logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > Programy > Archiv 2016
Programy / Skoly
Programy / Verejnost
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
GVUO je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen
SCA-ART
Info Ostrava
 
Archív výstav 2010 Archív výstav 2009 Archív výstav 2008
       

KALENDÁRIUM
 

Galerijní dílnička pro děti od 5 do 12 let bez účasti dospělého doprovodu
/Dům umění/

Interaktivní prohlídky výstav a výtvarné činnosti dílen jsou podobně jako animační programy formálně i obsahově provázány s aktuálními výstavami. Účastníci se mohou seznámit s tradičními i netradičními výtvarnými technikami z oblasti kresby, malby, prostorové tvorby apod. v přímém kontaktu s vystavenými exponáty. Cena dílny je 20 korun za osobu.
Bližší informace a nutná rezervace předem: Jana Sedláková, sedláková@gvuo.cz, 734 437 181

Čtvrtek 7. 1. 16.00–17.30 hod.

Cesta Karla IV. do Paříže
/Knihovna GVUO/

Římský císař a český král Karel IV. z rodu Lucemburků podnikl na přelomu let 1377 a 1378 svou poslední velkou diplomatickou cestu, která mířila do jeho oblíbené Francie. Přes pokročilý věk i onemocnění dnou se společně se svým nejstarším synem a nástupcem Václavem IV. vydal na cestu, k níž jej přiměla především politická situace v tehdejší Evropě. O celé cestě i průběhu jednání s francouzským králem Karlem V. Moudrým jsme velice dobře informováni díky oficiální Relaci Velkých kronik Francie. Navíc byla poslední císařova cesta zaznamenána nejen slovem, ale dochoval se nám i přebohatý, téměř reportážní obrazový doprovod, jehož autory byli mistři soudobé knižní malby. Přednáška přiblíží na základě dochovaných miniatur i jedinečné Relace nejvýznamnější události panovnického setkání.
Přednáška Marka Zágory z cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku VIII. V Knihovně GVUO. Vstup volný.

Čtvrtek 14. 1. v 16.30 hod.

Galerijní dílnička pro děti od 5 do 12 let bez účasti dospělého doprovodu
/Dům umění/

Interaktivní prohlídky výstav a výtvarné činnosti dílen jsou podobně jako animační programy formálně i obsahově provázány s aktuálními výstavami. Účastníci se mohou seznámit s tradičními i netradičními výtvarnými technikami z oblasti kresby, malby, prostorové tvorby apod. v přímém kontaktu s vystavenými exponáty. Cena dílny je 20 korun za osobu.
Bližší informace a nutná rezervace předem: Jana Sedláková, sedláková@gvuo.cz, 734 437 181

Čtvrtek 14. 1. 16.00–17.30 hod.

Galerijní dílnička pro děti do 10 let a dospělý doprovod (také
pro neslyšící)

/Dům umění/

Interaktivní prohlídky výstav a výtvarné činnosti dílen jsou podobně jako animační programy formálně i obsahově provázány s aktuálními výstavami. Účastníci se mohou seznámit s tradičními i netradičními výtvarnými technikami z oblasti kresby, malby, prostorové tvorby apod. v přímém kontaktu s vystavenými exponáty. Cena dílny je 20 korun za osobu.
Bližší informace a rezervace předem: Marcela Pelikánová, pelikanovam@gvuo.cz, 731 691 561, pro neslyšící Pavlína Zarubová: 608 763 111, csnn.cz@csnn.cz

Úterý, 26.1. 16.00–17.30 hod.

Komentovaná prohlídka výstavy Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
/Dům umění/

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem. V Domě umění.
Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

Středa 27. 1. v 16.30 hod.

Krajiny světla a stínů Václava Radimského
/Knihovna GVUO/

Přednáška Gabriely Pelikánové z cyklu Pavučiny životů – rozplétání osudů předních českých výtvarníků.
V Knihovně GVUO. Vstup volný.

Středa 27. 1. v 16.30 hod.

Galerijní dílnička pro děti od 5 do 12 let bez účasti dospělého doprovodu
/Dům umění/

Interaktivní prohlídky výstav a výtvarné činnosti dílen jsou podobně jako animační programy formálně i obsahově provázány s aktuálními výstavami. Účastníci se mohou seznámit s tradičními i netradičními výtvarnými technikami z oblasti kresby, malby, prostorové tvorby apod. v přímém kontaktu s vystavenými exponáty. Cena dílny je 20 korun za osobu.
Bližší informace a nutná rezervace předem: Jana Sedláková, sedláková@gvuo.cz, 734 437 181

Čtvrtek 28. 1. 16.00–17.30 hod.

Galerijní dílnička pro děti bez věkového omezení a dospělý doprovod
/Dům umění/

Interaktivní prohlídky výstav a výtvarné činnosti dílen jsou podobně jako animační programy formálně i obsahově provázány s aktuálními výstavami. Účastníci se mohou seznámit s tradičními i netradičními výtvarnými technikami z oblasti kresby, malby, prostorové tvorby apod. v přímém kontaktu s vystavenými exponáty. Cena dílny je 20 korun za osobu.
Bližší informace a rezervace předem: Marcela Pelikánová, pelikanovam@gvuo.cz, 731 691 561

Sobota 30. 1.  10.00–11.30 hod.

Hra na přehrávače / Petr Ferenc
/Dům umění/

Přednáška s hudebními ukázkami a workshop z cyklu Pohyby, zvuky, prostory, který mapuje soudobou experimentální hudbu. Přehrávače jsou již několik desetiletí nezbytným hudebně-zvukovým nástrojem mnoha experimentálních hudebníků. Historii a současnou práci s nimi představí a následnou dílnu povede  Petr Ferenc, známý hudební publicista a hráč na desky, kazety,kompakty i minidisky. Zájemci si mohou sebou donést vlastní přehrávače i zvukové nosiče (šmajdající gramofony, krátkovlnná rádia, staré kazety, páskové magnetofony, záznamy činností...), ale taky mohou jen sedět a poslouchat. Vstup svolný.

Sobota 30. 1. v 19 hod.

Hrad Lauf a jeho erbovní síň / Přednáška
/Knihovna GVUO/

V roce 1353 uzavřel Karel IV. kupní smlouvu s falckou větví Wittelsbachů a získal území Horní Falce, které rozšířil a v roce 1355 připojil k zemím Koruny české. Na západní hranici tehdejšího území leželo městečko Lauf an der Pegnitz s hradem uprostřed řeky. V letech 1357-1360 nechal císař na jeho místě vystavět nový hrad, jehož nejvýznamnější částí je proslulý erbovní sál, který je jedním z projevů Karlovy státní propagandy. Umístění znaků na hrad Lauf bylo demonstrací územní expanze českého krále a integrity nově připojeného území k zemím Koruny české. Výzdoba sálu je považována za nejvzácnější sbírku české a moravské heraldiky. Sochařská výzdoba hradu klade veliký důraz na svatováclavskou tradici a ideologii. Sochu sv. Václava najdeme nad hlavním vchodem do hradu, v erbovním sálu je pak reliéf se světcovým vyobrazením.

Přednáška Marka Zágory z cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku VIII. Vstup zdarma.

Úterý 9. 2. v 16.30 hod.

Galerijní dílnička pro děti do 10 let a dospělý doprovod (také
pro neslyšící)

/Dům umění/

Interaktivní prohlídky výstav a výtvarné činnosti dílen jsou podobně jako animační programy formálně i obsahově provázány s aktuálními výstavami. Účastníci se mohou seznámit s tradičními i netradičními výtvarnými technikami z oblasti kresby, malby, prostorové tvorby apod. v přímém kontaktu s vystavenými exponáty.
Cena dílny je 20 korun za osobu.

Bližší informace a rezervace předem: Marcela Pelikánová, pelikanovam@gvuo.cz, 731 691 561
Pro neslyšící Pavlína Zarubová: 608 763 111, csnn.cz@csnn.cz

Úterý 9. 2., 16.00–17.30 hod.

Komentovaná prohlídka výstavou Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
/Dům umění/

Komentovaná prohlídka výstavy Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě s kurátorem. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu. Rezervace není nutná!

Středa 10. 2. v 16.30 hod.

Galerijní dílnička pro děti od 5 do 12 let bez účasti
dospělého doprovodu

/Dům umění/

Interaktivní prohlídky výstav a výtvarné činnosti dílen jsou podobně jako animační programy formálně i obsahově provázány s aktuálními výstavami. Účastníci se mohou seznámit s tradičními i netradičními výtvarnými technikami z oblasti kresby, malby, prostorové tvorby apod. v přímém kontaktu s vystavenými exponáty.
Cena dílny je 20 korun za osobu.

Bližší informace a nutná rezervace předem: Jana Sedláková, sedlakova@gvuo.cz, 734 437 181

Čtvrtek 11. 2., 16.00–17.30 hod.

Komentovaná prohlídka výstavou Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
/Dům umění/

Komentovaná prohlídka výstavy Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě s kurátorem. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu. Rezervace není nutná!

Středa 17. 2. v 16.30 hod.

Héctor Rey / Koncert
/Dům umění/

Hector Rey pochází ze Španělska a patří k mezinárodním tvůrcům, kteří si své zkušenosti vytvořili pobýváním a koncertováním v různých klubech, festivalech a na alternativních scénách. Héctor Rey se věnuje sochařství a improvizované hudbě a žije v Berlíně. Sochy vystavoval skupinově i sólově v galeriích v USA, Finsku a Španělsku. Získal granty a rezidenční pobyty mimo jiné na Aaltově univerzitě v Helsinkách a School of Visual Arts v New Yorku. K improvizované hudbě přistupuje jako ke skulpturálnímu procesu, s důrazem na morfologické konfigurace matérie. Koncertoval na nejrůznějších místech a festivalech v USA, Španělsku, Polsku, Finsku i jinde, sólově nebo ve spolupráci s hudebníky, jako jsou Seijiro Murayama, Tomás Gris, Miguel A. García a s výtvarnými umělci (Shu Lea Cheang) nebo experimentálními tanečníky jako Dominique Starck, Marianela León, Przemyslaw Kamiński aj. Mezi jeho současné spolupracovníky patří Rishin Singh, Simon Charles nebo Rolando Hernández.  Vede label Nueni Recs a pořádá každý měsíc poslechové večery gramodesek nazývané Murrunmaldiak.

Koncert z cyklu Pohyby, zvuky, prostory, který mapuje soudobou experimentální hudbu.
Vstup zdarma.

Středa 17. 2. v 19 hod.

Galerijní dílnička pro děti od 5 do 12 let bez účasti
dospělého doprovodu

/Dům umění/

Interaktivní prohlídky výstav a výtvarné činnosti dílen jsou podobně jako animační programy formálně i obsahově provázány s aktuálními výstavami. Účastníci se mohou seznámit s tradičními i netradičními výtvarnými technikami z oblasti kresby, malby, prostorové tvorby apod. v přímém kontaktu s vystavenými exponáty.
Cena dílny je 20 korun za osobu.

Bližší informace a nutná rezervace předem: Jana Sedláková, sedlakova@gvuo.cz, 734 437 181

Čtvrtek 18. 2., 16.00–17.30 hod.

Protimluvná čtrnáctka
/Dům umění/

Literárně –  hudební večer ke 14. výročí založení ostravské kulturní revue Protimluv, na kterém bude představen nový knižní titul Černý bod  publicisty Martina Jirouška z komorní scény Aréna , v němž autor mapuje vývoj hororu v českých zemích od 19. století. Hosty večera bude například primabalerína Národního divadla moravskoslezského Olga Borisova – Pračiková, Kateřina Brožová. Pravnučka Anny Marie Tilschové, herec Marek Cisovský z Komorní scény Aréna. K ukázkám z filmových hororů zahraje improvizační uskupení Krraakkk a součástí programu bude také autorské čtení Marka Šindelky, nositele ceny Magnesia Litera za rok 2012. Průvodcem večera bude Petr Mecner.  
Akce začne v 18 hodin. Vstup zdarma.

Pondělí 22. 2. v 18 hod.

Přednáška fotografa GVUO Vladimíra Šulce / Měsíc fotografie  / Robert Doisneau
/Knihovna GVUO/


Přednáška Vladimíra Šulce – fotografa GVUO na téma světová poválečná humanistická fotografie a česká meziválečná fotografická avantgarda.
Vstup zdarma.

Úterý 23. 2. v 17 hodin

Komentovaná prohlídka výstavou Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
/Dům umění/

Komentovaná prohlídka výstavy Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě s kurátorem. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu. Rezervace není nutná!

Středa 24. 2. v 16.30 hod.

Malíř mnoha tváří František Muzika / Přednáška
/Knihovna GVUO/

František Muzika (1900-1974) byl umělcem mnoha zaměření, kromě malířství se věnoval ilustrátorské práci, typografii a stal se i jedním z průkopníků české moderní scénografie. Kromě studia malby na AVU v Praze se věnoval i sochařství. V roce 1922 byl přijat do ateliéru Jana Štursy. Ve stejné době se začal zabývat knižní grafikou a v roce 1927 navázal spolupráci s nakladatelstvím Aventinum Otakara Štorch – Mariena, psal výtvarné kritiky do Rozprav Aventina a stal se redaktorem časopisu Musaion. Byl členem avantgardní skupiny Devětsil, SVU Mánes a Nové skupiny. Muzikova počáteční tvorba byla do značné míry ovlivněna fauvismem. Během roku 1923 se začíná přiklánět k novoklasicismu, následně jeho díla získávají nádech lyrického a posléze imaginativního kubismu. Během válečných let vytvářel surrealisticky zaměřené snové obrazy inspirované tragédií českého národa, z nichž nejznámější je cyklus Z Českého ráje. Muzikova tvorba byla v této době vnímána jako „zvrhlé umění“ a nebylo mu umožněno vystavovat. V době poválečné reprezentoval Muzika československé výtvarné umění na mnoha zahraničních výstavách. Patřil mezi vynikající umělce, ale největší mezinárodní ocenění získal v roce 1959 za autorství knihy Krásné písmo, v níž zúročil své pedagogické zkušenosti z působení na Uměleckoprůmyslové škole v Praze.

Přednáška Gabriely Pelikánové z cyklu Pavučiny životů – rozplétání osudů předních českých
výtvarníků. V Knihovně GVUO. Vstup volný.

Středa 24. 2. v 16.30 hod.

Galerijní dílnička pro děti od 5 do 12 let bez účasti
dospělého doprovodu

/Dům umění/

Interaktivní prohlídky výstav a výtvarné činnosti dílen jsou podobně jako animační programy formálně i obsahově provázány s aktuálními výstavami. Účastníci se mohou seznámit s tradičními i netradičními výtvarnými technikami z oblasti kresby, malby, prostorové tvorby apod. v přímém kontaktu s vystavenými exponáty.
Cena dílny je 20 korun za osobu.

Bližší informace a nutná rezervace předem: Jana Sedláková, sedlakova@gvuo.cz, 734 437 181

Čtvrtek 25. 2., 16.00–17.30 hod.

Galerijní dílnička pro děti bez věkového omezení a
dospělý doprovod

/Dům umění/

Interaktivní prohlídky výstav a výtvarné činnosti dílen jsou podobně jako animační programy formálně i obsahově provázány s aktuálními výstavami. Účastníci se mohou seznámit s tradičními i netradičními výtvarnými technikami z oblasti kresby, malby, prostorové tvorby apod. v přímém kontaktu s vystavenými exponáty.
Cena dílny je 20 korun za osobu.

Bližší informace a rezervace předem: Marcela Pelikánová, pelikanovam@gvuo.cz, 731 691 561

Sobota 27. 2., 10.00–11.30 hod.
Komentovaná prohlídka výstavou Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
/Dům umění/

Komentovaná prohlídka výstavy Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě s kurátorem. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu. Rezervace není nutná!
Středa 2. 3. v 16.30 hod.

Triforium Svatovítské katedrály
/Knihovna GVUO/

riforium je ochoz v síle zdi, otevřený do vnitřního prostoru katedrály zpravidla sloupkovými arkádami a umístěný mezi spodní zónou mezilodních arkád a horní zónou bazilikálních oken v chóru, transeptu či v hlavní lodi. Nejznámější triforium u nás najdeme ve Svatovítské katedrále. Zdobí jej jedinečná portrétní galerie, která nemá ve středověké Evropě obdoby. Výzdoba připomínala osobnosti, které se zasloužily o stavbu gotického chrámu. Celkem jednadvacet bust znázorňuje Karla IV. a deset členů jeho rodiny, tři pražské arcibiskupy, dva hlavní stavitele katedrály a pět ředitelů stavby. Busty panovnického rodu se nacházejí v polygonu východního závěru nad hlavním oltářem chrámu s ostatky sv. Víta. Většinu poprsí doplňují heraldické znaky po stranách, laičtí stavitelé katedrály mají na hrudi mistrovské štítky. Nad každou bustou je namalován nápis s biografickými údaji.
Přednáška Marka Zágory z cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku VIII. Vstup volný.

Úterý 8. 3. v 16.30 hod.

Komentovaná prohlídka výstavou Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
/Dům umění/

Komentovaná prohlídka výstavy Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě s kurátorem. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu. Rezervace není nutná!
Středa 9. 3. v 16.30 hod.

Setkání s Ianem Pattersonem a křest publikace k výstavě Iain Patterson / Out West
/Dům umění/

16:00 | přednáška: Architektura bez architektů
17:00 | slavnostní setkání s autorem a křest publikace

 
Setkání s Iainem Pattersonem, křest publikace k výstavě Iain Patterson / Out West a přednáška Architektura bez architektů.

Iain Patterson učil třicet let na Fakultě kresby a malby na Edinburské akademii výtvarných umění (Edinburgh College of Art – ECA). Specializoval se na výuku kresby podle modelu, anatomickou kresbu a malířskou kompozici od prvních ročníků až po postgraduální studenty. Vždy projevoval velký zájem o kariéry svých studentů a fungování uměleckých organizací, zejména pak galerie New 57 Gallery (1968-74). Je zakládajícím členem a bývalým předsedou Collective Gallery v Edinburghu.                      

Nyní, po odchodu z ECA do penze, plánuje Iain Patterson věnovat mnohem více času své vlastní umělecké činnosti v ateliéru v East Lintonu. Celých patnáct let přestavoval tradiční domek na Hebridách a vášnivě se zajímá o vernakulární architekturu a improvizovanou hudbu.
V Domě umění. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

Úterý 15. 3. v 16.00 hod.
Komentovaná prohlídka výstavou Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
/Dům umění/

Komentovaná prohlídka výstavy Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě s kurátorem. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu. Rezervace není nutná!
Středa 16. 3. v 16.30 hod.

Petr Vrchlabský a Skupina 1742 / Slovo a surrealistická imaginace
/Dům umění/

Literární večer v rámci festivalu Archikultura, ve kterém vystoupí básník, prozaik a publicista Petr Vrchlabský, kterému vyšla pod hlavičkou Protimluvu kniha S pamětí v zádech. Autor vystoupí spolu se svými přáteli z ostravské surrealistické „Skupiny 1742“, do níž patřili mj. Jitka Ručková, Pavel Godický nebo Jaroslava Paletová.
 
Hlavní osu knihy S pamětí v zádech Petra Vrchlabského tvoří články, které vycházely v letech 2003–2008 v kulturní revue Protimluv. Podstatným a dnes již charakteristickým prvkem těchto článků je láska k Ostravě, všeobecný přehled, osobní vzpomínky a nadhled, patřičná dávka kritičnosti, která se mísí s přívětivým až laskavým humorem – to vše tvoří jednolitý, věcný, srozumitelný a čtivý celek. Ve čtyřech kapitolách („Ztracené věci“, „Pod dlažbou je pláž“, „Kilometry vzpomínek„ a „Souvislosti“) se čtenář postupně seznámí kupříkladu s osudem jednoho obrazu, jenž se dnes nachází ve znovu postaveném kostele sv. Kateřiny v Ostravě–Hrabové, nebo s historií ostravských zaniklých hřbitovů. Nechybí zde ani architektonická procházka Ostravou, dále také dostaveníčko s některými místními sochami, putování ostravskými zámky, bufety, vinárnami, nádražími či starými biografy.
Petr Vrchlabský žije od roku 1955 v Ostravě, vystudoval právnickou fakultu UK v Praze. Básník a publicista, člen redakčního okruhu revue Protimluv. Milovník a znalec zvláštností z dob dávno i nedávno minulých. Holduje dějinám, architektuře, umění, především pak historickým a kulturním souvislostem. Podílel se na činnosti ostravské pobočky „Společnosti Karla Teiga“. V letech 1995 až 2005 člen „Skupiny 1742“ v Ostravě.

Vstup volný.


Čtvrtek 17. 3. v 18 hod.

Ian Douglas-Moore, Pär Thorn / Koncert
/Dům umění/

Ian Douglas-Moore (kytara, elektronika), Pär Thörn (počítač a preparpvané reprduktopry)

V Berlíně etablovaná dvojice na svých zvukových vystoupeních spojuje radio noise, terénní nahrávky, nízkofrekvenční rytmus a dlouhé znějící tóny. Výsledek se pohybuje mezi elektro-akustickou improvizací a noisovou hudbou.
Pär Thörn je švédský hudebník, spisovatel a konceptuální umělec. Ve své zvukové tvorbě zdůrazňuje mechanické a materiální aspekty magnetofonových nahrávek a využití rádia. Jeho zvuk je charakteristický sinusovým vlněním, klikáním stroboskopů, kovovými údery, předříkáváním zvukové poezie a brutálními výkřiky, které se dostanou vedle sebe s nalezeným zvukovým materiálem z rádia a magnetofonových pásků. Thörnova nahrávka "Schöneberg / Stammheim / Gärdet / Rågsved" byla nominována na nejlepší švédský experimentální hudební záznam za rok 2008. V současné době působí také v projektech s tanečníkem Takako Suzukim, s turtablistou Ignaz Schickem, saxofonistou Martinem Küchenem a trumpetista Axel Dörnerem. Ian Douglas – Moore je berlínský hudebník využívající kytaru, elektronické zvuky a terénní nahrávky. Jeho hlavní zájem je výzkum struktury vrstvených rezonujících zvuků v akustickém prostoru. Ianovy současné projekty zahrnují duo a trio se saxofonistou Paul Rothem a „Big Sine“, série site-specific zvukových instalací.

Koncert experimentální hudby z cyklu Pohyby-zvuky-prostory mapující současnou tuzemskou a mezinárodní improvizační a elektronickou scénu. Vstup volný.

Středa 23. 3. v 19.00 hod

.

Pohádkář s holandskou duší Hanuš Schwaiger / Přednáška
/Knihovna GVUO/

Hanuš Schwaiger (1854-1912) byl významnou osobností českého umění druhé poloviny 19. století. Leitmotivem jeho děl se stal svět fantazie a pohádek, kterému přizpůsoboval i srozumitelné pojetí své výtvarné formy. Díky tomu si přivydělával častými ilustracemi, jimiž doprovázel literární povídky ve Světozoru, Ruchu a Zlaté Praze. Stěžejní se pro něj stala cesta do Holandska (1888), na níž se seznámil s historickou malbou Holanďanů, která pro něj byla obrovskou inspirací. Během této cesty vznikla spousta akvarelových kreseb zaznamenávajících charakteristické figury a prostředí holandského venkova. Stejným způsobem na něj zapůsobilo o rok později i Moravské Slovácko, jehož specifickou kulturu a lidové zvyky objevil díky Jožovi Uprkovi. Schwaiger postupem let cizeloval svůj výtvarný styl, který se znatelně odlišoval od v té době žádaného klasického akademismu. Historické a literární náměty čím dál častěji zpracovával s jistou dávkou nadhledu a zvláštní ironie. Schwaigrova tvorba byla v Ostravě prezentována několikrát, poprvé při slavnostním otevření Domu umění v roce 1926, na výstavě děl ze sbírek ostravských sběratelů.

Přednáška Gabriely Pelikánové z cyklu Pavučiny životů – rozplétání osudů předních českých
výtvarníků. Vstup zdarma. Vstup volný.

Středa 30. 3. v 16.30 hod.

Mikko Savela / Koncert
/Dům umění/

Mikko Savela
je finský kytarista, který se ale narodil a dnes i žije ve městě Umeá ve Švédsku. Po prozkoumání různých hudebních žánrů s několika skupinami se poněkud otočil a hluboce ponořil do někonečného světa improvizace. Začal experimentovat s různými způsoby hry na kytaru. Tu používá téměř výlučně položenou ve vodorovné poloze na stole, a spíše jako bicí nástroj, než je běžným zvykem.                      

Hraje na struny oběma rukama, pokládá na ně různé předměty, kovovými objekty tluče na tělo kytary, využívá všech možných rozšířených způsobů a možností hry na tento klasický nástroj. Kromě kytary používá různé druhy mikrofonů a elektroniku. Nezbytnou součástí  Savelovy hry jsou i jakoby zrychlené pohyby, které při hraní vykonává. Jeho hra je soustředěná rytmická performance.

Jako host zahraje Martin Režný.

Koncert experimentální hudby z cyklu Pohyby-zvuky-prostory mapující současnou tuzemskou a mezinárodní improvizační a elektronickou scénu. V Domě umění. Vstup volný.

Středa 30. 3. v 19.00 hod.

Přednášky v rámci festivalu Archikultura 2016
/Dům umění/

McCullough Mulvin Architects – Laboratoř přírody. Geologie / Biologie
Fernández de Córdova & Roda – Casas


Přednášky k oběma výstavám se uskuteční v Domě umění v Kabinetu architektury.
Vstup volný.

Úterý 5. 4., 15–17 hod.

Galerijní dílnička pro děti do 10 let a dospělý doprovod
(také pro neslyšící)

/Dům umění/

Interaktivní prohlídky výstav a výtvarné činnosti dílen jsou podobně jako animační programy formálně i obsahově provázány s aktuálními výstavami. Účastníci se mohou seznámit s tradičními i netradičními výtvarnými technikami z oblasti kresby, malby, prostorové tvorby apod. v přímém kontaktu s vystavenými exponáty.
Cena dílny je 20 korun za osobu.

Bližší informace a nutná rezervace předem: Marcela Pelikánová, pelikanovam@gvuo.cz, 731 691 561
Pro neslyšící také: csnn.cz@csnn.cz

Úterý 12. 4., 16.00–17.30

Mistr Vyšebrodského oltáře / Přednáška
/Dům umění/

Mistr Vyšebrodského oltáře byl činný v Praze v letech 1340-1360 a je považován za jednoho z nejvýznamnějších gotických malířů. Byl pravděpodobně dvorním malířem Karla IV. a pracoval též pro Petra I. z Rožmberka, pro něhož vytvořil kolem roku 1350 proslulý Vyšebrodský oltář. Ten je tvořen devíti deskami s pašijovými výjevy, které malíř vytvořil pro cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v jižních Čechách. Na jednotlivých deskách zachytil výjevy ze tří období života Ježíše Krista: Zvěstování, Narození Páně, Klanění tří králů (mládí, spodní linie oltáře), Kristus na hoře Olivetské, Ukřižování, Oplakávání Krista (utrpení, střední linie), Zmrtvýchvstání, Nanebevstoupení a Seslání Ducha Svatého (oslava, horní linie). Vedle deskové malby se věnoval i malbě nástěnné a knižní. Přednáška představí nejen malířovo nejznámější dílo, ale i některá další, která jsou mu připisována.

Přednáška Marka Zágory z cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku VIII.  Knihovně GVUO. Vstup volný.

Úterý 12. 4. v 16.30 hod.

Deniz Mahir Kartal & Martin Alačam / Koncert
/Dům umění/

Spolupráce dvou hudebníků, která začala v Istanbulu, a přes Berlin se dostala do Česka. Deniz Mahir Kartal, talentovaný mladý hráč na duduk, saxofon a jiné dechové, ale i strunné nástroje, se sejde s čudlíky synťáku kroutícími kytaristou Martinem Alačamem pro večer improvizace v ostravském Domě umění. Styl hudby neurčitý, směr plavby jasný. Cíl pevnina.

Koncert experimentální hudby z cyklu Pohyby-zvuky-prostory mapující současnou tuzemskou a mezinárodní improvizační a elektronickou scénu. V Domě umění.
Vstup volný.

Úterý 12. 4. v 19 hod.

Galerijní dílnička pro dospělé (také pro neslyšící)
/Dům umění/

Bližší informace a nutná rezervace předem: Marcela Pelikánová, pelikanovam@gvuo.cz, 731 691 561
Pro neslyšící také: csnn.cz@csnn.cz

Úterý 19. 4., 16.00–17.30

Komentovaná prohlídka k výstavě Leopold a Paul Kupelwieserové
/Dům umění/
Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy docentem Milošem Matějem na téma Modernizace továrny a průmyslová výroba za působení Paula Kupelwiesera. Komentovanou prohlídku zakončí klavírní vystoupení Michala Bárty, který přednese Schubertovu skladbu Kupelwieser waltzer. Skladatel věnoval toto dílo Leopoldu Kupelwieserovi jako svatební dar.
Vstup na komentovanou prohlídku je s platnou vstupenkou na výstavu.

Středa 20. 4. v 16.30 hod.

Ivan Palacký, Martin Klimeš a Martin Šenkypl / Slovo a zvukový záznam
/Dům umění/

Ivan Palacký je zapsán do povědomí širší veřejnosti jako hudebník hrající na ozvučený pletací stroj Dopleta a také architekt. Mezi jeho další umělecké aktivity patří také tvorba svébytných autorských textů. Např. jeho básnická próza Sasanka je součástí kompaktního disku Rostliny! Skupiny Sledě, živé sledě, s níž vystupoval především v 90. letech.
Martin Klimeš je znám především jako výtvarník a organizátor stovek výstav a koncertů. K jeho výrazné činnosti však patří také publicistika, články píše pro řadu kulturních periodik, včetně revue Protimluv. V loňském roce se představil na stránkách časopisu His voice také jako autor textových záznamů nazvaných Milý deníčku.
Martin Šenkypl je autorem prozaických a básnických textů. Publikoval v časopise A2, v Protimluvu aj. Žije a pracuje v Ostravě.
 
Vstup volný.

Čtvrtek 21. 4. v 18 hod.

 

Galerijní dílnička pro děti bez věkového omezení a dospělý doprovod
/Dům umění/

Interaktivní prohlídky výstav a výtvarné činnosti dílen jsou podobně jako animační programy formálně i obsahově provázány s aktuálními výstavami. Účastníci se mohou seznámit s tradičními i netradičními výtvarnými technikami z oblasti kresby, malby, prostorové tvorby apod. v přímém kontaktu s vystavenými exponáty.
Cena dílny je 20 korun za osobu.

Bližší informace a nutná rezervace předem: Marcela Pelikánová, pelikanovam@gvuo.cz, 731 691 561

Sobota 23. 4., 10.00–11.30

Galerijní dílnička pro děti do 10 let a dospělý doprovod
(také pro neslyšící)

/Dům umění/

Interaktivní prohlídky výstav a výtvarné činnosti dílen jsou podobně jako animační programy formálně i obsahově provázány s aktuálními výstavami. Účastníci se mohou seznámit s tradičními i netradičními výtvarnými technikami z oblasti kresby, malby, prostorové tvorby apod. v přímém kontaktu s vystavenými exponáty.
Cena dílny je 20 korun za osobu.

Bližší informace a nutná rezervace předem: Marcela Pelikánová, pelikanovam@gvuo.cz, 731 691 561
Pro neslyšící také: csnn.cz@csnn.cz

Úterý 26. 4., 16.00–17.30

Alfons Mucha v zajetí vlastních snů / Přednáška
/Dům umění/

Alfons Mucha (1860-1939) se během své umělecké kariéry, jež trvala přes půl století, stal všestranným umělcem. Jeho umělecký odkaz zahrnují slavné secesní plakáty inspirované prací pro francouzskou herečku Sarah Bernardtovou (Gismonda, 1894, aj.), následně vystřídané různými typy alegorií, až po reklamu na spotřební výrobky. Kromě plakátů získával Mucha časté zakázky na výzdobu dekorativních zástěn, tzv. panneau. Jako jeden ze zakladatelů moderního propagačního výtvarnictví vyvinul bohatý vizuální jazyk, který je znám pod označením le style Mucha.
Muchovým životním dílem se však stává dvacet pláten tzv. Slovanské epopeje, na nichž pracoval neuvěřitelných osmnáct let (1910 – 1928) za finanční podpory amerického mecenáše Charlese R. Cranea a následně je věnoval městu Praze. Ideou celého tohoto cyklu, který vznikal na zámku Zbiroh v Čechách, je zachycení dějin slovanského národa. Jako inspiraci k malbě využíval Mucha vlastní fotografie, na nichž zachycoval modely ve složitých kompozicích. Pro věrohodnost reálií navštívil Rusko a Balkán, aby studoval zdejší kulturu a krajinu.
Od roku 2012 je Slovanská epopej vystavena v prostorách Veletržního paláce v Praze, kde se přestěhovala ze zámku v Moravském Krumlově. V příštím roce by měla začít několikaletá pouť tohoto uměleckého skvostu po Asii.

Přednáška Gabriely Pelikánové z cyklu Pavučiny životů – rozplétání osudů předních českých
výtvarníků. Vstup volný.

Středa 27. 4. v 16.30 hod.

 

Andrea Parkins / Koncert
/Dům umění/

Andrea Parkins je součástí newyorské hudební avantgardy. Je to skladatelka, zvuková umělkyně, performerka a improvizující hudebnice. Je známá především díky svému odvážnému prozkoumávání nových možností hry na elektrický akordeon, zpracování zvuku v generativní hudbě a instalacemi zvukových objektů. V poslední době Andrea Parkins vyvíjí sérii děl inspirovaných strukturami eliptických strojů Rubeho Goldberga založených na interakcích mezi zvukem a obrazem. Hrála a vystavovala v různých koutech světa a svou tvorbu představila v progresivních newyorských galeriích Whitney Museum of American Art, The Kitchen a Diapason Gallery for Sound and Intermedia a v rámci koncertní série Experimental Intermedia. Andrea Parkins obdržela různé granty a ocenění od organizací Meet the Composer, New York State Council for the Arts, Harvestworks Media Art Center v New Yorku, Frei und Hanseastadt Hamburg Kulturbehoerde v Německu, CESTA v České republice nebo u nich absolvovala rezidenční pobyty. Pořádá Galerie výtvarného umění v Ostravě.

Koncert experimentální hudby z cyklu Pohyby-zvuky-prostory mapující současnou tuzemskou a mezinárodní improvizační a elektronickou scénu.
Vstup volný.

Čtvrtek 28. 4. v 19 hod.

Galerijní dílnička pro dospělé (také pro neslyšící)
/Dům umění/

Bližší informace a nutná rezervace předem: Marcela Pelikánová, pelikanovam@gvuo.cz,
731 691 561. Pro neslyšící také: csnn.cz@csnn.cz

Úterý 5. 5., 16.00–17.30

Patrice Grant & Gillaume Gargaut / Koncert
/Dům umění/

Francouzské hudební duo vytváří polymorfní vír improvizovaného zvuku. Patrice Grant je hráč - samouk na kontrabas, několik let se věnoval jazzu a volné improvizaci. Ve svých vlastních výzkumech se zabývá zvukem jako speciální entitou pracující s elektronikou, terénními nahrávkami a zvukovými objekty. Guillaume Gargaud je skladatel a kytarista. Vydal již deset alb a skládá hudbu pro současný tanec.

Koncert experimentální hudby z cyklu Pohyby-zvuky-prostory mapující současnou tuzemskou a mezinárodní improvizační a elektronickou scénu. Vstup volný.

Úterý 5. 5. v 19 hod..

Komentovaná prohlídka k výstavě Leopold & Paul Kupelwieser
/Dům umění/

Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy prof. Irenou Korbelářovou na téma Paula Kupelwieser jako tvůrce sociálního programu a moderního města Nových Vítkovic. Komentovanou prohlídku zakončí klavírní vystoupení Michala Bárty, který přednese Schubertovu skladbu Kupelwieser Waltzer. Skladatel věnoval toto dílo Leopoldu Kupelwieserovi jako svatební dar.

Vstup na komentovanou prohlídku je s platnou vstupenkou na výstavu.

Středa 11. 5. v 16.30 hod.

Staroměstská mostecká věž / Přednáška
/Dům umění/

Monumentální Staroměstská mostecká věž patřila mezi nejvýraznější dominanty středověkého Starého Města a Prahy vůbec. Na první pohled zaujme architektonické členění věže, nejvíce pak její dochovaná reprezentativní sochařská výzdoba východní fasády. První úroveň věže tvoří veliké portály průjezdu. Druhá etáž věže připomíná po stránce architektonické průřez sakrální stavbou. V dolní části vidíme model mostu tvořený dvěma oblouky, nad ním je umístěna socha sv. Víta, patrona nového Kamenného mostu. Po obou stranách modelu mostu jsou pak umístěny sochy Karla IV. a Václava IV. v plném majestátu. Ve třetím patře jsou umístěny sochy dvou zemských patronů, sv. Vojtěcha a sv. Zikmunda. Tři patra symbolizují tři sféry: první je pozemská, druhá je panovnická s majestátními Karlem IV. a Václavem IV. Poslední je pak sféra nadpozemská, věčná, zastoupená postavami světců.

Přednáška Marka Zágory z cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku VIII.  Vstup volný.

Úterý 10. 5. v 16.30 hod.

Galerijní dílnička pro děti do 10 let a dospělý doprovod (také
pro neslyšící)

/Dům umění/
               
Bližší informace a nutná rezervace předem: Marcela Pelikánová, pelikanovam@gvuo.cz,
731 691 561. Pro neslyšící také: csnn.cz@csnn.cz

Úterý 10. 5. od 16.00–17.30

OSLAVA – 90 let od slavnostního otevření Domu umění
/Dům umění/

Galerie výtvarného umění v Ostravě připravila v pátek 13. května, tedy v den výročí 90. let otevření Domu umění, pestrý doprovodný program:

CELODENNÍ VSTUP DO DOMU UMĚNÍ ZDARMA

16:00 – 18:00     Edukační program pro děti / výtvarná dílna
16:30 – 17:30     Komentovaná prohlídka k aktuální výstavě Leopold a Paul Kupelwieser
                              s Renatou Skřebskou – kurátorkou výstavy
18:00 – 19:00     Přednáška ředitele GVUO Jiřího Jůzy o historii Domu umění
19:30 – 21:00     Koncert kapely Les Gars D´en Bas na terase Domu umění

Les Gars D´en Bas
- francouzsko - česká akustická kapela, hrající autorský francouzský chanson, gypsy swing a romskou hudbu

Pátek 13. 5. od 16 hod.

Galerijní dílnička pro děti bez věkového omezení a dospělý doprovod
/Dům umění/

Bližší informace a nutná rezervace předem: Marcela Pelikánová, pelikanovam@gvuo.cz, 731 691 561

Sobota 14. 5.. 10.00–11.30

Galerijní dílnička pro dospělé (také pro neslyšící)
/Dům umění/

Bližší informace a nutná rezervace předem: Marcela Pelikánová, pelikanovam@gvuo.cz,
731 691 561. Pro neslyšící také: csnn.cz@csnn.cz

Úterý 17. 5., 16.00–17.30

Uvedení nového čísla revue Protimluv 1-2/2016 a koncert Poisonous Frequencies
/Dům umění/

Součástí literárně-hudebního večera při příležitosti uvedení kulturní revue Protimluv 1-2/2016 bude například autorské čtení publicisty a prozaika Ladislava Vrchovského z připravovaného románu Otřesová sloj Vladimír, jehož úryvek vychází jako příloha nového čísla časopisu, nebo čtení básnířky a performerky Jany Orlové z připravované sbírky Proč toužím po diamantech.
Ladislav Vrchovský je novinář, divadelní publicista a kritik, pořadatel kulturních akcí. Věnuje se divadelní kritice, publikuje v Divadelních novinách a v Českém rozhlasu 3 Vltava. Žije v Ostravě.
Jana Orlová je básnířka a performerka, vydala sbírku Čichat oheň (2012), v nakladatelství Větrné mlýny připravuje knihu s názvem Proč toužím po diamantech. Ukázka z této sbírky vychází v novém čísle revue Protimluv. Žije v Praze.
Na program navazuje koncert z pravidelného cyklu improvizované experimentální hudby Pohyby, zvuky, prostory.
POISONOUS FREQUENCIES
Poisonous Frequencies je power free jazz trio, které neplánovaně vzniklo v loňském roce. Federsel, Petr Vrba a Didi Kern v jeho rámci jako zběsilí míchají rock, noise a free improvizaci. Petr Vrba objevuje možnosti elektrifikované trumpety přestrojené za elektrickou kytaru a Tomáš Procházka neustává ve svém hledání nejohavnějšího kytarového zvuku na světě. Didi Kern tluče do bubnu. Kern účinkuje především v rockových, improvizačních a elektronických sestavách. Bubnuje od dětství, kdy začínal ve venkovských dechovkách. Od devadesátých let je znám především ze skupin Bulbul a Fuckhead. Je zakládajícím členem broken.heart.collector a hraje s hudebníky jako je Philipp Quehenberger, Mats Gustafsson, Ken Vandermark, Georg Graewe, Franz Hautzinger ad. 

Literární čtení a koncert experimentální hudby z cyklu Pohyby-zvuky-prostory mapující současnou tuzemskou a mezinárodní improvizační a elektronickou scénu. Vstup volný.

Čtvrtek 19. 5. v 18 hod.

Galerijní dílnička pro děti do 10 let a dospělý doprovod (také
pro neslyšící)

/Dům umění/

Bližší informace a nutná rezervace předem: Marcela Pelikánová, pelikanovam@gvuo.cz,
731 691 561. Pro neslyšící také: csnn.cz@csnn.cz

Úterý, 24. 5., 16.00–17.30 

Komentovaná prohlídka k výstavě Leopold a Paul Kupelwieserové
/Dům umění/

Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Renatou Skřebskou na téma Malíř Leopold Kupelwieser a jeho žáci. Komentovanou prohlídku zakončí klavírní vystoupení Michala Bárty, který přednese Schubertovu skladbu Kupelwieser Waltzer. Skladatel věnoval toto dílo Leopoldu Kupelwieserovi jako svatební dar. Vstup na komentovanou prohlídku je s platnou vstupenkou na výstavu.

Středa 25. 5. v 16.30 hod.

Úsměv Adolfa Hoffmeistera / Přednáška
/Dům umění/

Přednáška Gabriely Pelikánové z cyklu Pavučiny životů – rozplétání osudů předních českých výtvarníků.Vstup volný.

Čtvrtek 26. 5. v 16.30 hod.

Mezinárodní Den dětí v Domě umění
/Dům umění/

U příležitosti oslav Dne dětí chystáme pro školky, 1. stupeň ZŠ a také rodiče s dětmi výtvarnou dílničku a další překvapení. Včasná rezervace pro školky a školy je nutná. Vstup volný.

Středa 1. 6., 10.00–15.30

Galerijní dílnička pro dospělé (také pro neslyšící)
/Dům umění/

Bližší informace a nutná rezervace předem: Marcela Pelikánová, pelikanovam@gvuo.cz,
731 691 561. Pro neslyšící také: csnn.cz@csnn.cz

Čtvrtek 2. 6., 16.00–17.30

Natálie Paterová, Jonáš Hájek a Jiří Měsíc
/Dům umění/

„Pro případ nouze/ si schovávám smrt/ ve spodním šuplíku/ nočního stolku“

Natálie Paterová vystudovala bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzitě Palackého v Olomouci a v Praze. Poezii píše od útlého dětství, získala řadu ocenění v různých literárních soutěžích, například 1. místo v Šumperském havranu 2007 nebo v Literární a výtvarné soutěži o cenu prof. A. Voráčka 2009. V Protimluvu vydala básnickou prvotinu Uvnitř kosti duha (Ostrava 2012). Publikovala v řadě literárních periodik, např. ve Tvaru, Hostu, Protimluvu aj.
Jonáš Hájek (* 1984)
je nejen básníkem, ale i hudebníkem – vystudoval hudební vědu na FF UK a hraje na violoncello. Je redaktorem v hudebním nakladatelství a vedle poezie publikuje také muzikologické studie. Za svou básnickou prvotinu Suť získal Cenu Jiřího Ortena pro rok 2007 a byl nominován na cenu Magnesia Litera (Objev roku). K vydání připravil almanach básní mladých evangelických básníků Hrst a dvě knihy Stanislava Vávry, posledního žijícího člena surrealistické skupiny Libeňští psychici. V roce 2013 vydal třetí básnickou sbírku nazvanou prostě Básně 3.
Jiří Měsíc je doktorand na katedře anglistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Specializuje se kromě středověké okcitánské literatury a jejích duchovních zdrojů (súfismus, judaismus, křesťanství) na americkou populární píseň (blues, country, rock’n’roll). Svoji poezii někdy přednáší společně s improvizovanou hudbou. V současnosti žije a pracuje ve Valašském Meziříčí. Překládá mj. texty Ariany Reines, Gertrudy Steinové a Johna Passe. V Protimluvu mu vyšla sbírka Píseň zamilovaného misogyna (2014).

Literární čtení s Protimluvem. Vstup volný. 

Čtvrtek 9. 6. v 18 hod.

Ostravská muzejní noc 2016 aneb co se děje v muzeu
po setmění?

/Dům umění/

Jediný den v roce otevřou ostravská muzea, galerie a kulturní centra své brány návštěvníkům do pozdních hodin. Přijďte na bohatý zábavní a kulturní program! V Galerii výtvarného umění v Ostravě Vás čeká divadlo, koncert, performance, workshopy a dílny pro děti i dospělé, bubnování a krásná zahradní terasa s občerstvením. Celkem se do Ostravské muzejní noci zapojí 31 kulturních institucí.

17.00–24.00 Volná prohlídka výstavy Luíz Fernandéz Cordoba / Santa Cruz / Bolívie

17.00–21.00 Otevřená dílna GVUO

17.00–18.00 Kouzlo bubnů
společný bubnovací kruh, Daniel a Michaela Plecháčkovi (centum Muzikohraní). V úvodu vystoupí Tiché rytmy skupina neslyšících bubeníků

17.00–20.00 Grafická dílna GVUO

17.00–22.00 Na niti
Akční tvorba pro všechny GVUO

17.30–17.35 Představení mimů
Vystoupí Alena Tomisová a Jindřiška Římanová

17.30–20.00 Kreativní dílničky

Tvořivé dílny pro kreativní duše všech věkových skupin.
Vyrobte si s námi vlastní romantický šperk v podobě čelenky do vlasů nebo náramku. Cena je 25 korun za čelenku a 20 korun za náramek

17.30–20.00 Workshop výroby placek

Cena je 10 korun za kus

18.00 - 18.30 Vystoupení Barbory Bartecké
Tanečně-pohybová improvizace na téma: Přítomnost a emoce ovlivněné prostorem. Strukturovaná a volná improvizace doprovázená živou hudbou.

18.30–19.00 „Vůně, chutě, melodie“

Představení Aleny Tomisové a Jindřišky Římanové

19.15–19.35 Unisono
Baletní vystoupení ze ZUŠ Eduarda Runda

21.00–22.30 Workshop malování světlem
S sebou vlastní fotoaparát a stativ nebo mobilní telefon s funkcí "dlouhý expoziční čas".
Nutná je rezervace předem na webových stránkách www.ostravskamuzejninoc.cz


20.00–21.30 Umění ve službách Karla IV.

Přednáška Marka Zágory

22.30–24.00 Workshop malování světlem

S sebou vlastní fotoaparát a stativ nebo mobilní telefon s funkcí "dlouhý expoziční čas".

Nutná je rezervace předem na webových stránkách www.ostravskamuzejninoc.cz

22.00–23.00 Flamenco & Latino koncert

Hana Iridiani - zpěv, Adán Sánchez Caro - kytara,
Mateo Garriga - Cajón

22.30–24.00 Workshop malování světlem
S sebou vlastní fotoaparát. Nutná je rezervace předem na webových stránkách www.ostravskamuzejninoc.cz

Občerstvení v kavárně a na terásce
Změna programu vyhrazena
Sobota 11. 6., 17.00–24.00

Praha v době Karla IV. / Přednáška
/Dům umění/

Karel IV. byl význačným fundátorem. Nejprve se jeho stavební aktivity soustředily na areál Pražského hradu, ale jeho největším zakladatelským počinem bylo založení Nové Města pražského ze dne 8. března 1348. Rozsáhlý areál o ploše 360 hektarů zcela obepnul Staré Město. Na ploše Nového Města byly vytyčeny tři velké prostory, Senný trh (dnešní Senovážné náměstí) na severu, Koňský trh (Václavské náměstí) uprostřed a Dobytčí trh (Karlovo náměstí) v jižní části. Na nově vytýčeném území založil Karel IV. četné kostely a kláštery. Stavělo se ale nejen na území Nového Města, ale i na Starém Městě a v Menším Městě (Malé Straně). Na Starém Městě bylo postaveno nebo přestavěno velké množství svatyní. Velká pozornost byla věnována též Vyšehradu, jehož význam si Karel IV. velice dobře uvědomoval. Ze světských staveb je nejznámější Kamenný most přes Vltavu.

Přednáška Marka Zágory z cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku VIII. Vstup volný.

Úterý 14. 6. v 16.30 hod.

 

 

Koncert kapely Mištes na terase Domu umění
/Dům umění/

Kapela Mištes působí v Ostravě a její hudba je poznamenána vlivy romského folklóru, ale i jazzové hudby. Na repertoáru májí např. sociální píseň „Karvinate bari šachta“ (V Karviné je velký důl), v níž se odrážejí změněné sociální podmínky Romů po příchodu na Ostravsko aj. Členové skupiny se představili na domácích i zahraničních pódiích. Kapela obvykle vystupuje v obsazení housle, kytara, kontrabas, akordeon, viola a zpěv.

V případě příznivého počasí na terase za Domem umění. Vstup volný.
Čtvrtek 16. 6. v 18.30 hod.

Galerijní dílnička pro děti bez věkového omezení a dospělý doprovod
/Dům umění/

Bližší informace a nutná rezervace předem: Marcela Pelikánová, pelikanovam@gvuo.cz,
731 691 561.

Sobota 18. 6., 10.00–11.30

Galerijní dílnička pro děti do 10 let a dospělý doprovod (také
pro neslyšící)

/Dům umění/
               
Bližší informace a nutná rezervace předem: Marcela Pelikánová, pelikanovam@gvuo.cz,
731 691 561. Pro neslyšící také: csnn.cz@csnn.cz

Úterý 21. 6., 16.00–17.30

Gurun gurun & Asuna / Koncert
/Dům umění/

Koncert experimentální hudby z cyklu Pohyby-zvuky-prostory mapující současnou tuzemskou a mezinárodní improvizační a elektronickou scénu.
Uskupení Gurun Gurun produkuje pomalé repetitivní melodie a vytváří hypnotickou minimalistickou náladu, která připomene pád do nějaké podivné červí díry plné zvuků i jemných dívčích vokálů, jež vás ovšem nemilosrdně vtáhne dovnitř, přinutí zhroutit se sami do sebe a vstoupit do jednoho z paralelních vesmírů

Asuna je hudebník a výtvarník z japonského města Kanazawa. Pro jeho koncerty je typické používání nepřeberného množství klávesových nástrojů a elektroniky: starými varhanami počínaje, přes všemožné modely japonských keyboardů Casio až po zvukové hračky pro děti. Jeho živé performance mají nejbíže k experimentální drone music, v Asunových skladbách jsou ale k nalezení i vlivy lo-fi popu, freak folku, noisu, punku, minimalismu nebo tokijské improscény onkyo.
V Domě umění. Vstup volný.

Pondělí 23. 6. v 19 hod.

Galerijní dílnička pro dospělé (také pro neslyšící)
/Dům umění/

Bližší informace a nutná rezervace předem: Marcela Pelikánová, pelikanovam@gvuo.cz,
731 691 561. Pro neslyšící také: csnn.cz@csnn.cz

Úterý 28. 6., 16.00–17.30

Komentovaná prohlídka výstavou Daniela Balabána / Nejasná poselství
/Dům umění/

Komentovaná prohlídka v Domě umění za účasti autora – profesora Daniela Balabána. Rezervace není nutná. Vstup na komentovanou prohlídku s platnou vstupenkou na výstavu.

Úterý 28. 6. v 17 hod.

Václav Špála – Modrá je dobrá / Přednáška
/Dům umění/

Přednáška Gabriely Pelikánové z cyklu Pavučiny životů – rozplétání osudů předních českých výtvarníků.
Václav Špála (1885-1946) patří k hlavním představitelům české avantgardy 1. pol. 20. století. Jeho raná tvorba je značnou měrou ovlivněna zahraničními vzory, jako byl Munch, van Gogh nebo Cézanne. V duchu jejich tvorby v roce 1908 vystavoval společně se skupinou Osma. V roce 1911 díky pobytu v Paříži objevil kubismus, který se pro něj v dané době stal typický. Ve svých dílech často používal kontrastu studeného odstínu modré a teplé červené, čímž se od ostatních kubistů značně odlišoval. Tento kolorismus se uplatňoval ve Špálových figurálních plátnech až do roku 1923, kdy byl na tři roky vystřídán enormním zájmem o krajinomalbu v odstínech zelené. Vrcholem Špálovy tvorby bylo následující modré období, v němž využívá v jediném díle hned několik odstínů modré.
V Domě umění. Vstup volný.

Středa 29. 6. v 16.30 hod.

Festival v ulicích v Domě umění v Ostravě
/Dům umění/

Koncert kapely Mamalör 16 hodin
Kapela Mamalör patří ke stálicím ostravské klezmerové scény již řadu let, své skladby inspirované melodiemi potulných židovských a romských hudebníků východní Evropy ozvláštňuje vlastními autorskými texty v podání zpěvačky a herečky ostravské Komorní scény Aréna Terezy Cisovské.

Koncert Martina Hrbáče s kapelou a čtení Pavla Petra od 19 hodin
Koncert legendárního horňáckého houslisty a zpěváka Martina Hrbáče a jeho doprovodné kapely spojený s autorským čtením básníka a výtvarníka Pavla Petra ze Zlína.
V případě příznivého počasí na terase za Domem umění. Vstup volný.

Léto plné hudby v Domě umění
Letní minisérie koncertů, která se uskuteční v rámci oslav k 90. výročí od otevření Domu umění v Ostravě. Vstup na všechny koncerty je volný!

Pátek 8. 7. 2016, 16 - 21 hod.

Komentovaná prohlídka k výstavě Daniel Balabán / Nejasná poselství
/Dům umění/

Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Renatou Skřebskou.

Úterý 12. 7. v 17 hod.

Koncert Swing Pigs feat. Madalena Joao
/Dům umění/

Swing Pigs je brněnské uskupení hrající experimental free hey hop. Srdcervoucí housle Alexeye Aslamase v dialogu se štěkající kytarou Samuela Pauča vždy v jedinečné konstelaci. Hudební performance plná improvizace mísící nejrůznější hudební vlivy a žánry. Klasika, Swing, Blues, Soul, Jazz a folklór v nevyzpytatelné postprodukci slovanského dua. Madalena Joao je česká zpěvačka, herečka, textařka a tanečnice. 

Koncert začíná od 19 hodin na terase za Domem umění. V případě nepříznivého počasí bude přesunut do vnitřních prostor. Vstup volný!

Léto plné hudby v Domě umění
Letní minisérie koncertů, která se uskuteční v rámci oslav k 90. výročí od otevření Domu umění v Ostravě. Vstup na všechny koncerty je volný!

Středa 20. 7. v 19 hod.

Letní zážitková tvořivá dílna

Týdenní tvořivá dílnička pro děti od 6-12 let. Rezervace nutná na: sedlakova@gvuo.cz

25. – 29. 7.

Koncert ostravské kapely Mištes
/Dům umění/

Kapela Mištes působí v Ostravě a její hudba je poznamenána vlivy romského folklóru, ale i jazzové hudby. Na repertoáru májí např. sociální píseň „Karvinate bari šachta“ (V Karviné je velký důl), v níž se odrážejí změněné sociální podmínky Romů po příchodu na Ostravsko aj. Členové skupiny se představili na domácích i zahraničních pódiích. Kapela obvykle vystupuje v obsazení housle, kytara, kontrabas, akordeon, viola a zpěv.

Léto plné hudby v Domě umění
Letní minisérie koncertů, která se uskuteční v rámci oslav k 90. výročí od otevření Domu umění v Ostravě. Vstup na všechny koncerty je volný!

Středa 27.7. v 19 hod.

Koncert ostravské kapely Mištes
/Dům umění/

Kapela Mištes působí v Ostravě a její hudba je poznamenána vlivy romského folklóru, ale i jazzové hudby. Na repertoáru májí např. sociální píseň „Karvinate bari šachta“ (V Karviné je velký důl), v níž se odrážejí změněné sociální podmínky Romů po příchodu na Ostravsko aj. Členové skupiny se představili na domácích i zahraničních pódiích. Kapela obvykle vystupuje v obsazení housle, kytara, kontrabas, akordeon, viola a zpěv.

Léto plné hudby v Domě umění
Letní minisérie koncertů, která se uskuteční v rámci oslav k 90. výročí od otevření Domu umění v Ostravě. Vstup na všechny koncerty je volný!

Středa 10.8. v 19 hod.

Komentovaná prohlídka k výstavě Daniel Balabán / Nejasná poselství
/Dům umění/

Komentovaná prohlídka za účasti kurátorky výstavy Renaty Skřebské. Rezervace není nutná. Vstup na komentovanou prohlídku s platnou vstupenkou na výstavu.

Úterý 16. 8. v 17 hod.

Koncert Swing Pigs feat. Madalena Joao
/Dům umění/

Swing Pigs je brněnské uskupení hrající experimental free hey hop. Srdcervoucí housle Alexeye Aslamase v dialogu se štěkající kytarou Samuela Pauča vždy v jedinečné konstelaci. Hudební performance plná improvizace mísící nejrůznější hudební vlivy a žánry. Klasika, Swing, Blues, Soul, Jazz a folklór v nevyzpytatelné postprodukci slovanského dua. Madalena Joao je česká zpěvačka, herečka, textařka a tanečnice. 

Koncert začíná od 19 hodin na terase za Domem umění. V případě nepříznivého počasí bude přesunut do vnitřních prostor. Vstup volný!

Léto plné hudby v Domě umění
Letní minisérie koncertů, která se uskuteční v rámci oslav k 90. výročí od otevření Domu umění v Ostravě. Vstup na všechny koncerty je volný!

Středa 24. 8. v 19 hod.

Nejen ANO, NEBO NE pro pedagogy

Nabízíme příležitost k setkání a tvůrčí práci pedagogů mezi obrazy malíře Daniela Balabána v prostoru výstavy Nejasná poselství. Vzdělávací program umožní nahlédnutí do světa umění jednoho z předních představitelů současné malby, jedinečnou zkušenost z tvorby mezi vystavenými originály děl a zahrne reflexi edukační práce s žáky a studenty v galerii.

Program:

9.00–10.30 Interaktivní komentovaná prohlídka a navazující tvůrčí aktivita
11.00–11.50 Reflexe edukační práce galerijních pedagogů s dětmi MŠ, ZŠ, ZUŠ a studenty SŠ, VŠ
(Je možné zúčastnit se jen jedné části programu.)
Vstupné: 20 Kč

Bližší informace a nutná rezervace předem:
Jana Sedláková: 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz, www.gvuo.cz, facebook.com/gvuostrava
Marcela Pelikánová: 731 691 561, pelikanovam@gvuo.cz, www.gvuo.cz, facebook.com/gvuostrava

Úterý 30. 8. 9–12 hod.

Komentovaná prohlídka k výstavě Daniel Balabán / Nejasná poselství
/Dům umění/

Komentovaná prohlídka s malířem Danielem Balabánem. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

Úterý 30. 8. v 17 hod.

Koncert ostravské kapely Mištes
/Dům umění/

Kapela Mištes působí v Ostravě a její hudba je poznamenána vlivy romského folklóru, ale i jazzové hudby. Na repertoáru májí např. sociální píseň „Karvinate bari šachta“ (V Karviné je velký důl), v níž se odrážejí změněné sociální podmínky Romů po příchodu na Ostravsko aj. Členové skupiny se představili na domácích i zahraničních pódiích. Kapela obvykle vystupuje v obsazení housle, kytara, kontrabas, akordeon, viola a zpěv.

Koncert začíná od 19 hodin na terase za Domem umění. V nepříznivém počasí bude přesunut do vnitřních prostor. Vstup volný!

Léto plné hudby v Domě umění
Letní minisérie koncertů, která se uskuteční v rámci oslav k 90. výročí od otevření Domu umění v Ostravě. Vstup na všechny koncerty je volný!

Středa 31.8. v 19 hod.

Bílé divadlo / Pozor na květináče / absurdní hříčka podle Eugèna Ionesca
/Dům umění/

Jde o absurdní, patafyzickou skeč o přípravách na dvoření dlouho nepřicházející dámě s opakujícími  se  vyprázdněnými  jazykovými  frázemi  o  neschopnosti  cokoliv podstatného jazykem sdělit a vyjádřit, oslovit. Typická je následující ukázka: „Připusťme, že jsem mohl říct, že jsem dokonce řekl, že mluvíte, aniž byste něco řekli, což ovšem neznamená, že pokaždé, když mluvíte, tak tím nic neříkáte. Jsou však případy, kdy člověk hodně mluví, ale neřekne nic, tedy, kdy neřekne nic, ačkoliv hodně mluví. To ovšem závisí na konkrétních okolnostech a konkrétních lidech. Ale co jste předtím vy vlastně řekli? Nic, naprosto nic. Kdekdo by vám to potvrdil.“
Vstup 20 Kč.

Úterý 13. 9. 2016 v 19 hod.

Koncert ostravské kapely Mištes
/Dům umění/

Kapela Mištes působí v Ostravě a její hudba je poznamenána vlivy romského folklóru, ale i jazzové hudby. Na repertoáru májí např. sociální píseň „Karvinate bari šachta“ (V Karviné je velký důl), v níž se odrážejí změněné sociální podmínky Romů po příchodu na Ostravsko aj. Členové skupiny se představili na domácích i zahraničních pódiích. Kapela obvykle vystupuje v obsazení housle, kytara, kontrabas, akordeon, viola a zpěv.

Koncert začíná od 19 hodin na terase za Domem umění. V nepříznivém počasí bude přesunut do vnitřních prostor. Vstup volný!

Léto plné hudby v Domě umění
Letní minisérie koncertů, která se uskuteční v rámci oslav k 90. výročí od otevření Domu umění v Ostravě. Vstup na všechny koncerty je volný!

Středa 14. 9. v 19 hod.

Bílé divadlo / Macbeth / volně podle Shakespeara
/Dům umění/

V jakém okamžiku se z přátel, z mírumilovných národů stávají protivníci koupající se v krvi souseda? V několika obrazech (Vrata, Balónky, Čarodějnice, Mackbeth, Bitva, Očistec, Vrátný) se Bílé divadlo pokouší na otázku odpovědět dalšími a nikdy nekončícími dotazy: „Jenomže, co když to vůbec není opravdový Macbeth? Co když je to jenom pouhá shoda jmen? Vždyť zrovna tak může být klidně Macbethem každý z nás…“
Divadelní vystoupení Bílého divadla Ostrava. Vstup 20 Kč.

Čtvrtek 15. 9. v 19 hod.

Vita Caroli
/Dům umění/

Přednáška Marka Zágory. Vita Caroli je nejznámějším a zároveň nejvýznamnějším literárním dílem římského císaře a českého krále Karla IV. Karlův vlastní životopis byl již ve středověku oblíbeným literárním dílem, o čemž svědčí i to, že byl během 15. století přeložen do staročeštiny a též němčiny. Do současnosti se dochovalo několik zajímavých exemplářů díla, jejichž výzdobu přednáška přiblíží. Vstup volný.

Úterý 20. 9. 2016 v 16.30 hod.

Otto Gutfreund – sochař několika tváří
/Dům umění/

Přednáška Gabriely Pelikánové na téma českého sochaře Otto Gutfreunda, který byl průkopníkem kubismu ve sféře sochařství. Vstup volný.

Středa 21. 9. v 16.30 hod.
Literární čtvrtek v Domě umění / Uvedení Knihy Ester Marka Piętoně
/Dům umění/

Publikaci uvede literární kritik a historik Oskar Mainx, který text redakčně připravil k vydání
v nakladatelství Protimluv. Vstup volný.
Čtvrtek 22. 9. v 18 hod.
Bílé divadlo / Ubohý Marat / podle Milana Kozelky
/Dům umění/

Ubohý Marat nabízí zkroucené podobenství na pozadí historické události zavraždění Jeana-Paula Marata tak, jak ho viděl Milan Kozelka po zhlédnutém představení Bílého divadla v Olomouci. Vše sepsal a uvedl ve své knížce Celebrity.
Divadelní vystoupení Bílého divadla Ostrava. Vstup volný.
Úterý 27. 9. v 19 hod.
Den otevřených dveří Moravskoslezského kraje
/Dům umění/

U příležitosti Dne otevřených dveří Krajského úřadu MSK, který je zřizovatelem GVUO, budou výstavní prostory Domu umění zpřístupněny zdarma.
Středa 28. 9. 2016, 10 - 18 hod.

Nebojím se dějepisu ani umění
/Dům umění/

Vzdělávací program pro školy a veřejnost k výstavě V novém světě přiblíží české umění let 1917–1927.

28. 9. 2016 – 8. 1. 2017

Komentovaná prohlídka výstavy V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927
/Dům umění/

Komentovaná prohlídka s kurátory výstavy. V Domě umění. Vstup s platnou vstupenkou
na výstavu.Úterý 4. 10. 2016 v 17 hod.

Ženy Karla IV. / Přednáška
/Dům umění/

Přednáška Mgr. Marka Zágory.
Římský císař a český král Karel IV. se stejně jako většina panovníků snažil zajistit pokračování svého rodu a vlády. Chtěl mít pokud možno velice početné potomstvo, hlavně pak syny. Uvědomoval si rovněž význam sňatkové politiky. Věděl, že úspěšná sňatková politika je dobrým základem úspěšné vlády. Sám byl čtyřikrát ženatý: první manželství s Blankou z Valois domluvil jeho otec, další sňatky (s Annou Falckou, Annou Svídnickou a Alžbětou Pomořanskou) pak byly motivovány převážně politicky. Karel sňatky získával nejen manželku a potencionální matku svých dětí, ale často i nárok na zajímavé územní zisky a politické spojence. Jako otec se pak chtěl postarat i o budoucnost svých dětí, nejen synů, ale též dcer. Vstup volný.

 

Úterý 11. 10. 2016 v 16.30 hod.

Beam SpiltterAudrey Chen & Henrik Munkeby Nørstebø / Koncert
/Dům umění/

Audrey Chen, čínsko-americká světoběžnice v tento čas usídlená v Berlíně zpívá a hraje na cello. Ovšem její zpěv a hraní je vždy něco úplně jiného, než bychom mohli standardně očekávatAudrey je zkušená a citlivá improvizátorka, dokáže svým hlasem a nástrojem promlouvat jemně až křehce, ale taky s obrovskou energií, rockovým feelingem a temnou expresí. Každý její koncert je jiný, Audrey dokáže citlivě reagovat na prostor, atmosféru místa a své spoluhráče. Její hlasový projev je ojedinělý, pohybuje se v divokých tónových kaskádách, napíná jej na skřipec a když máme pocit, že je to již neudržitelné, Audrey jde ještě dále. Také její hra na elektrické cello je velmi nezaměnitelná. Audrey hraje divoce, ale taky si vystačí s několika tóny, které dokáže v prostoru přesně umístit Několik let vytváří hudební duo s mladým nórským trombónistou Henrikem Munkeby Nørstebø, který systemiaticky prozkoumává všechny zvukové možnosti tohoto mosazného nástroje.  Využívá široké spektrum hracích technik, od čistých dlouhých tónů, různých hluků až po téměř neslyšitelné zvuky. Intutivně hrané improvizace vyvažuje  precizně postaveným zvukem. Vydal již dvě sólové desky.
 Vstup volný.

 

Středa 12. 10. 2016 v 19 hod.

Komentovaná prohlídka výstavy V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927
/Dům umění/

Komentovaná prohlídka s kurátory výstavy. V Domě umění. Vstup s platnou vstupenkou
na výstavu.Úterý 15. 10. 2016 v 14 hod.

Komentovaná prohlídka výstavy V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927
/Dům umění/

Komentovaná prohlídka s kurátory výstavy. V Domě umění. Vstup s platnou vstupenkou
na výstavu.Úterý 18. 10. 2016 v 17 hod.

Mezinárodní literární festival ProtimluvFest – X. ročník / Vzpomínky na střední Evropu
/Dům umění/

19 hodin
Rozostřené postavy v šeru
Tibor Noé Kiss, Zoltán Agostón a Jiří Zeman

Večer pořádaný při příležitosti uvedení knihy Už máš spát maďarského spisovatele Tibora Noé Kisse (* 1976, Budapešť) v ostravském nakladatelství Protimluv. Drsný příběh z maďarského venkova psaný záměrně úsporným jazykem získal ve své zemi ocenění Nejlepší kniha roku a byl dosud přeložen do češtiny a také němčiny. Atmosférou připomíná proslulé snímky film noir. Ostravské prezentace se zúčastní nejen autor, ale také šéfredaktor časopisu Jelenkor z Pécse Zoltán Ágostón a překladatel knihy Jiří Zeman.
Debatu budou moderovat Marta a Attila Pató.

21 hodin
Jeden bílý den
Adin Ljuca a František Šístek

Adin Ljuca (* 1966, Zenica, Bosna a Hercegovina - bývalá Jugoslávie) je bosenský básník, prozaik, překladatel a knihovník. Od konce roku 1992 žije v Praze. Studoval literární komparatistiku a knihovnictví na Filozofické fakultě univerzity v Sarajevu. Po vypuknutí války v Bosně a Hercegovině byl při obraně Maglaje zraněn, po hospitalizaci v chorvatském Záhřebu odešel z bývalé Jugoslávie do Československa. Od konce listopadu 1992 žije v Praze. Vystudoval literární komparatistiku na Filozofické fakultě UK v Praze. Spolupracoval s humanitární organizací Člověk v tísni. Od poloviny 90. let do roku 2008 pracoval ve Slovanské knihovně při Národní knihovně České republiky v Praze, poté v Národní technické knihovně v Praze. Česky mu vyšla básnická sbírka Hidžra (2000) v překladu Dušana Karpatského. V roce 2005 mu vydalo soubor povídek nazvaný Vytetované obrazy pražské nakladatelství Arbor Vitae.
Večer uvádí překladatel František Šístek, který přeložil jeho knihu Jeden bílý den, připravovanou k vydání v Protimluvu.
V Domě umění. Vstup volný.


Čtvrtek 20. 10. 2016 od 19 hod.

SiS Mic / Koncert
/Dům umění/

SiS_Mic je umělecká přezdívka francouzské experimentální hráčky Pom Bouvier, která detailně prozkoumává zvukové kvality prostoru a jeho interakce s tóny, které vytváří. Do Ostravy přijede s projektem WORLDS. Ten představuje práci založenou na dlouhých zvukových proměnách. Pom používá různé přírodní objekty, laptop, zvukový stůl vlastní výroby a výrazné zpětné vazby reproduktorové soustavy. Improvizace Pom Bouvier postupně přechází do určitého druhu transu za pomocí akustických vlastností prostoru.  "Worlds" je výlet zevnitř ven při rozmazaných hranicích.
Vstup volný.

 

 

 

Středa 26. 10. 2016 v 19 hod.

Komentovaná prohlídka výstavy V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927
/Dům umění/

Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

Úterý 1. 11. 2016 v 17 hod.

 

Přednáška / Méně známá vyobrazení Karla IV.
/Dům umění/

Přednáška Marka Zágory z cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku IX.
Karel IV. z rodu Lucemburků, od jehož narození uplynulo letos v květnu sedm set let, je prvním českým panovníkem, jehož „portréty“ a další soudová vyobrazení nesou „skutečné“ fyziognomické rysy zobrazovaného. V době jeho vlády vznikla řada uměleckých děl (v českých zemích i v zahraničí), která měla sloužit k vladařské reprezentaci a zároveň také prezentaci královské moci, čemuž byl často podřízen i výsledný „obraz“. Karel IV. kladl nebývalý důraz na své zobrazování, což mělo často politický, až propagandistický charakter. Některá jeho zobrazení byla zřetelným vyjádřením jeho panovnické a dynastické ideologie. Přednáška přiblíží vybraná, především méně známá středověká vyobrazení Karla IV. i s jejich interpretací.
Vstup volný.

 

 

Úterý 8. 11. 2016 v 16.30 hod.

Judy Dunaway / Koncert
/Dům umění/

Tato americká umělkyně je známa především pro své unikátní zvukové umění hry na amplifikované nafukovací balóny. Hraje na balóny různých tvarů a velikostí. Každý z nich poskytuje své vlastní zvukové možnosti. Např. "tenorový" gumový balón připomíná kvílivou kytaru Jimi Hendrixe a naopak její obří balón pulsuje do hlubin neslyšitelna. Složila víc jak několik desítek skladeb pro tyto svérázné nástroje, které si před léty objevila a pro které vytvořila speciální techniku rozezvučení. Koncertovala v mnoha zemích Severní Ameriky a Evropy a spolupracuje s řadou známých performerů, videoartistů a hudebníků. Judy Dunaway vystoupí  v ostravském Domě umění společně s dalším hudebníkem, jehož totožnost budiž překvapením. V každém případě bude tento koncert určený všem, kteří mají zájem o tvůrčí originalitu a nebojí se vyjít do neprobádaných území.
Vstup volný.

Středa 9. 11. 2016 v 19 hod.

Komentovaná prohlídka výstavy V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927
/Dům umění/

Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

Sobota 12. 11. 2016 v 14 hod.

Komentovaná prohlídka výstavy V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927
/Dům umění/

Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

Úterý 15. 11. 2016 v 17 hod.

Křest knihy Rozvírání prázdna s grafikou Miloslava Mouchy
/Dům umění/

Exkluzivní bibliofilské vydání textu Miloslava Topinky s číslovanou a signovanou grafikou Miloslava Mouchy. Originální linoryt byl vytištěn na horizontálním lisu Miloslavem Mouchou v Paříži. Bibliofilie je tištěná na ručně čerpaném papíru Losín. Vazba a přebal knihy jsou dílem mistra knihaře Jiřího Fogla ze Žamberka. Publikaci je možno zakoupit na místě i v ofsetovém vydání za zvýhodněnou cenu. Pro návštěvníky křtu bude výstava V novém světě --- zpřístupněna od 17 hodin s 50% slevou.
Vstup volný.

 

 

Středa 16. 11. 2016 v 18 hod.

Liudas Mockunas, Marc Ducret / Koncert
/Dům umění/

Saxofonista Liudas Mockūnas je věrozvěstem litevského avantgardního jazzu. Je to hudebník, který dokonale ovládá své nástroje a dokáže svou hru naplnit nebývalou invencí a expresivitou. Jeho hra se pohybuje na hranici jazzu, volné improvizace a soudobé vážné hudby. Mohutné tóny, střídající se v neuvěřitelném rytmu, kdy máme pocit, že slyšíme více nástrojů, než kolik vidíme, bývají střídány tichými pasážemi s šumivými proudy vzduchu nebo rychlým perkusivním hraním na klapky i tělo saxofonu. Marc Marc Ducret je zkušený hvězdný francouzský kytarista pohybující se na hraně free jazzu a soudobé hudby. Jeho hra je expresivní, výrazná a podmanivá. Ducret je improvizátor a skladatel, vystupuje na koncertech a festivalech po celém světě a desky, které vydal nebo se na nich zásadněji podílel, čítají počtu několika desítek. Duo Mockunas - Ducret představí to nejlepší na poli současné improvizace a avantgardního jazzu.
Vstup volný.

 

 

Středa 23. 11. 2016 v 19 hod.

 

Literární čtvrtek v Domě umění – Petr Motýl – Některé příběhy
/Dům umění/

Původem ostravský, dnes pražský básník, prozaik, dramatik Petr Motýl uvede novou sbírku Některé příběhy, obsahující například proslulou básnickou skladbu Mapa Ostravy. Knihu psanou v letech 1995 až 2015 dedikoval geniu loci a vedle Ostravy se čtenář ocitne také v Praze, Hlučíně, Klatovech a jiných místech spjatých s básníkovým osudem. Hosty večera budou dva básníci-squatteři známí v Ostravě z již svých dřívějších vystoupení – Básník Ticho a Robert Rybicki, jimž v Protimluvu v uplynulých třech letech vyšly také básnické sbírky.
Vstup volný.

 

 

 

Čtvrtek 24. 11. 2016 v 18 hod.

Komentovaná prohlídka výstavy V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927
/Dům umění/

Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

Sobota 26. 11. 2016 ve 14 hod.

Komentovaná prohlídka výstavy V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927
/Dům umění/

Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

Úterý 29. 11. 2016 v 17 hod.

Komentovaná prohlídka výstavy V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927
/Dům umění/

Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

Úterý 6. 12. 2016 v 17 hod.
Literární čtvrtek v Domě umění – Zbyněk Vybíral: Nocleh na letišti Gatwick
/Dům umění/

Brněnský prozaik Zbyněk Vybíral píše vtipně, s ironií a nadhledem o vnitřním, rozporuplném světě mužů a jejich uvažování o ženách. Do mužské duše vidí víc než kdokoli jiný. Próza Nocleh na letišti Gatwick je souborem krátkých textů, které spojuje zejména téma záměrné či náhlé ztráty partnerky a vyrovnávání se s pozvolna přibývajícími lety. Autor trefně ukazuje, že snaha mužů chytit v pozdějším věku druhý dech mnohdy vyznívá spíše jako lapání po dechu.
Zbyněk Vybíral (* 1961) je psycholog a publicista. V osmdesátých letech psal literární recenze, kritiky a studie (Dvě mladé poezie české) a věnoval se i referování o divadle. Překládal a vydával odbornou literaturu a časopis pro psychoterapii, je autorem řady populárních knih (například Psychologie jinak, Psychologie komunikace, Jak se stát dobrým psychoterapeutem) a dvou souborů glos a esejů (Vymoderovaný svět a Vyšokovaný svět). Krátké autorské povídky píše od roku 2012. Byly otištěny v časopisech Dobrá adresa, Protimluv, Host nebo v revue Texty. Povídkový soubor Nocleh na letišti Gatwick je jeho prozaickou prvotinou. Žije a působí v Brně.
Knihu pokřtí spisovatelka Sára Vybíralová (* 1986), dcera Zbyňka Vybírala, která letos získala v květnu za svůj povídkový debut Spoušť Cenu Jiřího Ortena. Vystudovala francouzštinu a historii na Karlově univerzitě v Praze a své texty a překlady publikovala v řadě literárních periodik.

Vstup volný.

Čtvrtek 8. prosince v 18 hod.

Komentovaná prohlídka výstavy V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927
/Dům umění/

Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

Sobota 10. 12. 2016 ve 14 hod.

Jan, vévoda z Berry – bibliofil a mecenáš / Přednáška
/Dům umění/

Přednáška Marka Zágory z cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku IX.
Letos v červnu uplynulo šest set let od smrti Jana, vévody z Berry (1340-1416) jednoho z největších mecenášů umění přelomu 14. a 15. století. Byl třetím synem francouzského krále Jana II. Dobrého a Bonny Lucemburské, dcery českého krále Jana Lucemburského, byl tedy i synovcem římského císaře a českého krále Karla IV. Jan již ve své době proslul jako bibliofil, milovník bohatě iluminovaných rukopisů, „stavitel“ a objednavatel řady dalších uměleckých děl. Dnes si s ním spojujeme hlavně jeden z nejkrásnějších středověkých manuskriptů, Přebohaté hodinky vévody z Berry (Les Trés Riches Heures de Duc de Berry), jejichž výzdoba i po staletích stále uchvacuje. Přednáška představí nejen život vévody z Berry, ale i dochovaná a také některá nedochovaná díla s ním spjatá.
Vstup volný.

Úterý 13. 12. 2016 v 16.30 hod.

Setkání Spolku přátel Galerie výtvarného umění v Ostravě
/Dům umění/

Setkání členů Spolku přátel Galerie výtvarného umění v Ostravě s pracovníky GVUO.
Vstup s pozvánkou.

Středa 14. 12. 2016 v 18 hod.

Svět podle nás 2016 / V našem světě
/Dům umění/

Projekt Neobyčejná setkání s uměním pro lidi s handicapem a Svět podle nás 2016. Slavnostní předání ceny hejtmana za nejlepší dílo s tématikou zdravotně postižených. Cenu předá Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje. Výstava potrvá do neděle 8. ledna 2017.
Vstup volný.

Čtvrtek 15. 12. 2016 v 10 hod.

Křest a autogramiáda monografie Daniel Balabán

Galerie výtvarného umění v Ostravě Vás srdečně zve na křest a autogramiádu monografie Daniel Balabán. Monografii pokřtí Daniel Balabán, Jiří Jůza, ředitel GVUO a Renata Skřebská, editorka monografie.
Vstup na akci je volný.

 

 

 

 

Středa 21. 12. 2016 v 18 hod.

 

 

 

 

 
 
 
Pro školy
 
 
 
 


copyright 2008 - 2011 | Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist