Galerie výtvarného umění v Ostravě

logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > Programy >
Programy / Školy
Programy / Verejnost
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý 10 - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
Galerie výtvarného umění v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
 
Generální partner
Partneři
 
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen


         
     
     
   

 

 

 

ZVEME VÁS NA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: Nebojím se dějepisu ani umění
28. 9. 2016 — 8. 1. 2017

Délka programu: MŠ 60 minut / ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ 90 minut
Cena programu: 20 Kč za dítě / studenta, pedagogický doprovod zdarma
Na vzdělávací programy je nutná včasná rezervace.
Programy se uskutečňují pondělí až pátek od 8 do 18 hodin.

Kontakty:
Jana Sedláková: sedlakova@gvuo.cz / tel.: + 420 734 437 181
Marcela Pelikánová: pelikanovam@gvuo.cz / tel.: + 420 731 691 561
Na nepřijaté hovory odpovídáme v pauzách mezi programy. Děkujeme za pochopení.

Vzdělávací program pro školy a veřejnost (animace) přiblíží české umění let 1917–1927.
Program oživí a ozvláštní dobu, která byla plná kulturních událostí i politických a společenských zvratů. Seznámí návštěvníky s uměleckými skupinami, s podobami sociálního a abstraktního umění. Interaktivní komentovaná prohlídka a tvořivá část bude
přizpůsobena věku nebo speciálním potřebám dětí, studentů i ostatních skupin. Získané vědomosti a zkušenosti mohou děti a studenti uplatnit ve výtvarné výchově, v dějepise nebo v českém jazyce a literatuře.
Animační programy prostřednictvím neformálního vzdělávání a alternativních pedagogických přístupů pomáhají rozvíjet cílové kompetence RVP a ŠVP.

Program pro MŠ a 1. třídy ZŠ

Vydáme se s námořníkem na objevnou plavbu za dobrodružstvím z nového světa. Necháme se unášet na vlnách a budeme pozorovat krajinu barev tvarů a linií obrazů. Děti se mohou těšit na zábavnou komentovanou prohlídku s doprovodnými tvůrčími aktivitami a výtvarnou částí, ve které dostanou připravené papírové leporelo, které si samy dotvoří a omalovánku námořníka. Rozšíříme si obzory vědomostí o tom, co je to zátiší, portrét, autoportrét a jiné pojmy. Tak vítr do plachet, vyplouváme!
Program pro 2. – 5. třídy ZŠ
V rámci prohlídky se děti dozví o základních pojmech v umění, například co je to portrét, autoportrét, zátiší, krajinomalba a ukážeme si jejich příklady. Dozví se, co je abstrakce a konkrétní umění. Povíme si o tom, co se dělo v období, kdy díla vznikala, jak žili lidé tehdy
a jak dnes. Kromě různých tvůrčích úkolů a aktivit se děti mohou těšit na výtvarnou část programu, v níž si vylosují lístky s názvy vybraných děl a pokusí se nakreslit, co si pod nimi představují. Ve dvojici si pak své obrázky vymění, aniž si sdělí název díla, pokusí se je ve výstavě najít.
Program pro 2. stupeň ZŠ
V rámci komentované prohlídky si popovídáme o kulturním děním 1. poloviny 20. století. Seznámíme žáky s hlavními výtvarnými proudy a styly v umění a jejich předními zástupci. Dozví se také, co je to moderní umění a současné umění. Zamyslíme se nad tím, jaký typ umění je dětem blízký a naopak čemu je těžké porozumět a proč. Součástí programu budou i různé tvůrčí úkoly a aktivity. Ve výtvarné části programu se zaměříme na zvětšený detail obrazu, který si žáci sami vyberou a namalují. Výsledné obrázky si prohlédneme a pokusíme se najít díla, ze kterých byl zvolený detail použit. v němž se pokusí vyjádřit svou vizi nového světa.
Program pro SŠ
Se studenty v rámci komentované prohlídky pohovoříme o důležitých kulturních událostech první poloviny 20. století (vznik Československé republiky, zvolení prezidenta T. G. Masaryka a jiných). Povíme si o tom, jaký tyto události měly vliv na rozvoj moderního umění. Seznámíme se například s uměleckými směry, jako je kubismus, surrealismus a další, s pojmy moderní
a současné umění. Studenti budou mít prostor pro reflexi a vyjádření svých pocitů i dojmů z výstavy zapojením do tvůrčích úkolů, aktivit a výtvarné části programu, v němž se pokusí vyjádřit svou vizi nového světa.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pro školy
 
 
 
 


© copyright 2008 - 2011 | Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist