extravagantního malíře k filmovému umění vedla skrze jeho rozporuplný vztah s Luisem Buňuelem a následovně skrze spolupráci s mistrem filmové režie Alfredem Hitchcockem nebo účastí v kuriózních reklamách. Přednáška Martina Jirouška.

11. 1. 2012 v 17 hod.

MĚSÍC FOTOGRAFIE V BRATISLAVĚ 2011−2012
/Knihovna GVUO/
Přednáška Vladimíra Šulce o měsíci fotografii, který se uskutečnil v Bratislavě 2011–2012.

7. 2. 2012 v 17 hod.

BAMBERSKÁ APOKALYPSA
/Knihovna GVUO/
Bamberská apokalypsa je jedním z největších skvostů otonské knižní malby. Jedinečný manuskript vznikl kolem roku 1000 (nejpozději roku 1020) v proslulém skriptoriu kláštera Reichenau. Kodex, který nechal zhotovit pravděpodobně již císař Ota III. a dokončení se dočkal až za jeho nástupce Jindřicha II., je znám především svými padesáti sedmi celostránkovými iluminacemi na zlatém pozadí a stovkou zlatých iniciál. V roce 2000 bylo vydáno úplné faksimile nádherného rukopisu, který se dnes nachází ve sbírkách Státní knihovny v Bamberku. Od roku 2004 je pak zapsán na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Přednáška Marka Zágory.

14. 2. 2012 v 16 hod.

SURREALISMUS VE VÝCHODNÍM BLOKU
/Knihovna GVUO/
Ač to může znít paradoxně, tak surrealismus, výtvarný směr spjatý pohledem ideologie komunismu především se západem a "prohnilým kapitalismem", patřil slovy filmového režiséra Juraje Jakubiska k dojné krávě tvůrců v východním bloku zejména v 60. letech. Již v 50. letech byl však v Polsku vytvořen jeden z prvních animovaných filmů, určených nikoliv dětskému publiku, ale dospělému divákovi, které pracovaly s poetikou surrealistické bláznivosti a automatizované nahodilosti. Mezi významné tvůrce ovlivněné surrealismem můžeme zařadit nejen Jana Švankmajera, ale také Juraje Herze, Paval Juráčka, Věru Chytilovou, Romana Polanského a mnoho dalších filmařů pracujících s osobitým světem své vlastní fantazie. Přednáška Martina Jirouška.

15. 2. 2012 v 17 hod.

KATEDRÁLA SVATÉHO VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA
/Knihovna GVUO/
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, dokončená teprve roku 1929, je nejvýznamnější církevní památkou na našem území. Je rovněž úzce spjata s českými dějinami, byli v ní korunováni čeští králové a někteří z nich v ní našli i místo posledního odpočinku. V 10. století byla nejprve postavena románská rotunda, o níž se zasloužil kníže Václav, který do ní uložil ostatek sv. Víta. „Malou“ rotundu později nahradila větší románská bazilika. Architektonickým vrcholem se ale stala výstavba gotické katedrály podle módních francouzských chrámů. Přednáška představí nejen historii známé architektonické památky, ale i její nejvýznamnější části, které běžnému návštěvníkovi nejsou dostupné. Přednáška Marka Zágory.

13. 3. 2012 v 16 hod.

ZLATÁ BULA KARLA IV.
/Knihovna GVUO/
V Rakouské národní knihovně se nachází mnoho nádherně iluminovaných rukopisů, jež jsou úzce propojeny s českými zeměmi. Řadí se mezi ně i nejznámější a nejkrásnější opis Zlaté buly Karla IV., který vznikl kolem roku 1400 pod vlivem české knižní malby. Latinsky psaný rukopis, který nechal ve své dvorní malířské dílně zhotovit český a římský král Václav IV., nabízí 48 miniatur a množství velice kvalitních iniciál, které tvoří dohromady jedinečný celek. Text se týká především volby římského krále a výkonu jeho moci. Dílo je zároveň významným historicko-politickým pramenem. Zlatá bula byla slavnostně vydána v roce 1356 a stala se hlavním zákonem Svaté říše římské, který platil až do roku 1806. Přednáška Marka Zágory.

10. 4. 2012 v 16 hod.

LUCEMBURKOVÉ VE VIZUÁLNÍCH PRAMENECH STŘEDOVĚKU
/Knihovna GVUO/
V našich zemích vládli celkem čtyři králové z rodu Lucemburků, z nichž někteří dosáhli i titulu římského krále, resp. císaře. Prvním Lucemburkem byl Jan, který se stal českým králem již ve svých čtrnácti letech. Nejvýznamnějším panovníkem byl jeho syn Karel, za jehož vlády dosáhlo České království jednoho ze svých vrcholů. Po jeho smrti v roce 1378 nastoupil na trůn jeho nejstarší syn Václav, který ale nebyl silným panovníkem, a země se dostala do hluboké krize, jež vyvrcholila první pražskou defenestrací. Posledním Lucemburkem byl pak Zikmund, který byl po svém otci nejschopnějším vladařem. Zejména Karel IV. a Zikmund využívali „svých“ četných vyobrazení k prezentaci své osoby a také vlády. Přednáška Marka Zágory.

9. 5. 2012 v 16 hod.

KORUNOVACE VE STŘEDOVĚKU
/Knihovna GVUO/
Korunovace je v užším slova smyslu nasazení koruny na hlavu, v širším významu se ale jedná o slavnostní ceremoniál, jenž se řídí určitými pravidly a během něhož získává korunovaná osoba zvláštní moc a různé výsady. Hlavním symbolem korunovace byla ve středověku a je i v současnosti koruna, resp. další panovnické insignie, hlavně žezlo, říšské jablko, ale také např. meč. Přednáška přiblíží průběh některých středověkých korunovací s hlavním důrazem na české země a především pak jejich odraz ve vizuálních pramenech. Představena budou i místa, kde ke korunovacím docházelo. Část přednášky bude věnována i korunám, jež se nám dochovaly až do dnešních dní, i těm, jež známe pouze z dobových popisů a vyobrazení. Přednáška Marka Zágory.

12. 6. 2012 v 16 hod.
   

 

NAHORU

 

 
 
Pro školy
 
 
 
 
 


copyright 2008 - 2011 | Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist