logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > Programy >
Programy / Skoly
Programy / Verejnost
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
GVUO je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje
GVUO je členem
Rady galerií ČR
 
Generální partner
Partneři
 
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen


        
KALENDÁRIUM
 
Leden 2018

Tvůrčí dílna pro výtvarná nemehla

Bližší informace a nutná rezervace předem: Oldřich Pelikán, 776 029 155.

každé pondělí od 10 do 12
a od 15 do 17 h

Kresba aktu

Bližší informace a nutná rezervace předem: Oldřich Pelikán, 776 029 155.

každé pondělí od 17.30 do 21.00 h

Komentovaná prohlídka výstavou Vlastislav Hofman / Pocta invenci

Nutná rezervace: www.rezervace-gvuo.cz
Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

sobota 4. 1. v 17 h

Přednáška Marka Zágory / Liber viaticus Jana ze Středy

Významnou osobností dvora římského císaře a českého krále Karla IV. byl kancléř a litomyšlský, později olomoucký biskup Jan ze Středy, jenž proslul též jako objednavatel luxusních manuskriptů. Nejvýznamnějším dochovaným rukopisem je Liber viaticus, který je považován za jeden z nejkrásnějších iluminovaných rukopisů vzniklých v Čechách. Rozměrný manuskript vytvořený v Praze mezi roky 1353-1364 je známý svou kvalitní výzdobou a bohatým zlacením. Autorem byl malíř, jenž využil znalost italského a francouzského umění. Nádherné jsou jednotlivé iniciály, v nichž se objevují i nové ikonografické prvky, kupř. ve scéně Zvěstování Panně Marii Davidova věž ze slonové kosti, ilustrující výjimečnost celé události. Na výzdobu některých velkých iniciál pak navazují osobitá vyobrazení v dolních bordurách, např. na počátku žaltáře s králem Davidem adorujícím Krista jsou zobrazeny zvířecí zápasy, symbolizující boj dobra se zlem. Přednáška představí tento skvost knižní malby.

Vstup volný.

 

úterý 9. 1. v 16.30 h

Mezinárodní konference k výstavě Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí

Společný projekt pedagogů, absolventů a studentů malířských ateliérů Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě a Fakulty umění ostravské univerzity v Ostravě.

čtvrtek–pátek 25.–26.1. od 10 h

Literární čtvrtky / Petra Strá: Vríka

Autorské čtení surrealistické básnířky a zakladatelky hudební la školy pro děti, autorky písňových textů, nové hudební pedagogiky a hudebních nástrojů la-strojů. Petra Strá Publikovala ve Tvaru, Welesu, Pandoře, časopisu Host a v jeho internetovém Hostinci a také na portálu Dobrá adresa. Její divadelní hru Dům v lahvi uvedlo Studio Ypsilon.
Vstup volný.

 

 

 

 

 

čtvrtek 18. 1. v 18 h

Únor 2018

 

Tvůrčí dílna pro výtvarná nemehla

Bližší informace a nutná rezervace předem: Oldřich Pelikán, 776 029 155.

 

 

 

každé pondělí od 10 do 12
a od 15 do 17 h


Kresba aktu

Bližší informace a nutná rezervace předem: Oldřich Pelikán, 776 029 155.

 

 

 

každé pondělí od 17.30 do 21.00 h

Doneda / Myhr Duo / Koncert

Jeden z nejrespektovanějších hráčů na sopránsaxofon Michel Doneda v duu se skvělým norským kontrabasistou Adrianem Myhrem se představí 1. února v Domě umění v Ostravě v rámci cyklu koncertů Pohyby, zvuky, prostory mapující současnou mezinárodní experimentální hudební scénu.
Francouzský sopránsaxofonista Michel Doneda patří k renomovaným a světově proslulým hudebníkům ceněným jak publikem a organizátory hudebních festival,ů tak i kritikou. Na jeho prvních nahrávkách z počátku 80. let je ještě patrný silný parkerovský vliv, ale sledujeme-li další etapy vývoje jeho hry na následujících téměř sedmdesáti albech, setkáme se s naprosto osobitým přístupem. Svým sopránsaxofonem prolíná abstrakce, neobvyklé zvuky a nápady a vytváří z nich konkrétní, soudržný projev, který výrazně podněcuje posluchačovu imaginaci. Využívá minimalistických, neokázalých, ale efektivních pohybů rtů, které umí proložit důrazným zakousnutím do plátku, aby kromě jemných zpěvavých tónů zaznělo i kvílení. Doneda hrál snad kromě Antarktidy na každém kontinentu a jeho desky se vydávají od domovské Francie přes Skandinávii, USA až po Japonsko. Vystupuje nejen s muzikanty napříč celou světovou improvizační scénou, ale i s divadelníky, tanečníky nebo básníky. Kontrabasista Adrian Myhr se intenzivně zajímá o zvukové možnosti svého nástroje. S tím souvisí i jeho působení v mnoha improvizačních a jazzových projektech, či kapelách věnujících se současné improvizaci, world music i popu. Adrian v Ostravě jv minulosti vystoupil s postjazzovou formací Bergljot nebo taky s akustickým projektem Oker.

Vstup volný.

 

čtvrtek 1. 2. v 19 h

Komentované prohlídky výstavou Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí
Úterý 6. 2. v 17 hodin / Výstavou provede Daniel Balabán
Čtvrtek 8. 2. v 17 hodin / Výstavou provede František Kowolowski
Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

 

úterý 6. 2. v 17 h
čtvrtek 8. 2. v 17 h

Přednáška Marka Zágory / Matyáš Korvín ve vizuálních pramenech středověku

Matyáš Hunyadi (1443-1490), známý jako Matyáš Korvín, pocházel z rodu, který nepatřil k staré rodové šlechtě, přesto se stal nejprve uherským a později i českým králem. Ve své době byl jedním z nejmocnějších panovníků střední Evropy. Roku 1469 byl částí českých a moravských stavů zvolen českým vzdorokrálem proti Jiřímu z Poděbrad a i po Poděbradově smrti usiloval o uznání v boji proti Vladislavovi Jagellonskému. Po společné dohodě z roku 1479 si oba podrželi titul dědičného českého krále a rozdělili si pravomoci. Vladislav vládl jen v Čechách, Matyáš na Moravě a ve vedlejších zemích Koruny české. Byl vzdělaný a proslul jako mecenáš umění a bibliofil, jeho knihovna čítala kolem 2 500 svazků. Na jeho dvoře působili četní humanističtí učenci a renesanční umělci. Za jeho vlády proniklo renesanční umění až na Moravu. Přednáška přiblíží nejvýznamnější události Matyášova života a především umělecká díla s ním spjatá, na nichž se často objevují jeho reprezentativní vypodobnění.

 

úterý 13. 2. v 16.30 h

Komentovaná prohlídka výstavy Abstraction-Création

vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

Z organizačních důvodů zrušeno. Omlouváme se.

 

středa 14. 2. v 17 h

Petr Nikl a Ondřej Smeykal / Malování hudbou, vyprávění světlem

Petr Nikl – MECHANICKO ALCHYMICKÝ projekční rej
Ondřej Smeykal – audiotvor (didgeridoo a elektrodidgeridoo)

Líheň je kombinovaný večer, který vytváří hudebník Ondřej Smeykal na elektrické didgeridoo společně s výtvarníkem Petrem Niklem promítajícím mechanicko rozpíjivé obrazy. Oba dva spoluúčinkují v různých obměnách více než jednu dekádu. Nyní ale nabízí veřejnosti výjimečný soliterní projekt soustředěný na dialog SVĚTLA a ZVUKU.
Petr Nikl se věnuje originální světelné projekci, kdy za použití autorských malířských technik a originálních pohyblivých mechanismů, strojků a objektů nechává rozehrát na neopakovatelné fantaskní příběhy tvarů a barev.
Ondřej Smeykal zase doprovází obraz novým pojetím hry na australské didgeridoo, které se proměnilo v jakýsi organický syntezátor, jež může znít zcela futuriticky i organicky.
Tato dvojí hra – světla a zvuku, se navzájem odplňuje a obohacuje. Technické a technologické prvky nejsou samoúčelné, jsou rozehraným protipólem lidské organické tvořivosti…
LÍHEŃ!…!!
Promítací strojovna broukozvučná, a stereofonní didgeridoo drátopletné…

Vstup volný.

 

čtvrtek 15. 2. v 19 h

Přednáška Vladimíra Šulce / Festival fotografie Bratislava / Italská fotografie 40. – 80. léta 20. století

Vstup volný.

 

 

 

 

 

 

 

 

středa 21. 2. v 17 h

Literární čtvrtky / Protimluvná šestnáctka

Na večeru k 16. výročí založení ostravské kulturní revue Protimluv vystoupí prozaik Petr Pazdera Payne spolu s malířem Michalem Machatem, jejichž rozhovor je součástí aktuálního čísla revue Protimluv 4/2017. Program doprovodí jednodenní výstava Michala Machata v galerii. Dále bude číst básník Ondrej Hložek, kterému v Protimluvu v říjnu loňského roku vyšla sbírka Teď.

Petr Pazdera Payne (* 1960) po studiích na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze prošel řadou zaměstnání. V letech 1989 – 1992 působil jako evangelický farář v Kadani a v Chomutově a v nedalekých vězeňských zařízeních aj. V roce 1997 založil nakladatelství Medard. Poezii, prózu a dramatické texty (dramolety) publikoval v časopisech jako Host, Iniciály, Modrý květ, Protimluv, Souvislosti, Tvar, Psí víno, Listy aj.; je zastoupený v řadě sborníků. Od konce 90. let vydal např. knihy Lyonský omnibus (Cherm, 2003), Figury, figurace, figuranti a figuríny (Medard, 2005), Slepicmo koňmo (Michal Machat, 2007), Maskovaná milost (Kalich, 2009), Pouti a pouta (Theo, 2011) nebo Předběžná ohledání (Cherm, 2014), za kterou byl nominován na cenu Magnesia litera za rok 2014. Je autorem dramatických aktovek Dramolety (Větrné mlýny, 2002) nebo souboru esejisticky laděných kázání. Žije v Praze.

Michal Machat (* 1963), malíř, sochař, sklářský výtvarník, grafik, ilustrátor, pedagog a příležitostný vydavatel. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér skla, profesoři S. Libenský, J. Svoboda a V. Kopecký (1984–1990). Od roku 1984 se zúčastnil sta skupinových výstav a od roku 1988 uspořádal na čtyřicet samostatných výstav. Je zastoupen ve sbírkách řady českých i světových galerií a muzeí. Žije a pracuje v Železném Brodě, s manželkou Hanou Hančovou mají pět synů.

Ondřej Hložek (* 1986) absolvoval obor bohemistika na Slezské univerzitě v Opavě. Vydal knižně sbírky Tížiny (Dalibor Malina, 2011), Domů (Srdeční výdej, 2013), Ulicí Dolorosa (Pavel Kotrla – Klenov, 2017), elektronicky vyšla skladba Otluky (Zajezdí, 2013). Publikoval např. v časopisech Host, Protimluv, Tvar, Texty, Aluze, Listy, H_aluze aj.

Za zajištění pitného režimu děkujeme Pivovarskému domu Ostrava

Děkujeme: Statutární město Ostrava, Obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Galerie výtvarného umění Ostrava, Artforum

Vstup volný.

 

čtvrtek 22. 2. v 18 h


Michal Machat a Petr Pazdera Payne,
Tabook 2017 (Foto Olina Paynová)


Ondřej Hložek

Přednáška Gabriely Pelikánové / Kavárenský život v Ostravě aneb chci tančit a dát si něco dobrého, miláčku

Vstup volný.

 

 

 

 

 

středa 28. 2. v 16. 30 h

Březen 2018

Svět za obrazy - výtvarné dílny pro seniory

Náplní tvůrčích dílen jsou prohlídky výstav, výtvarné a jiné tvořivé činnosti, propojené s využitím arteterapie, muzikoterapie, aktivizačních i receptivních technik, reminiscence a tréninku paměti. Přijďte využít pozitivních účinků umění a tvůrčích aktivit na své fyzické, psychické a duševní zdraví.

První dílna se uskuteční dne 31. ledna 2018

vstupné: 20 Kč

Omezená kapacita účastníků, nutná rezervace předem!

kontakt: Jana Sedláková

sedlakova@gvuo.cz

T: +734 437 181

 

leden 2018 – prosinec 2018
1 x měsíčně, vždy ve středu
16 – 17.30 h

Tvůrčí dílna pro výtvarná nemehla

Bližší informace a nutná rezervace předem: Oldřich Pelikán, 776 029 155.

 

 

 

každé pondělí od 10 do 12
a od 15 do 17 h


Kresba aktu

Bližší informace a nutná rezervace předem: Oldřich Pelikán, 776 029 155.

 

 

 

každé pondělí od 17.30 do 21.00 h

Přednáška Felix Atelieru – spojení uměleckých světů, módy, kultury a salónu

Prezentace a přednáška s videoprojekcí Hairstylisty Ondřeje Horvatha z Felix Atelieru v Ostravě. Jak se dá propojit kadeřnický salón s uměním, divadlem, hudbou a kulturou? A je práce kadeřníka či lépe hairstylisty uměním?
Přijďte se seznámit s činností a aktivitami nového kulturně založeného Felix Atelieru, který je umístěný v historické budově na Masarykově náměstí. Večerem Vás provede majitel vyhlášeného ostravského salonu Ondřej Horvath. 

vstup volný

 

středa 7. 3., v 17 h

Přednáška Marka Zágory / Hnězdenský evangelistář

Nejcennějším středověkým rukopisem u nás je proslulý Vyšehradský kodex, který vznikl u příležitosti korunovace Vratislava II. z rodu Přemyslovců na českého krále. Do tzv. skupiny Vyšehradského kodexu pak patří i tři další manuskripty: Svatovítský evangelistář, Krakovský evangeliář a Hnězdenský evangelistář, zvaný též Codex aureus Gnesnensis. Všechny čtyři románské kodexy snad vznikly v polovině 80. let 11. století v některém z bavorských skriptorií jako objednávka českého knížete Vratislava II. Je tedy vysoce pravděpodobné, že oba „polské“ rukopisy byly do Polska darovány z Čech. Po stránce ikonografické jsou rukopisy velice bohaté. Objevují se témata, která byla v 11. století výjimečná nebo nejsou známá z jiných manuskriptů. Některé scény jsou společné všem čtyřem rukopisům, některé se objevují jen jednou.
Přednáška představí obsah a hlavně zajímavou výzdobu Hnězdenského evangelistáře.

vstup volný

 

úterý 13. 3., 16.30 h

PIP / Koncert / Torstein Lavik Larsen, Fredrik Rasten

Koncert z cyklu Pohyby, zvuky, prostory představující soudobou mezinárodní experimentální scénu.
Kytarista Fredrik Rasten a trumpetista Torstein Lavik Larsen se v Domě umění představili v minulosti jako součást norského kvarteta Oker, které na pražské Alternativě 2016 otevíralo koncert legendárního souboru Supersilent. Pip se pohybují v neméně experimentálních vodách a vytvářejí gradující zvukové textury jako přechodné fáze mezi statickým a organickým. Prozkoumávají všechny polohy a vrstvy svých nástrojů se zaměřením na společnou intonaci a barvu zvuku. Rastenova akustická kytara převážně drnčí a rezonuje v hutných plochách, Larsenova trubka zase probublává, chrčí, chrochtá či prozpěvuje. Duo vytváří svou hudbu čistou hrou na akustické nástroje bez přidaných efektů a ulehčujících elektronických manipulací. Hudba dua Pip vyžaduje po posluchačích vnitřní zklidnění, ponoření se do subtilních meditativních nálad rituálně repetitivní hudby evokující atmosféru norské krajiny.

vstup volný

 

úterý 13. 3., 19.30 h

Komentovaná prohlídka výstavy Norbert Grund fecit / Jan Balzer sculpit

Výstavou provede Ing. Jan Štefan, CSc.

vstup s platnou vstupenkou na výstavu

úterý 20. 3. v 17 h

Literární čtvrtky / Uvedení revue Protimluv 1/2018

Setkání s překladatelkou Yvettou Ellerovou a malířem Zdeňkem Janošcem Bendou při příležitosti uvedení pohádky Tuláček a Klára Erika Jakuba Grocha.
Tuláček a Klára (Protimluv, 2017) je úsměvná kniha o dvou přátelích – Klárce a pejskovi Tuláčkovi a jejich trápení se životními překážkami. Sedm krátkých pohádek, doprovázených poetickými obrázky, naznačuje, že nejdůležitější a cenné jsou skutečné potřeby jako domov, jídlo a láska a že za zbytečnostmi jako zdání, shon, sláva se ukrývá jen mnoho zbytečného trápení. Kniha slovenského básníka, editora a grafika Erika Jakuba Grocha s ilustracemi Ľuboslava Paľa získala v jeho vlasti ocenění Nejkrásnější kniha roku, v zahraničí mezinárodní cenu „Corvi Bianchi“ (Bílí havrani) a byla zapsána do prestižní Čestné listiny IBBY (International Board on Books for Young people) Hanse Christiana Andersena v Bazileji. Titul zařadili též do stálé sbírky knih Mezinárodní knihovny v Mnichově. Nyní vychází v českém překladu Yvetty Ellerové a s ilustracemi malíře Zdeňka Janošce Bendy, který nově zpodobnil oba titulní hrdiny příběhu.

vstup volný

 

čtvrtek 22. 3., 18 h

Yvetta Ellerová

 

Přednáška Gabriely Pelikánové
Kultura v Ostravě za První republiky. Půjdeme na výstavu nebo do divadla, miláčku?

V době meziválečné se Ostrava stávala nejen průmyslovým, ale i vysoce kulturním městem. Zájemci měli se vznikem samostatné republiky možnost trávit svůj volný čas nejen návštěvou divadelního představení v budově městského divadla na nynějším náměstí Antonína Dvořáka, v roce 1926 v Ostravě byla vystavena i budova Domu umění, kde se konaly prezentace předních umělců tehdejšího výtvarného života. Každá z těchto výstav byla velkou společenskou událostí, které se zpravidla zúčastnil i samotný autor. Tyto expozice byly prodejní, což značným způsobem rozšiřovalo povědomí ostravské veřejnosti o českém výtvarném umění dané doby a zároveň se zde zvětšovala skupina sběratelů.

vstup volný

středa 28. 3., 16. 30 h

Tvůrčí dílna pro seniory – Svět za obrazy

Náplní tvůrčích dílen jsou prohlídky výstav, výtvarné a jiné tvořivé činnosti, propojené s využitím arteterapie, muzikoterapie, aktivizačních i receptivních technik, reminiscence a tréninku paměti. Přijďte využít pozitivních účinků umění a tvůrčích aktivit na své fyzické, psychické a duševní zdraví.

Bližší informace a nutná rezervace předem: Jana Sedláková, T: 734 437 181

vstup 20 Kč

středa 28. 3. v 16 h

Duben 2018  

Svět za obrazy - výtvarné dílny pro seniory

Náplní tvůrčích dílen jsou prohlídky výstav, výtvarné a jiné tvořivé činnosti, propojené s využitím arteterapie, muzikoterapie, aktivizačních i receptivních technik, reminiscence a tréninku paměti. Přijďte využít pozitivních účinků umění a tvůrčích aktivit na své fyzické, psychické a duševní zdraví.

První dílna se uskuteční dne 31. ledna 2018

vstupné: 20 Kč

Omezená kapacita účastníků, nutná rezervace předem!

kontakt: Jana Sedláková, sedlakova@gvuo.cz, T: +734 437 181

 

leden 2018 – prosinec 2018
1 x měsíčně, vždy ve středu
16 – 17.30 h

Tvůrčí dílna pro výtvarná nemehla

Bližší informace a nutná rezervace předem: Oldřich Pelikán, 776 029 155.

 

 

 

každé pondělí od 10 do 12
a od 15 do 17 h


Kresba aktu

Bližší informace a nutná rezervace předem: Oldřich Pelikán, 776 029 155.

 

 

 

každé pondělí od 17.30 do 21.00 h

Přednáška Odile DECQ

Odile Decq (18. července 1955, Francie) je mezinárodně uznávaná a často oceňovaná francouzská architektka, urbanistka a akademická pedagožka.
Je zastánkyní neústupného postoje v rámci hledání řešení. V roce 1996 získala ocenění Zlatého lva v rámci Bienále architektury. Originalita její tvorby zahrnuje nejen pozoruhodný tvůrčí rukopis, objevné postoje a neúnavný proces hledání, ale zároveň lze její práce popsat jako zmaterializovaný univerzální prostor, který v sobě zahrnuje urbanistické plánování, architekturu, design a umění v jednom. Její multidisciplinární přístup byl mimo jiné oceněn „Jane Drew Prize“ v roce 2016. O rok později získala velmi prestižní mezinárodní ocenění od globálního architektonického portálu společnosti Architizer.
Odile Decq působila od roku 1992 jako profesorka v École Spéciale d'Architecture v Paříži, kde byla v roce 2007 zvolena vedoucím Katedry architektury. Odešla v roce 2012 a následně vybudovala a založila svou vlastní školu v Lyonu s názvem Institut Confluence for Innovation and Creative Strategie in Architecture.
Výstava vznikla ve spolupráci Kabinetu architektury, Galerie výtvarného umění v Ostravě a Studia Odile Decq z Paříže a koná se v rámci desátého ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2018.

vstup volný

čtvrtek 5. 4. v 15.30 h

Komentovaná prohlídka Odile DECQ

vstup volný / free of charge

čtvrtek 5. 4. v 18.30 h

Mazur & Majewski Duo / basová kytara a trumpeta / MCH Trio

Artur Majewski (*1978) je polský trumpetista a improvizátor. Je dobře znám z hraní ve skupinách ROBOTOBIBOK a MIKROKOLEKTYW. Hrál na mnoha významných místech v Evropě, USA, Japonsku a Israeli. Vydal více než 15 alb ve vydavatelství Delmark Records, Clean Feed, NotTwo, Bołt Records a Vytvornia OM labels. Majewského hra vychází z jazzové avantgardy, ale míří do širokých vod volné improvizace, která nezná žánrové omezení. Majewski dokáže stejně tak dobře jet na vlně freejazzových rytmů, jako dolovat ze svého nástroje nové neotřelé zvuky. Jeho hra je posluchačsky velmi atraktivní a s basovou kytarou Rafala Mazura si velmi dobře rozumí. 
Světoběžník Rafal Mazur (*1971) ztělesňuje taoistické propojení mysli a těla se spontánní hudební improvizací. Je zakladatelem „ImproArt studio of improvisation“ a spoluzakladatel „Institute of Intuition“v Krakově určenému intuitivní improvizaci. Na akustickou basovou kytaru hraje svébytným způsobem, který ocení jak obdivovatelé nekonformních technik, tak milovníci klasické jazzové hry. Jeho hra svou ladností a soustředěním může vizuálně připomínat praxi tchaj-ťi, uplatňuje v ní netradiční zvuky, rytmické kaskády, hru smyčcem i vybrnkávání prsty a především krásné hluboké tóny vibrující celým tělem posluchače.
MCH Trio je Chadimův “ekonomický“ projekt původně sestavený z různých variací hráčů MCH Bandu, starých páskových i elektronických smyček a obrazové projekce. Představuje další tvář Chadimovy tvorby, která je ještě temnější, syrovější, údernější, než u něj bývá zvykem. Verše Ivana Wernische zhudebněné typicky neurotickým rukopisem, tentokrát obohaceným o postupy artificiální hudby. V roce 2012 kapela vydala vynikající CD »100 minimalistických básní« u vydavatelství Guerilla Records. V poslední době se sestava ustálila na kvartet a “trio” hraje ve složení: 
Mikoláš Chadima - saxofon, kytary, zpěv, smyčky, projekce
Jan Jirucha - trombon
Jiří Janďourek - klávesy, zpěv
Jan Chaluš - bicí, elektronika, zpěv

vstup volný

úterý 10. 4. v 19.30 h


Mazur & Majewski Duo


MCH Trio, foto Zdeněk Vykydal

Přednáška Marka Zágory Svět středověkých katedrál II.

Pod pojmem katedrála si představíme hlavně velké gotické kostely, ale ne všechny jsou katedrálami. Pro některé historiky a historiky umění je katedrála obecně symbolem jedné celé epochy, pro jiné pak jevištěm dějin, kde poslední opona ještě nepadla, a fenomén katedrál žije dál. Proč se vůbec stavěly? Jak vlastně probíhala jejich stavba a proč někdy trvalo několik staletí, než byly dostavěny? Kdo se všechno podílel na jejím vzniku? A jak katedrálu vnímal středověký člověk? Jak duchovní a jak laici? A jak do toho všeho zapadá myšlenka, že je katedrála tzv. „Gesamtkunstwerk“, tedy komplexní dílo, které nese všechny charakteristické rysy západního křesťanství? Přednáška přiblíží vznik středověkých katedrál a pokusí se odpovědět na některé z otázek, které člověka napadají při pohledu na stavby, které se v gotice staly stavebním typem, jenž určoval vývoj architektury a byl vzorem i pro další stavby. Přednáška volně navazuje na stejnojmennou přednášku z dubna 2017.

vstup volný

úterý 17. 4. v 16.30 h

Svět za obrazy / Tvůrčí dílna pro seniory

Náplní tvůrčích dílen jsou prohlídky výstav, výtvarné a jiné tvořivé činnosti, propojené s využitím arteterapie, muzikoterapie, aktivizačních i receptivních technik, reminiscence a tréninku paměti. Přijďte využít pozitivních účinků umění a tvůrčích aktivit na své fyzické, psychické a duševní zdraví.

Bližší informace a nutná rezervace předem: Jana Sedláková, T: 734 437 181

vstup 20 Kč

středa 18. 4. v 16 h

Literární čtvrtky / Horor v literatuře

Michal Jareš, básník a literární badatel vystoupí společně s filmovým kritikem a publicistou Martinem Jirouškem v pořadu nazvaném Horor v literatuře. Beseda uvede volný cyklus věnující se takzvané okrajové kultuře, která se za dobu několika staletí stala velmi populární a vlivnou i v oblasti takzvané vysoké kultury. Na přetřes přijde třeba fenomén pokleslých cliftonek, kouzelný svět Rodokapsů, ale také předválečná tradice hororové Ostravy v dílech Cirkusová příšera nebo Historie mistra černé magie.

vstup volný

čtvrtek 19. 4. v 19 h


Michal Jareš, foto Petra Hynciíková

Filmová projekce / S láskou Vincent / Kino na hranici

Mezinárodní filmová přehlídka Kino na hranici (27.4. – 3.5.2018 Český Těšín/Cieszyn) se po roce opět vydává za svými diváky. V rámci letošního Kina na hranici na cestách mohou diváci zhlédnout mimořádný celovečerní britsko-polský snímek Doroty Kobielové a Hugha Welchmana o malíři Vincentovi van Goghovi S láskou Vincent. Byl natočen kombinací hraného filmu a animace originálních olejomaleb. Přesněji řečeno 66 960 originálních olejomaleb vytvořených 125 umělci z celého světa podle 94 původních van Goghových děl. V době konání přehlídky bude v Těšíně k vidění výstava složená ze 40 originálních obrazů, které pro film S láskou Vincent vznikly. 

vstup volný, nutná rezervace na http://www.rezervace-gvuo.cz/

pátek 20. 4. v 18 h

Muzikoterapie

Čeká vás příjemná atmosféra, poslech muzikoterapeutických nástrojů, uvolnění od starostí všedního dne a možnost vyzkoušet si hru na některé netradiční nástroje. Programem vás bude provázet edukátorka GVUO Jana Sedláková.
Bližší informace a nutná rezervace předem: Jana Sedláková, 734 437 181.

dobrovolné vstupné

úterý 24. 4. od 16 do 17.30 h

Přednáška Gabriely Pelikánové / Ostrava za první republiky, aneb už ses stavil v té bance, miláčku?

Díky enormní prosperitě města probíhal v meziválečném období v Ostravě obrovský bankovní boom. Postupem let zde vznikaly nové bankovní paláce, které patřily k vrcholným dílům tehdejšího stavitelství. Kamil Hilbert, tvůrce dostavby chrámu sv. Víta v Praze, byl autorem projektu Živnostenské banky na Nádražní ulici, která v době svého vzniku, v roce 1924, patřila k největším bankovním domům Ostravy. Jen o pár dnů později na téže ulici zahájila svou činnost kubisticky laděná pobočka Anglo-československé banky, jejímž autorem byl Josef Gočár. Na Nádražní ulici měla své sídlo již od roku 1921 i Union banka architekta Ernsta Kornera. A to ještě nejsme ve výčtu ostravských bank, sídlících za první republiky v Moravské Ostravě, ani zdaleka u konce. Ostraváci si zkrátka mohli vybírat, v jakém peněžním ústavu uloží své úspory!

vstup volný

středa 25. 4. v 16.30 h

Komentovaná prohlídka / Ivan Pinkava / Eliáš Dolejší / Napřed uhořet / Burning Through

nutná rezervace na www.gvuo.cz

vstup s platnou vstupenkou na výstavu / entry with valid exhibition ticket

čtvrtek 26. 4. v 17 h

Workshop / Blízké vztahy / Close Relations / Ivan Pinkava / Eliáš Dolejší / Napřed uhořet / Burning Through

nutná rezervace předem: Jana Sedláková, +420 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz

vstupné 20 Kč, kapacita 12 osob

čtvrtek 2. 5. v 16–18 h

Komentované promítání autorských fotografií / Pestrost Martina Straky

Fotografická tvorba Martina Straky se snoubí hlavně s motorsportem a uměleckými světy, nicméně jeho práce je mnohem pestřejší. Běžný život, portréty, reportáže, akty, dokumenty, ve kterých ctí hlavně přirozenost. Nepoužívá světla ani blesky, jen řekne, že jeho ateliérem je svět sám a že světlo si vždy najde. Martin Straka promítne své snímky z mnoha pohledů na svět i na život a každý doprovodí svým vyprávěním. Jeho druhá profese je televizní komentátor automobilových závodů a mluvené slovo je jeho další přirozeností.

vstup volný

čtvrtek 3. 5. v 17 h

 

Literární čtvrtky / Ferenc Barnás a překladatelka Marta Pató

Vystoupí maďarský prozaik Ferenc Barnás a překladatelka jeho díla Marta Pató. Beseda a autorské čtení představí autorův román Devátý (A kilencedik), který vydalo ostravské nakladatelství Protimluv koncem loňského roku.

Román Devátý (A kilencedik) nabízí nejen dobře podanou psychologickou drobnokresbu utlačovaného dítěte, ale zároveň hlubší vhled do poměrů ve společnosti kádárovského komunistického režimu v Maďarsku. Svou vyprávěcí strukturou a zejména perspektivou dětského vypravěče odhaluje dynamickou identitu dospívajícího chlapce. Hledět na svět očima dítěte, pohledem očištěným od životní zkušenosti dospělého, a tedy s minimálním předporozuměním, znamená vidět i „z kloubů vymknutou“ realitu jako něco samozřejmého – a neplatí to jen pro sociální a ekonomickou mizérii, ale i pro hanebný až zločinný režim, který ve světě dítěte vládne, protože ho nejen že nevnímá jako hanebný a zločinný, ale ani nemůže vědět, co to režim je. Můžeme zde vzpomenout na Grassův Plechový bubínek anebo, abychom zůstali bezpečně na půdě maďarské literatury, na romány s tematikou holocaustu Imreho Kertésze.

Ferenc Barnás (* 1959, Debrecín) studoval univerzitu v Debrecínu, v Mnichově a na Univerzitě Loránda Eötvöse v Budapešti (ELTE), kde získal v roce 1991 doktorát disertační prací o Hermannu Hessem. Působil jako středoškolský učitel v Budapešti, na ELTE učil hudební estetiku. V letech 1994 až 2000 byl na volné noze, poté pracoval v Ernstově muzeu v Budapešti. Je autorem čtyř románů, laureátem Ceny Sándora Máraiho (2001) a Ceny Tibora Déryho (2006). Jeho v pořadí třetí román Devátý (A kilencedik, 2006) se v Maďarsku setkal s mimořádným ohlasem, byl přeložen do různých jazyků, například angličtiny, francouzštiny aj.

Mě zajímala otázka, jaké to je, když si někdo při pozorování dění, které je pro něj podstatné, například fungování komunistického režimu, udržuje určitý odstup. Takové dítě neví, co je to režim, neví, co je to komunistický, zato je velice citlivé na špatnosti a nešvary, protože život ještě nedeformoval jeho cit pro spravedlnost...“ (Ferenc Barnás)

vstup volný

středa 9. 5. v 19 h

Přednáška Yvonny Fričové s promítáním fotografií / Brasília – město – sen

Brasília - město - sen je první publikace v češtině, která komplexně představuje ideu a architekturu brazilského hlavního města Brasília – odedávného snu Brazilců, který zrealizoval v rekordně krátkém čase (1957–1960) teprve prezident českého původu Juscelino Kubitschek. Ikona mezinárodního modernistického stylu charakterizovaná urbanistickým plánem Lucia Costy a architekturou Oscara Niemeyera je památkou UNESCO jako vrcholné dílo lidské kreativity ve 20. století. Sborník textů s množstvím encyklopedických vysvětlivek, fotografií, kreseb, ilustrací Davida Vávry a komiksových stripů Lucie Lomové provádí Brasílií krok po kroku, přibližuje okolnosti jejího vzniku i fascinující dobrodružství její výstavby, seznamuje s jejími tvůrci i obyvateli, předkládá k vlastní úvaze názory kritiků i obdivovatelů a mapuje překvapivé česko-brazilské souvislosti.

vstup volný / free of charge

čtvrtek 10. 5. v 17 h

Přednáška Marka Zágory / Domácí zvířata ve středověku

Středověk byl obdobím, které nám zanechalo veliké množství různorodých pramenů o zvířatech a také vztahu člověka k nim. Středověcí lidé o zvířatech přemýšleli, o čemž svědčí i dochovaná literatura. Zvířata stála v textech nejprve na okraji zájmu, postupně se ale některá z nich stala hlavními hrdiny. O zvířatech se dočteme nejen v Bibli, ale pojednávaly o nich i encyklopedie, bestiáře, zoologické spisy, bajky, knihy o lovu, příručky o jezdeckém umění nebo lékařské péči a další texty. Jedinečným a bohatým zdrojem informací o světě zvířat jsou pak i vizuální prameny. Středověk ale vnímal zvířata jinak, než je dnes chápeme my. Tak tomu bylo např. u domácích zvířat. Ve 12. a 13. století se pod pojmem animalia domestica (z latinského domus = dům) rozuměla zvířata, která žila uvnitř anebo v blízkosti lidských obydlí. Mezi domácími zvířaty bychom tak našli i vránu, lišku, krysu, myš, kunu a lasičku. Přednáška přiblíží pestrost a symboliku středověkého světa domácích zvířat.

vstup volný

úterý 15. 5. v 16.30 h

Mariusz Szczygieł & Res factum / Projekt: Pravda

Netradiční autorský projekt – hudební verze knihy Projekt: Pravda, jejímž autorem je polský reportér Mariusz Szczygieł, známý v Čechách i ve světě díky bestseleru „Gottland“.

Na tomto koncertě improvizují tři hudebníci na text knihy, kterou česky čte sám autor. Na scéně tak spojením živé hudby a živého slova vzniká zvláštní synergie, čtený text hudebním doprovodem dostává nový význam. Skupina Res Factum vystupuje ve filharmonických sálech, v divadlech i v klubech, nedávno vydala své první CD. Říká o sobě: „Res Factum se snaží naplnit myšlenku slovně-hudebního setkání umění, inspirovanou středověkou skladatelskou technikou, kdy základní hlas určoval pohyb ostatních hlasů – v našem případě text čtený živě autorem je inspirací pro živou hudební improvizaci.“

Ve své poslední knize Projekt: Pravda již volbou samotného názvu autor zdůrazňuje, že jeho záměrem je hledání pravd – pravd jiných lidí, osobních pravd, vyjádřených veřejně či skrývaných, niterně cítěných či jen povrchně sdílených. „Szczygieł je jako „inteligentní magnetofon“, píše úsporně a osobu vypravěče ponechává skrytou ve stínu. (…) Naslouchá všem, a pokud někoho přivádí do rozpaků, tak čtenáře, protože nutí přemýšlet a mít oči doširoka otevřené.“ (Paweł Dunin-Wąsowicz)

Účinkují: Mariusz Szczygieł - hlas, Nina Nu – vokál, citera, Tadeusz Sudnik – elektronické nástroje, Marcin Krzyżanowski – elektrické violoncello.

vstup volný

 

úterý 16. 5. v 19 h


Foto: Filip Springer

Přednáška Vladimira 518 / OBSESE

Přednáška volně navazuje na autorovu publikaci, která se zaměřuje na dvacítku unikátně vybraných současných českých umělců několika generací. Představuje je však naprosto jinak, než by kdo čekal. V neformálních rozhovorech a zákulisních fotografiích zkoumá jejich inspirační zdroje, záliby a obsese. Ukazuje umělce jako obyčejné lidi, workoholiky, fanatiky, kteří jsou fascinovaní uměním, ale i obyčejnými věcmi. Zkoumá jejich životní nasazení prostřednictvím tří témat – umělec, jeho inspirace a pracovní prostor.

vstup volný

pátek 18. 5. v 17 h

Svět za obrazy / Tvůrčí dílna pro seniory

Náplní tvůrčích dílen jsou prohlídky výstav, výtvarné a jiné tvořivé činnosti, propojené s využitím arteterapie, muzikoterapie, aktivizačních i receptivních technik, reminiscence a tréninku paměti. Přijďte využít pozitivních účinků umění a tvůrčích aktivit na své fyzické, psychické a duševní zdraví.

Bližší informace a nutná rezervace předem: Jana Sedláková, T: 734 437 181

vstup 20 Kč

středa 23. 5. v 16 h

Komponované odpoledne a křest knihy Ivan Pinkava / Eliáš Dolejší / Napřed uhořet / Burning Through

vstup s platnou vstupenkou na výstavu

čtvrtek 24. 5. v 17 h

Muzikoterapie

Čeká vás příjemná atmosféra, poslech muzikoterapeutických nástrojů, uvolnění od starostí všedního dne a možnost vyzkoušet si hru na některé netradiční nástroje. Programem vás bude provázet edukátorka GVUO Jana Sedláková.

Bližší informace a nutná rezervace předem: Jana Sedláková, E: sedlakova@gvuo.cz,
T: 734 437 181

dobrovolné vstupné

úterý 29. 5. v 16 – 17.30 h

Přednáška Gabriely Pelikánové / Ostrava za první republiky, aneb zase nemám co na sebe. Půjdeme nakupovat, miláčku!

V meziválečném období rostly v Ostravě obchodní domy jako houby po dešti. Během poměrně krátké doby tady zřídily své filiálky takové firmy jako Brouk a Babka (1929), Adler a syn – ASO (1929) a Baťa (1931). Své podnikání zde provozovaly ale i ostravští obchodníci, jako byl Mořic Bachner, který nechal vystavit Erichem Mendelsohnem v roce 1932 moderní pětiposchoďový obchodní dům na rohu ulic Zámecké a Puchmajerovy. V témže roce vznikla i novostavba obchodního domu Borger ve Velké ulici, dílo Ernesta Kornera. Tentýž architekt byl autorem i Nesselrothova komplexu obytných a obchodních prostor na nároží ulic 28. října a Nádražní. Opominout nelze dnes již neexistující novostavbu obchodního domu Rix nebo dnes tolik diskutovanou budovu obchodního domu Ostravica Textilia. Zkrátka, jestli si ostravské dámy, slečny, paní a dívky chtěly za první republiky koupit něco hezkého na sebe, měly opravdu kde vybírat!

vstup volný / free of charge

středa 30. 5. v 16.30 h

Trojkoncert / Martin Režný / Jára Tarnovski / Haco

Koncert hvězdy japonské avant-popové scény. Haco je japonská zpěvačka, skladatelka, multiinstrumentalistka, sound designerka a performerka, proslulá kromě sólové tvorby také jako zakládajícíčlenka kapel After Dinner (1981-1991) a Hoahio. Právě díky kapele After Dinner a jejímu propojení s Recommended Records, klíčovým labelem hnutí Rock In Opposition, se Haco stala mezinárodně uznávanou umělkyní. Svoje první sólové album vydala v roce 1995. Haco si postupně vytvořila unikátní zvuk (do značné míry založený na využívání nových technologií). Volně kombinuje postupy elektroakustické hudby, post-punku, avantgardy, ambientu, improvisingu, ale i popu. Nahrávky, na kterých se podílela, vychází na zásadních labelech jako jsou Tzadik nebo Improvised Music from Japan. Haco úzce spolupracovala s takovými esy světové scény, jako jsou Fred Frith, Chris Cutler, Acid Mothers Temple, Zeena Parkins, Otomo Yoshihide, Ikue Mori nebo Nobukazu Takemura. V roce 2005 byla její deska Stereo Bugscope 00 oceněna na prestižní Prix Ars Electronica. Aktuální album Haco nazvané Qoosui vyšlo u labelu Someone Good/Room40 australského multimediálního umělce Lawrence Englishe a zaznamenalo velmi dobré ohlasy po celém světě.
Průvodní text k desce napsal respektovaný britský hudební teoretik David Toop, na albu se podílel i Tarnovski z kapely Gurun Gurun. Skladby z Qoosui také tvoří základ letošního evropského turné Haco.

 Tarnovski hraje sólově, s kapelami Gurun Gurun, IQ+1 a The Czech Psychedelic Society Manifesto, v duu s bubenicí Míšou Antalovou, s mexickou multimediální umělkyní Laurou Luna a společně s Federselem v projektu Wabi Experience. 

Věnuje se také scénické hudbě, field recordingu (Prosoxi Skylos), remixování a tvorbě mixtapů (mj. mixy pro Fluid Radio, S13, Headphone Commute). 

Jeho improvizované sety jsou mixem glitchové dekonstrukce, musique concrète a field recordings.Tarnovski spolupracoval mj. s japonskýmí hudebníky Haco, Asuna a Aus, s dronovým projektem Mai Mai Mai, s Oldřichem Janotou, Aranem Epochal, krautrockery B4 nebo s performerkou Cristinou Maldonado. V současnosti pracuje na svém prvním sólovém albu.

 

Performance neunavitelného ostravského hudebníka a organizátorského nadšence pro všechno „podivné“ Martina Režného.

7 ''EP u Korobushka records je na spadnutí, pod nickem Säkkikangas přináší pestrou paletu čtyř tracků jako výsledek rozdílných přístupů kombinování terénních nahrávek a elektronické manipulace. Jako vždy bude i vystoupení v Domě umění improvizované, kromě strategií, u kterých jsem si výsledkem víceméně jistí, dojde i na ty, od kterých se očekává, že by měly překvapit. A klidně i vyvolat nejistotu

vstup volný

středa 30. 5. v 19 h


Haco, foto: Masakazu Fukuta

Setkání s Janem Fišarem a s přáteli Emanuela Křenka

vstup s platnou vstupenkou na výstavu

čtvrtek 31. 5. v 17 h

Mezinárodní den dětí

vstup volný

pátek 1. 6. v 10 a ve 13 h

Festival / Ostravská muzejní noc

vstup volný

Sobota 9. 6.  od 17 h

Přednáška Marka Zágory / Koruny a korunovace Karla IV

vstup volný

úterý 12. 6. v 16.30 h

Svět za obrazy / Tvůrčí dílna pro seniory

Náplní tvůrčích dílen jsou prohlídky výstav, výtvarné a jiné tvořivé činnosti, propojené s využitím arteterapie, muzikoterapie, aktivizačních i receptivních technik, reminiscence a tréninku paměti. Přijďte využít pozitivních účinků umění a tvůrčích aktivit na své fyzické, psychické a duševní zdraví.

Bližší informace a nutná rezervace předem: Jana Sedláková, T: 734 437 181

vstup 20 Kč

středa 20. 6. v 16 h

Komentovaná prohlídka Kdo je vítězem? / Who is the Victor?

nutná rezervace na www.gvuo.cz vstup s platnou vstupenkou na výstavu

úterý 26. 6. v 19 h

Přednáška Gabriely Pelikánové / Ostrava za první republiky, aneb dnes mě nečekej, miláčku, jdeme s chlapama na fotbal!

vstup volný

středa 27. 6. v 16.30 h
   
   
NAHORU

 

 
 
Pro školy
 
 
 
 
 


copyright 2008 - 2011 | Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist