logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > O galerii > Dokumenty GVUO  
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý 10 - 20 hodin
středa - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
Galerie výtvarného umění v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
 
Generální partner
Partneři
 
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen


            

  Dokumenty Galerie výtvarného umění v Ostravě  
VÝROČNÍ ZPRÁVY
o činnosti a hospodaření GVUO
za rok: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000
ZŘIZOVACÍ LISTINA  
ZÁKONY (výběr)
Zákony týkající se provozu galerií a muzeí umění
(vše dostupné na stránkách Ministerstva kultury ČR)
71/1994 Sb.
Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
101/2001 Sb. Zákon o navracení kulturních statků
121/2001 Sb.
Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
122/2001 Sb.
Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
214/2002 Sb. Zákon o vývozu z celního území EU
257/2001 Sb.
Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
275/2000 Sb. Vyhláška ministerstva kultury ze dne 28.7.2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb.
Č.j. 53/2001
Metodický pokyn ministerstva kultury k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy v muzeích a galeriích zřizovaných Českou republikou nebo územními samosprávnými celky (kraji, obcemi) ze dne 4.1.2001
Č.j. 14639/2002
Metodický pokyn ministerstva kultury k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí ze dne 14.10.2002
PROFESNÍ ETICKÝ KODEX MUZEÍ Dokument ke stažení ve formátu PDF (Adobe Acrobat) ze stránek RG ČR.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Galerie výtvarného umění v Ostravě vyhlašuje výběrové řízení na pozici edukační pracovník

Termín přihlášek: do 30. 4. 2018. Požadavky ke stažení zde.
Přihlášky s přiloženým strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte na e-mailovou adresu info@gvuo.cz.
Do předmětu zprávy napište „Výběrové řízení, GVUO – edukační pracovník“.

 

  ŽÁDOST O INFORMACE O SBÍRKOVÉM FONDU GVU V OSTRAVĚ ke stažení.  
  Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů / ke stažení.  
       
 
 
Pro školy
 
 
 
 
 
 
 
 
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY
 


copyright 2008 - 2011| Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist