Galerie výtvarného umění v Ostravě

logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > Programy >
Programy / Školy
Programy / Verejnost
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý 10 - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
Galerie výtvarného umění v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
 
Generální partner
Partneři
 
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen


          

Vzdělávací programy k výstavám pro školy a veřejnost

Galerijní animace jsou určeny především dětem z mateřských a žákům ze základních škol, studentům víceletých gymnázií, středních, vysokých i základních uměleckých škol, rodičům s dětmi nebo skupinám dospělých.

Vzdělávací programy oživují a ozvláštňují svět umění aktivním zapojením návštěvníků do činností spjatých s aktuálními výstavami. Náplní programů jsou interaktivní prohlídky i různé tvořivé a vzdělávací aktivity. Děti i dospělí získávají jedinečnou zkušenost práce před originály uměleckých děl ve výjimečném prostředí.

Délka programu: MŠ 60 minut / ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ 90 minut
Vstupné:  20 Kč za dítě / studenta, pedagogický doprovod zdarma, možnost využití bezplatné Bonus karty – každá pátá návštěva skupiny zdarma (k dispozici na pokladně Domu umění, GVUO)
Programy se uskutečňují pondělí až pátek od 8 do 18 hodin.

NUTNÁ JE REZERVACE PŘEDEM
Doporučujeme objednávat programy s dostatečným časovým předstihem zejména v případě, kdy vyžadujete konkrétní datum. Telefonická či písemná objednávka je závazná, musí obsahovat datum a hodinu, název programu, ročník, počet žáků ve skupině, vaše jméno, název školy, telefonické spojení a případně e-mailovou adresu. Pokud se vám nepodaří spojit se s námi telefonicky, rádi vám zavoláme zpět.

KONTAKTY
Jana Sedláková, +420 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz

Educational programmes for schools and the general public

Our educational programmes are aimed at a wide range of target groups: preschools, primary schools, secondary schools, art schools and universities, plus families and groups of adults.

These fun educational programmes give a fascinating insight into the world of art, offering visitors the chance to become involved in activities related to current exhibitions, develop their creativity and deepen their knowledge through interactive gallery tours. All age groups will enjoy this unique hands-on experience of art in the unique environment of our gallery.

Programme duration: preschools 60 minutes / primary schools, secondary schools, art schools and universities 90 minutes
Price:  20 CZK per child / student, accompanying teachers free of charge, Bonus Card discount system applies – each fifth group visit is free of charge (Bonus Card available at the House of Art ticket office)
Programmes take place Monday–Friday from 08:00–18:00.

PARTICIPATION MUST BE BOOKED IN ADVANCE
We recommend that you book educational programmes well in advance – especially if you require a specific date. Bookings by telephone or in writing are considered binding; the booking must state the date and time, the name of the programme, the school year group, the number of children in the group, your name, the name of your school, a telephone contact number and an e-mail address. If you phone us but cannot get through, we will be pleased to phone you back.

CONTACTS
Jana Sedláková, +420 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz

 

Ivan Pinkava / Eliáš Dolejší / Napřed uhořet / Burning Through
11. 4. – 10. 6.             11 April – 10 June

Pocta Emanuelu Křenkovi / A Tribute to Emanuel Křenek
11. 4. – 10. 6.             11 April – 10 June

 

Připravujeme / Planned events

Cesta je cíl – První letní dílna GVUO k výstavě Kdo je vítězem?
9. – 13. července, 8 – 16.30 h
Dílnu vede edukátorka Jana Sedláková.

The Journey is the Goal – First summer workshop as part of the exhibition ‘Who is the Victor?’
9–13 July, 8:00–16:30
The workshop is led by our educator Jana Sedláková.

Pád na banánové slupce – Druhá letní dílna GVUO k výstavě Kdo je vítězem?
13. – 17. srpen, 8 – 16.30 h
Dílnu vede kurátorka Yvona Ferencová.

Slipping on Banana Skins – First summer workshop as part of the exhibition ‘Who is the Victor?’
13-17 August, 8:00–16:30
The workshop is led by our curator Yvona Ferencová.

Kapacita letních dílen je 12 dětí. Pro děti od 7 – 14 let, cena 1500,- Kč. Rezervace termínů předem: Jana Sedláková, +420 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz.

The maximum capacity of the summer workshops is 12 children. For children aged 7–14. Price per child: 1500 CZK. Advance bookings: Jana Sedláková, +420 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz.

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Pro školy
 
 
 
 
 


© copyright 2008 - 2011 | Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist