logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > O galerii > Historie  
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý 10 - 20 hodin
středa - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
Galerie výtvarného umění v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
 
Generální partner
Partneři
 
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen


            

 

Osmdesátiletá historie Domu umění a Galerie výtvarného umění v Ostravě

Když 22. října 1922 schválil přípravný výbor za organizačního vedení profesora českého gymnázia v Ostravě Rudolfa Tlapáka stanovy a program Spolku pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě, položil tak základ pro soustavnou prezentaci výtvarného umění a postupné utváření systematické umělecké sbírky. Programem spolku totiž bylo „vybudovati důstojný stánek umění výtvarného, který by sloužil jednak k pořádání uměleckých výstav, jednak k umístění stálé umělecké galerie a který by byl střediskem programové výchovy umělecké.“
V roce 1924 byla započata výstavba a již o dva roky později slavnostně otevřen Dům umění. Pozoruhodný objekt vystavěný Kotěrovými žáky architekty Fialou a Wallenfelsem ve funkcionalistickém slohu byl veřejnosti zpřístupněn zahájením výstavy ze soukromých sbírek ostravských sběratelů. Současně byla otevřena Jurečkova galerie – stálá výstava odkazu jednoho ze zakladatelů Spolku a mecenáše, stavitele Františka Jurečka. Jeho dar 113 (většinou grafických) děl českého umění 19. století lze považovat za základ uměleckých sbírek dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě, která byla založena v roce 1952 jako Krajská galerie v Ostravě.
Dům umění a Galerie výtvarného umění v Ostravě prošly bouřlivým historickým vývojem. K slavným počátkům počítáme především obrovský přínos Domu umění pro rozvoj výtvarné kultury na Ostravsku ve 20. a 30. letech. Nezanedbatelná byla však i úloha, kterou sehrával Dům umění ve válečných letech. Přehledy výstav uskutečněných v Domě umění po roce 1948 názorně ilustrují politické proměny dalších 40 let.
K velkému rozšiřování galerijních sbírek docházelo už v 60. letech 20. století zásluhou tehdejšího vedoucího odborných pracovníků Viléma Jůzy. Díky jeho uvědomělé akviziční činnosti se dnes může Galerie výtvarného umění v Ostravě chlubit poměrně celistvou sbírkou umění 60. let. Desítky let soustavné akviziční práce vedly nakonec k vytvoření rozsáhlé, vnitřně strukturované sbírky, jejíž kvalita značně překračuje Jurečkovy záměry.
V roce 1984 získala Galerie výtvarného umění v Ostravě další výstavní prostor. Nová síň Poruba sloužila výstavám a dříve v ní sídlila knihovna. V současnosti se v objektu uskutečňují výstavy mladých umělců a v nově zřízeném ateliéru výtvarné dílny pro školy a veřejnost. Třetí a poslední budovou, která rozšířila prostory instituce, je administrativní a správní budova na Poděbradově ulici. V roce 2008 sem byla přemístěna galerijní knihovna a veškeré administrativní zázemí. Dům umění tak získal více prostoru pro výstavy, ačkoliv získaný prostor ani po těchto úpravách není dostačující.

 

 
Vážení návštěvníci, dovolujeme si Vás upozornit na novou prezentaci historie a architektury Domu umění a uměleckých děl z Jurečkovy sbírky, která vznikla u příležitosti výročí 80. let Domu umění.
 
 
 
Pro školy
 
 
 
 
 
 
 
 
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY
 


copyright 2008 - 2011| Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist