logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > O galerii > Architektura  
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý 10 - 20 hodin
středa - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
Galerie výtvarného umění v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
 
Generální partner
Partneři
 
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen


            

 
Architektura Domu umění
 
Od počátku 20. století, a zvýšeně po vzniku Československé republiky, vzrůstající rozvoj Ostravska přinesl sebou výrazný zájem o výtvarné umění, který byl komplikován neexistencí výstavní síně. 24. ledna 1923 byl založen "Spolek pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě", který vypsal veřejnou soutěž s přesně danými požadavky na vlastnosti budovy, respektujícími nejaktuálnější světové trendy architektury tohoto charakteru. Porota, jejímiž členy byli, mimo jiné, významné postavy české kultury V. V. Štech a architekti Fr. Vahala a B. Fuchs, udělila dvě druhé ceny návrhům K. Roškota a dvojice Františka Fialy a Vladimíra Wallenfelse, jenž poté vypracovali definitivní plány, na základě kterých stavitel R. Kaulich stavbu provedl. Budova byla 13. května 1926 slavnostně otevřena. Pražští architekti, žáci J. Kotěry a J. Gočára, vyprojektovali budovu pokrokového puristického vzhledu, akcentující velké plochy cihlové stěny. Její jedinečné postavení v dobové architektuře spočívá zvláště v použití lucernového osvětlení velkých sálů, které zajišťuje ideální přístup denního světla k vystavovaným předmětům, jak to můžeme pozorovat v nezměněné podobě dodnes.
V. Wallenfels, F. Fiala
V. Wallenfels, F. Fiala


Kamil Roškot
K. Roškot
 

Vážení návštěvníci, dovolujeme si Vás upozornit na novou prezentaci historie a architektury Domu umění a uměleckých děl z Jurečkovy sbírky, která vznikla u příležitosti výročí 80. let Domu umění.

 

 

Nový Dům umění - Galerie pro XXI. století
/Dům umění/
Prezentace projektu na přístavbu Domu umění spojená s veřejnou diskuzí. Architektonický návrh představí Alexandra Brabcová, Naděžda Goryczková, Josef Pleskot a Jiří Jůza.

V pondělí 30. května 2011 v 17 hodin se v ostravském Domě umění uskuteční prezentace projektu na přístavbu Domu umění spojená s veřejnou diskuzí. Ve veřejné zakázce o studii nového Domu umění byl vybrán návrh předního českého architekta Josefa Pleskota. Vizualizaci projektu představí Jiří Jůza, ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO), Josef Pleskot, architekt, a Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu.
Přístavba stávajícího Domu umění je nevyhnutelnou záležitostí. Dům umění, architektonický skvost z roku 1926, nesplňuje všechny potřeby galerie pro 21. století. Výstavní prostory jsou nedostačující stejně jako veškeré další zázemí pro činnost instituce i pro návštěvníky.

Vzhledem k současnému pojetí evropského muzea umění je žádoucí, aby nová budova zvýraznila Galerii   výtvarného   umění   v Ostravě  jako   veřejnou  instituci    pro 21. století,   která bude otevřená a transparentní a jež bude neokázalým, avšak výrazným symbolem regionu.
Nový Dům umění by měl vyřešit několik současných klíčových problémů. Prostory pro stálé expozice ze sbírek GVUO, které nyní prakticky neexistují, získají prostor o rozloze 2150 m2. Výstavní sály pro krátkodobé expozice nabídnou 1250 m2 pro reprezentativní projekty typu Svárů zření. Vstupní zóna s informačními panely a obrazovkami poskytne infocentrum, zázemí pro návštěvníky, prodejnu knih a suvenýrů a kavárnu.
Počítá se také s dostatečnými prostory pro práci se sbírkami a přípravu výstav, speciálními místnostmi pro vzdělávací aktivity, jako jsou ateliéry, laboratoře, dětská galerie se zázemím, studijní centrum s otevřenou studijní zónou, kvalitní odbornou knihovnou i studovnou pro veřejnost a multifunkční sálem pro 150 osob.
Po své dostavbě a rekonstrukci tedy GVUO nabídne návštěvníkovi mnohočetnou zkušenost, skládající se ze stálé expozice, dočasných výstav, vzdělávacích aktivit, doprovodných divadelních, filmových a hudebních představení malých žánrů, studijního centra, knihovny, knihkupectví a kavárny. Galerie tak poskytne možnost získat interaktivní zkušenost s výtvarným uměním, včetně počítačových animací a interaktivních programů, a to jak ve stálé expozici, tak v učebních prostorách.
Nový Dům umění se stane moderním muzeem umění, polyfunkční institucí a kulturním centrem pro 21. století, které zajistí uživatelský komfort, kvalitu expozic a výstav, veřejnou přístupnost a dostatečné zázemí pro přípravu výstav. Cílem dostavby a rekonstrukce Domu umění je jednak rehabilitace Domu umění, zajištění efektivní péče i využití sbírek, nabídka příležitosti pro osobnostní rozvoj, a jednak vzdělávání a kvalitní trávení volného času obyvatelů Moravskoslezského kraje.
Hlavní příležitostí v rámci rekonstrukce a dostavby Domu umění pro účely nové podoby Galerie výtvarného umění v Ostravě je stát se po více než osmdesáti letech nejatraktivnějším moderním muzeem umění v České republice, které bylo nově postaveno. Celý projekt je koordinován a realizován ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, zřizovatelem Galerie výtvarného umění  Ostravě.

Jiří Jůza

 
 
Pro školy
 
 
 
 
 
 
 
 
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY
 


copyright 2008 - 2011| Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist