logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > Programy > Veřejnost
Programy / Skoly
Programy / Verejnost
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
GVUO je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen
SCA-ART
Info Ostrava
 

 

 
     

GALERIJNÍ DÍLNY

Interaktivní prohlídky výstav a výtvarné činnosti dílen jsou podobně jako animační programy formálně i obsahově provázány s aktuálními výstavami. Účastníci se mohou seznámit s tradičními i netradičními výtvarnými technikami z oblasti kresby, malby i prostorové tvorby v přímém kontaktu s vystavenými exponáty.
Vstupné 20 Kč, lidé se zdravotním znevýhodněním a průvodci zdarma.

Tvůrčí dílna Svět za obrazy pro seniory
18. dubna, 23. května, 20. června, 16 – 17.30 h
Projekt se zaměřuje na tvůrčí dílny pro seniory. Náplní jsou prohlídky výstav, výtvarné a jiné tvořivé činnosti propojené s  využitím aktivizačních i receptivních technik arteterapie, muzikoterapie, reminiscence a tréninku paměti.
Cílem projektu je využít pozitivních účinků umění a tvůrčích aktivit na fyzické, psychické a duševní zdraví. Tvůrčí dílny se uskutečňují 1 x měsíčně v délce 90 minut v prostorách Domu umění GVUO.
Omezená kapacita! Bližší informace a rezervace předem: Jana Sedláková, +420 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz.

Muzikoterapie
24. dubna, 29. května, 26. června, 16 – 17.30 h
Čeká vás příjemná atmosféra, poslech muzikoterapeutických nástrojů, uvolnění od starostí všedního dne a možnost vyzkoušet si hru na některé netradiční nástroje. Programem provází edukátorka GVUO Jana Sedláková.
S sebou: karimatku, deku nebo malý polštářek.
Nutná rezervace předem: Jana Sedláková, +420 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz.
Vstupné dobrovolné.

Blízké vztahy / workshop k výstavě Ivan Pinkava / Eliáš Dolejší / Napřed uhořet / Burning Through
2. května, 16 – 18 h
Nutná rezervace předem: Jana Sedláková, +420 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz.
Vstupné 20 Kč, kapacita 12 osob.

Mezinárodní den dětí
1. června, 10 – 12 h a 13 – 15 h
Pro děti jsme si připravili divadelní představení Pohádka o rybáři a jeho ženě v podání Radka Pokorného a výtvarnou dílnu. Určeno pro děti MŠ, 1. stupeň ZŠ a veřejnost. Nutná rezervace předem: Jana Sedláková, +420 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz. Maximální kapacita 50 dětí na každý blok.
Vstup zdarma.

Ostravská muzejní noc
9. června, 17 – 24 h
Téměř čtyřicet ostravských kulturních organizací otevře své brány veřejnosti v netradičním čase a s netradičním programem v rámci festivalu Ostravská muzejní noc. Galerie výtvarného umění v Ostravě se do festivalu zapojí
bohatým programem, který se letos váže k oslavě stého výročí od vzniku republiky.
Kromě prohlídek výstav se můžete těšit na divadelní inscenaci Tatíček Masaryk v podání divadla THeatr Ludem, koncert prvorepublikové hudby skupiny LAM trio na naší příjemné terásce, swingovou tančírnu – Swing Ostrava, zajímavé workshopy, jako je například výroba ručního papíru, výroba připínacích placek a mnoho dalšího.
Vstup zdarma.

Festival v ulicích
29. června, 15 – 18 h
Otevřená výtvarná dílna GVUO v přilehlém parčíku Domu umění. Povede edukátorka GVUO Jana Sedláková.
Neomezená kapacita.
Vstup zdarma.

Tvůrčí dílna pro výtvarná nemehla
Každé pondělí 10 – 12 h a 15 – 17 h
Bližší informace a nutná rezervace předem: Oldřich Pelikán: 776 029 155.
Vstupné 30 Kč.

Kresba aktu
Každé pondělí 17 – 20.30 h
Bližší informace a nutná rezervace předem: Oldřich Pelikán: 776 029 155.
Vstupné cca 100 Kč (dle počtu zúčastněných).

 

GALLERY WORKSHOPS

Like our educational workshops, these interactive gallery tours and creative workshops are designed to reflect and complement current exhibitions at the gallery. Participants can learn about a range of traditional and novel artistic techniques in drawing, painting and spatial art by coming into direct contact with the exhibited works.
Price per person: 20 CZK, registered disabled people and their assistants free of charge.

Creative workshop for seniors ‘The World Behind the Pictures’
18 April, 23 May, 20 June, 16:00–17:30
These creative workshops are specially targeted at senior citizens. They include guided tours of exhibitions plus hands-on artistic and creative activities applying activation/reception techniques (art therapy, music therapy, reminiscence and memory training).
The workshops harness the positive effects of art and creative activities to benefit people’s physical and mental health. The creative workshops are held once a month at the House of Art; each workshop lasts 90 minutes.
Capacity is limited! For more information and advance bookings: sedlakova@gvuo.cz.

Music therapy
24 April, 29 May, 26 June, 16:00–17:30
You can look forward to a wonderful atmosphere including sounds from special music therapy instruments – the perfect way to relax, unwind, and try playing some unusual instruments. The programme is led by the gallery’s educator Jana Sedláková.
Bring with you: a sleeping mat, a blanket or a cushion.
Participation must be booked in advance: Jana Sedláková, +420 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz.
Price per person: voluntary donation.

Close Relations / Workshop for the exhibition Ivan Pinkava / Eliáš Dolejší / Burning Through
2 May, 16:00–18:00
Participation must be booked in advance: Jana Sedláková, +420 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz.
Price per person: 20 CZK, max. capacity 12 people.

International Children’s Day
1 June, 10:00–12:00 and 13:00–15:00
We’ve prepared a theatre performance specially for children (a fairytale about a fisherman and his wife, featuring actor Radek Pokorný) and an art workshop. For preschool children, primary school children, and members of the public. Participation must be booked in advance: Jana Sedláková, +420 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz.
Max. capacity: 50 children in each two-hour session.
Free of charge.

Ostrava Museum Night
9 June, 17:00–24:00
Almost forty cultural organizations in Ostrava will be opening their doors to the general public outside their normal hours, and offering a fresh and unusual mix of activities as part of a special programme to celebrate the Ostrava Museum Night festival. The Gallery of Fine Arts is also contributing to this year’s event – which will form part of the celebrations marking 100 years since Czechoslovakia’s independence.
In addition to tours of the gallery’s exhibitions, you can also look forward to a theatrical performance by the THeatr Ludem ensemble telling the story of Czechoslovakia’s first President T.G. Masaryk. There will also be a concert of 1920s music by the LAM trio on the gallery’s outdoor terrace, a concert by the Swing Ostrava band, plus a number of fascinating and fun workshops showing you how to make paper, badges and much more.
Free of charge.

Festival in the Streets
29 June, 15:00–18:00
An open art workshop organized by the gallery in the park next to the House of Art. Led by our educator Jana Sedláková.
Unlimited capacity.
Free of charge.

Creative workshop for complete art beginners
Every Monday 10:00–12:00 and 15:00–17:00
Participation must be booked in advance. For more information and advance bookings: Oldřich Pelikán: 776 029 155.
Price per person: 30 CZK.

Drawing – nudes
Every Monday 17:00 – 20:30
Participation must be booked in advance. For more information and advance bookings: Oldřich Pelikán: 776 029 155.
Price per person: around 100 CZK (depending on the number of participants).

 

PŘIPRAVUJEME_/ PLANNED EVENTS
DOPROVODNÉ PROGRAMY SE KONAJÍ V DOMĚ UMĚNÍ / ACCOMPANYING PROGRAMMES TAKE PLACE IN THE HOUSE OF ART

Přednáška Odile DECQ / Lecture: Odile DECQ
čtvrtek / Thursday 5. 4. v 15.30 h  / 5 April at 15:30
vstup volný / free of charge

Komentovaná prohlídka / Guided tour Studio Odile DECQ
čtvrtek / Thursday 5. 4. v 18.30 h / 5 April at 18:30
vstup volný / free of charge

Mazur & Majewski Duo / basová kytara a trumpeta / bass guitar and trumpet / MCH Trio
úterý / Tuesday 10. 4. v 19.30 h / 10 April at 19:30
vstup volný / free of charge

Přednáška Marka Zágory / Lecture by Marek Zágora / Svět středověkých katedrál II. /  The World of Medieval Cathedrals II
úterý / Tuesday 17. 4. v 16.30 h / 17 April at 16:30
vstup volný / free of charge

Svět za obrazy / Tvůrčí dílna pro seniory / The World Behind the Pictures/ Creative workshop for seniors
středa / Wednesday 18. 4. v 16 h / 18 April at 16:00
vstupné 20 Kč / price per person: 20 CZK

Přednáška Gabriely Pelikánové / Ostrava za první republiky, aneb už ses stavil v té bance, miláčku? /
Lecture by Gabriela Pelikánová / Ostrava between the World Wars: “Did you go to the bank today, darling?”

středa / Wednesday 25. 4. v 16.30 h / 25 April at 16:30
vstup volný / free of charge

Komentovaná prohlídka / Guided tour Ivan Pinkava / Eliáš Dolejší / Napřed uhořet / Burning Through
čtvrtek / Thursday 26. 4. v 17 h / 26 April v 17 h / at 17:00
nutná rezervace na / advance booking necessary: www.gvuo.cz
vstup s platnou vstupenkou na výstavu / entry with valid exhibition ticket

Workshop / Blízké vztahy / Close Relations / Ivan Pinkava / Eliáš Dolejší / Napřed uhořet / Burning Through
čtvrtek / Thursday 2. 5. v 16–18 h / 2 May at 16:00–18:00
nutná rezervace předem / advance booking necessary: Jana Sedláková, +420 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz
vstupné 20 Kč, kapacita 12 osob / price per person 20 CZK, capacity 12 people

Přednáška Yvonny Fričové s promítáním fotografií / Brasília – město – sen / Lecture by Yvonna Fričová (including slideshow) / Brasilia – City – Dream
čtvrtek / Thursday 10. 5. v 17 h / 10 May at 17:00
vstup volný / free of charge

Přednáška Marka Zágory / Domácí zvířata ve středověku / Lecture by Marek Zágora / Domestic Animals in the Middle Ages
úterý / Tuesday 15. 5. v 16.30 h / 15 May at 16:30
vstup volný / free of charge

Mariusz Szczygieł & Res factum / Projekt: Pravda / Project: Truth
úterý / Tuesday 16. 5. v 19 h / 16 May at 19:00

Svět za obrazy / Tvůrčí dílna pro seniory / The World Behind the Pictures/ Creative workshop for seniors
středa / Wednesday 23. 5. v 16 h / 23 May at 16:00
vstupné 20 Kč / price per person: 20 CZK

Komponované odpoledne a křest knihy / Afternoon programme and book launch Ivan Pinkava / Eliáš Dolejší / Napřed uhořet / Burning Through
čtvrtek / Thursday 24. 5. v 17 h  / 24 May at 17:00
vstup s platnou vstupenkou na výstavu / entry with valid exhibition ticket

Přednáška Gabriely Pelikánové / Ostrava za první republiky, aneb zase nemám co na sebe. Půjdeme nakupovat, miláčku! / Lecture by Gabriela Pelikánová / Ostrava between the World Wars: “Darling, let’s go shopping!”
středa / Wednesday 30. 5. v 16.30 h / 30 May at 16:30
vstup volný / free of charge

Trojkoncert / Triple concert Martin Režný / Jára Tarnovski / Haco
středa / Wednesday 30. 5. v 19 h / 30 May at 19:00
vstup volný / free of charge

Komponované odpoledne / Afternoon programme Pocta Emanuelu Křenkovi / A Tribute to Emanuel Křenek
čtvrtek / Thursday 31. 5. v 17 h / 31 May at 17:00
vstup s platnou vstupenkou na výstavu / entry with valid exhibition ticket

Mezinárodní den dětí / International Children’s Day
pátek / Friday 1. 6. v 10 a ve 13 h / 1 June at 10:00 and 13:00
vstup volný / free of charge

Festival / Ostravská muzejní noc / Festival / Ostrava Museum Night
Sobota / Saturday 9. 6.  od 17 h / 9 June at 17:00
vstup volný / free of charge

Přednáška Marka Zágory / Koruny a korunovace Karla IV / Lecture by Marek Zágora / The Crowns and the Coronation of Charles IV
úterý / Tuesday 12. 6. v 16.30 h / 12 June at 16:30
vstup volný / free of charge

Svět za obrazy / Tvůrčí dílna pro seniory / The World Behind the Pictures / Creative workshop for seniors
středa / Wednesday 20. 6. v 16 h / 20 June at 19:00
vstupné 20 Kč / price per person: 20 CZK

Komentovaná prohlídka / Guided tour Kdo je vítězem? / Who is the Victor?
úterý / Tuesday 26. 6. v 19 h / 26 June at 19:00
nutná rezervace na / advance booking necessary: www.gvuo.cz
vstup s platnou vstupenkou na výstavu / entry with valid exhibition ticket

Přednáška Gabriely Pelikánové / Ostrava za první republiky, aneb dnes mě nečekej, miláčku, jdeme s chlapama na fotbal! / Lecture by Gabriela Pelikánová / Ostrava between the World Wars: “Don’t wait up for me darling, I’m going to the football!”
středa / Wednesday 27. 6. v 16.30 h / 27 June at 16:30
vstup volný / free of charge

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA VE FORMÁTU .DOC ZDE

 


 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pro školy
 
 
 
 
 


copyright 2008 - 2011 | Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist